ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒူတာတီ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအပါအဝင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဒူတာတီတို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အစားအစာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး
ညစာစားပြဲ၌ ေတြ႕ရေသာ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတဒူတာတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပံု − ဟိန္းထက္ / အီးပီေအ)

 ႏိုင္ငံေတာ္၏အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတတို႔ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လူ သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာတီ သည္ ၎၏ႏုိင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴး လြန္သူမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းသူအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသူ ျဖစ္သည္။


 ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ မတ္လ ၂၀ ရက္ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီအျဖစ္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာသံုးသိန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံ လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ သမၼတ မစၥ တာ ႐ိုဒရီဂို႐ိုဝါဒူတာတီကို မတ္ လ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တို႔က သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဒူတာတီတို႔ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္း ခိုင္မာေစေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံ ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စပါးမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳး သန္႔မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ ေျပာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ အသက္ေမြးပညာ က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီ ေပးေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲအခမ္းအ နားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ မစၥတာဒူတာတီတို႔ေရွ႕ေမွာက္၌ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတို႔အၾကား အစားအစာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ Mr. Emmanuel f. Pinol တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾက သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈအျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက အိမ္သံုးေဆးဝါး မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အဓိကတင္ ပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား က ေဖာ္ျပသည္။

ဒူတာတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္လည္း သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ကာ ကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ မူးယစ္ ေဆးဝါး ကာကြယ္တားဆီးေရး  ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္ မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဒူတာတီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ မတ္လ ၁၉ ရက္ ညေနက ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၎၏ခ်စ္ၾကည္ ေရးခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖိလစ္ ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အသိုက္အဝန္း မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မတ္လ ၁၉ ရက္ညက သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးစိန္ဝင္း၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးခင္ေမာင္ ခ်ိဳ၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးမင္းသူ၊ ဖိ လစ္ပိုင္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးဝင္းႏိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး ဝါးသည္ အဓိကျပႆနာျဖစ္လာ ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ရာ ၌ အစိုးရသည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာတီကို အတုယူသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေဂ်ေယာဝူက လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားဖူး သည္။