စကားလက္ဂြၽန္ဆန္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့ နစ္ခ္ဟြန္း

 ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားအဆိုေတာ္ 2PM  အဖြဲ႕၀င္နစ္ခ္ဟြန္းသည္ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္မင္းသမီး စကားလက္ဂြၽန္ဆန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

နစ္ခ္ဟြန္းသည္ KBS 2 ႐ုပ္သံလိုင္း၏ Entertainment Weekly အစီအစဥ္အတြက္ မတ္လ ၁၈ရက္တြင္ စကားလက္ဂြၽန္ဆန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

စကားလက္ဂြၽန္ဆန္သည္ Ghost in the Shell ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား မိတ္ဆက္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ နစ္ခ္ဟြန္းသည္ အဆုိပါအစီအစဥ္အတြက္ စကားလက္အျပင္ Ghost in the Shell ႐ုပ္ရွင္တြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ေသာ ပီလူအက္ဘီ၊ ဂ်ဴလတ္တီဘီႏိုခ်ီတို႔ႏွင့္လည္း အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။        Ref; allkpop

Top News