လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းကို အလုပ္ထုတ္လိုက္တဲ့ ကန္ေဒါဂ်န္နာ

အေမရိကန္ ေမာ္ ဒယ္ကန္ေဒါဂ်န္နာသည္ ေနအိမ္ အတြင္းရွိ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ခိုးယူခံရၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရး၀န္ ထမ္းကုိ  အလုပ္ထုတ္ပစ္လိုက္ သည္။ အသက္(၂၁)ႏွစ္အရြယ္ ဂ်န္နာ၏ ေနအိမ္တြင္ အဆိုပါ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းသည္ အိမ္ျပင္၌ သာရွိေနေသာညက အိမ္အတြင္း ရွိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္း တန္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကို တစ္စံုတစ္ဦးက ခိုးယူသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကန္ေဒါဂ်န္နာသည္ အိမ္ အခန္းအတြင္းမွ အဆိုပါလက္ ၀တ္ရတနာမ်ား ခိုးယူခံရသည္ကို သိရွိၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ တိုင္ ၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါညက ကန္ေဒါဂ်န္နာသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူမ်ား အိမ္တြင္ ရွိေနစဥ္တစ္နာရီခန္႔ၾကာ ေခတၱအျပင္သို႔သြားေန ခဲ့ၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ လက္၀တ္ရတနာမ်ား  ေသတၱာ ဘူးကို ဖြင့္လိုက္ရာ ေပ်ာက္ဆံုးေန ေၾကာင္း သိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Ref;Justjared

Top News