မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာ ၁၀၀ ေက်ာ္သုိ႔ ေရေပးေ၀ရန္ က်ပ္သန္း ၂၀ သံုးမည္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရရွား ပါးေသာ ေက်းရြာတစ္ရာေက်ာ္ အား မတ္လအတြင္း ေရေပးေ၀ ရန္ က်ပ္သန္း ၂၀ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်း ရြာေပါင္း ၁၄၃ ရြာအား ေရေပးေ၀ရန္     စက္သံုးဆီကုန္က်ေငြ ႏွင့္    ေရသယ္ယာဥ္ငွားရမ္းခ မ်ားအသံုးျပဳရန္ က်ပ္သန္း ၂၀ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ  ေရရွားပါးမႈစတင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွ ေက်းရြာႏွစ္ရြာစီအား မတ္ လလယ္က စတင္ကာ ေရေပးေ၀မႈမ်ားစတင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တံတားဦး၊ စဥ့္ကိုင္၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား၊ ငါန္းဇြန္၊ မလိႈင္၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ျမင္းၿခံ၊ ရမည္းသင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ၀မ္းတြင္း၊ မိတၳီလာ၊ ေတာင္သာ၊ ေညာင္ဦး၊ ေက်ာက္ ပန္းေတာင္းအစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားလည္း ေရေပး ေ၀မည့္အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ သည္။

‘‘စက္သံုးဆီစရိတ္ေတြ ကား ငွားရမ္းခေတြ ႀကိဳတင္စရန္သတ္ ခိုင္းထားတယ္။ ရြာေတြမွာရွိတဲ့ အုတ္ေရေလွာင္ကန္ေတြ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခိုင္းထားတယ္။ ေရထည့္ ေပးမယ္။ အုတ္ေရေလွာင္ကန္မရွိ ဘူးဆိုရင္ တာလပတ္ေရေလွာင္ ကန္နဲ႔ ထည့္ေပးမယ္’’ဟု ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္က ေျပာ သည္။

ရရွိထားေသာ က်ပ္သန္း ၂၀ သည္ မတ္လတစ္လတည္းအ တြက္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူထားေသာ စက္သံုးဆီမ်ားမကုန္ခဲ့ပါက ေနာက္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ပါ ဆက္လက္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း လာမည့္ေႏြရာသီကာလ တြင္ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ေက်းရြာအ ေရအတြက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ပိုမ်ားလာႏိုင္ၿပီး အဆိုပါေက်းရြာမ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ေသာက္သံုးေရအလ်င္အျမန္ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔   ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေသာက္သံုးေရအ ခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ ေက်းရြာမ်ား၏ လက္ရွိေရအရင္းအျမစ္ (စက္ေရတြင္း၊ လက္ေရတြင္း၊ ေျမ သားကန္၊ စိမ့္စမ္းမ်ားမွ ေန႔စဥ္ေရ သံုးစြဲမႈကုိ   တြက္ခ်က္၍ ေႏြရာ သီကာလအတြင္း ထပ္မံသံုးစြဲႏုိင္ မည့္ ခန္႔မွန္းရက္ႏွင့္ ေရစတင္ရွား ပါးျပတ္လပ္မႈျဖစ္ပြားႏုိင္မည့္ အ ေျခအေနအေပၚ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္း ေပးရမည့္ ခန္႔မွန္းရက္ကုိ တြက္ ခ်က္ထားရန္    ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ယခင္အေတြ႕အႀကံဳအေပၚအ ေျခခံ၍ ေႏြရာသီေရရွားႏုိင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းကာ ေရေခြၽတာသံုးစြဲရန္၊ ေသာက္သံုး ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ရန္ႏွင့္ ေရရွားပါးမႈႀကံဳေတြ႕လာပါ က ေရဖူလံုေသာေက်းရြာမ်ားမွ မွ်တသံုးစြဲရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပညာေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ေရရွားပါးမႈျဖစ္ေပၚလာပါ က ေရသယ္ယာဥ္မ်ား၊ မီးသတ္ ယာဥ္မ်ားျပင္ဆင္ထားရန္လည္း အစီအမံမ်ား ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ ရြက္ထားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီး သီးရွိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ၫႊန္ ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ မတ္လမွ ေမလအထိ အယ္လ္နီညိဳရာသီ ဥတုေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းရွိ ေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာ ၁၅၀ ခန္႔အား ေသာက္ သံုးေရသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ မီး သတ္ကား၊ ေရေဘာက္ဆာကား မ်ားျဖင့္ ေရသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ေရတြင္းမ်ားမွ စက္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ကာ ေရတင္ျခင္းမ်ားအတြက္ စက္သံုးဆီစရိတ္က်ပ္သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Top News