စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳျပင္ထားသည့္ ဆုိင္ကယ္မ်ား ျပပဲြ၊ ၿပိဳင္ပဲြ မႏၲေလးတြင္ က်င္းပမည္

 စိတ္ႀကဳက္ျပဳျပင္ထား သည့္ ဆုိင္ကယ္မ်ား (Mandalay Custom Bike 2017) ျပပဲြ၊ ၿပိဳင္ ပဲြကုိ မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊျပည္သာဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ညေန ၅ နာရီတြင္ျပဳလုပ္ မည့္ ယင္းၿပိဳင္ပဲြသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ၂၅၀ စီစီအထက္၊ ၂၅၀ စီစီ ေအာက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခဲြျခားၿပီး ယင္းၿပိဳင္ပဲြႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ဆုငါးဆုစီေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပဲြ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပထမဆုက်ပ္ သုံးသိန္း၊ ဒုတိယဆုက်ပ္ ႏွစ္သိန္း၊ တတိယဆုက်ပ္တစ္သိန္းခဲြ၊ စတု တၳဆုက်ပ္တစ္သိန္းႏွင့္ ပဥၥမဆု ခုနစ္ေသာင္းက်ပ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆုိင္ကယ္အေႏွး စီးၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆု က်ပ္တစ္သိန္းႏွင့္ ဒုတိယဆုက်ပ္ငါးေသာင္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ စာရင္းေပးၿပီး ၀င္ခြင့္ကတ္ရတဲ့ Custom Bike နဲ႔ MC Club က ၀င္ခြင့္ကတ္ရွိတဲ့ ဆုိင္ကယ္ေတြ ကိုသာ ကြင္းထဲကိုေပး၀င္မွာပါ။ ၀င္ခြင့္ကတ္မရွိတဲ့ ဘယ္ဆုိင္ကယ္ကိုမွ ကြင္းထဲကို၀င္ခြင့္ျပဳမွာ မ ဟုတ္ပါဘူး’’ဟု ပဲြစီစဥ္သူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပဲြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအ ေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခဲြမွစ၍ ဆုိင္ကယ္မ်ားအား လုံးကို ၀င္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Custom Bike မ်ားအားလုံး စက္ ႏႈိးေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွသာ ဆုအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခ်ိန္အထိရွိေန သည့္ Custom Bike မ်ားသာ ဆု ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။

အေႏွးစီးၿပိဳင္ပဲြ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းေပး ထားေသာ Custom Bike ပိုင္ရွင္ ႏွင့္ စာရင္းေပးထားေသာ MC မွ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားသာ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပဲြမွသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာထြက္မွပန္း၀င္သည္အထိ ေျခမေထာက္ဘဲ အေႏွးဆုံးေမာင္းႏုိင္သူကို    အႏုိင္သတ္မွတ္ၿပီး ႐ႈံးထြက္စနစ္ျဖင့္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိသည့္ ႏွစ္ဦးကိုပထမ၊ ဒုတိယဆု  ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္။