တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၅,၆၀၀ သတ္မွတ္ေပးရန္ အလုပ္သမားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

လႈိင္သာယာတြင္ မတ္လ၁၉ရက္က ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−မုိးမင္း)

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ ပထမ ဆုံးအလုပ္သမားဆႏၵျပပဲြအျဖစ္ တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၅,၆၀၀ သတ္ မွတ္ေပးရန္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အလုပ္သမားတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္ ႐ုံ ၁၅ ႐ုံမွ အလုပ္သမား ၁,၅၀၀ခန္႔သည္   မတ္လ  ၁၉   ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔မွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခန္႔အထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵ ျပခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးေရး အပါ အ၀င္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈသည္ အစုိး ရက အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီကိုဖဲြ႕စည္းေပးၿပီး တစ္ လေက်ာ္အၾကာတြင္ ပထမဆုံးျပဳလုပ္ေသာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေသာ္ လည္း အလုပ္သမားမ်ားက ယခင္ေတာင္းဆိုထားသည့္အတုိင္း တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၅,၆၀၀ သတ္မွတ္ေရးကိုသာ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

‘‘က်ပ္ ၅,၆၀၀ သတ္မွတ္ေပးေရးကို ၂၀၁၃ ကတည္းက အလုပ္သမားေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ က်ပ္၃,၆၀၀ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခုဖဲြ႕စည္းလုိက္တဲ့ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီအေနနဲ႔ အလုပ္သမား ေတြရဲ႕ အသံၾကားသိရေအာင္ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု အေျခခံအလုပ္သ မားအဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မလွလွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက ႏုိင္ငံ ေတာ္အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ သုံးဆတုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ ေနျခင္းကို     မျပဳလုပ္ရန္လည္းထည့္သြင္းေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ သည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားတုိးျမႇင့္ ပါက အလုပ္သမားမ်ား၏မီတာ ခ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္ႏုိင္သကဲ့ သို႔ လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ ေပးေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိေနခ်ိန္ ၌ အလုပ္ရွင္ဘက္က လွ်ပ္စစ္ ေစ်းႀကီးျမင့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ အနည္းဆုံးလုပ္ခတုိးျမႇင့္ေပး ရန္ ျငင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာႏုိင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပအ လုပ္သမားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

‘‘အလုပ္ရွင္ေတြက လုပ္ခ တိုးေပးရမယ့္ကိစၥနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ေစ်း ႀကီးတဲ့ကိစၥဆုံသြားရင္ အလုပ္သ မားေတြ ဆႏၵလုိက္ေလ်ာမႈနည္း သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီတာ ခေစ်းတက္ဖို႔ကိုပါ အခုအခ်ိန္မွာ လက္မခံႏုိင္ေသးဘူး’’ဟု လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ အေျခခံအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ကိုသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

အစိုးရသည္ အနည္းဆုံးအ ခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီကို ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁၆ ရက္က    ဖဲြ႕စည္းထား ၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းေကာ္မတီ၏ ပ ထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အမ်ဳိးသားေကာ္မ တီသည္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး လက္ရွိ၀င္ေငြႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အဘက္ဘက္က      ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ သုံးသပ္ မႈလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္ႏုိင္ေသး ေၾကာင္း ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ားကို ဖဲြ႕စည္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆုံးမွ သာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

အနည္းဆုံးလုပ္ခသတ္မွတ္ ခ်က္ကို ၂ ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒ၌ သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ လာ မည့္မတ္လကုန္မတုိင္မီသုံးသပ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္၍ ျပင္ဆင္ေၾကညာ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ အနည္း ဆုံးလုပ္ခလစာသည္ အလုပ္သမား မ်ား ဆႏၵအတုိင္း တုိးျမႇင့္ႏုိင္ေသာ္ လည္း တစ္ရက္လုပ္ခမည္မွ်ျဖစ္ မည္ဆိုသည္မွာ အစုိးရ၊ အလုပ္ ရွင္၊ အလုပ္သမားသုံးပြင့္ဆိုင္ ညႇိ ႏႈိင္းခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ေန ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။

Top News