ေရႊထည္ခြန္အတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား အခ်ိန္မီမၿပီးေသာ္လည္း ေရႊဆုိင္မ်ား ဧၿပီ၁ရက္ကစ၍ အခြန္ေကာက္ရမည္ဟုဆို

 ေရႊႏွင့္ဆက္စပ္ေသာရတနာမ်ား အခြန္ေကာက္ခံရန္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ မရႏုိင္ေသး ေသာ္လည္း ေရႊဆုိင္မ်ားက အခြန္ကိုႀကိဳတင္ေကာက္ခံထားရမည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။
ေရႊထည္မ်ားအတြက္ အထူး တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ မွာထားေသာ္လည္းအခ်ိန္မီ မရႏုိင္၍ ဆုိင္မ်ားက ႀကိဳတင္ေကာက္ ခံထားရမည္ဟု အဆုိပါ ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က 7Day Daily အား ေျပာသည္။

ေရႊထည္လက္၀တ္ရတနာ မ်ား ကို အခြန္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ ခံ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေခါက္ေရႊတုံးႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာတြင္ စဲြကပ္ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတ နာမ်ားအတြက္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခြန္ဌာနက ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္သမာဓိေရႊဆုိင္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒု၀န္ႀကီးကေတာ့ ဒီႏႈန္း ေတြက ျပင္ဆင္မယ္ဆုိရင္ ေနာက္ႏွစ္မွလုပ္ႏုိင္မယ္။  ၂၀၁၇ အ တြက္ေတာ့ အတည္ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ေျပာတယ္’’ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

ေရႊသားျဖင့္ တဲြဖက္ထား သည့္ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ေက်ာက္ စိမ္း၊ စိန္ႏွင့္ ပလက္တီနမ္စသည့္ ရတနာမ်ားအတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး ေရႊသားအတြက္ ၁ ရာခိုင္ ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္ရမည္ဟု ဦးေအာင္က ေျပာသည္။

အထူးကုန္စည္တြင္ မပါ၀င္ သည့္ အေခါက္ေရႊသည္ ဥပေဒ အရ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း မကပ္သည့္ ေရႊဆုိင္မ်ားကို တတိ ယအႀကိမ္အထိ ေငြဒဏ္တပ္႐ုိက္ မည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ တရားစဲြဆုိသြားမည္ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ အခြန္စတင္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေစ်းကြက္၌ လက္၀တ္ ရတနာႏွင့္ အေခါက္ေရႊမ်ား အ၀ယ္မ်ားေနေၾကာင္း ေရႊဆုိင္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ေရႊဆုိင္မ်ားကို အ ခြန္ေကာက္ရာတြင္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ကို ေရႊဆုိင္မ်ား၏ ေရာင္းအား ခန္႔မွန္းေျချဖင့္သာေကာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေအာင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အေကာက္ဥပေဒတြင္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၌ စဲြကပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ စိန္၊ ျမ ႏွင့္ အျခားေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားအတြက္ အခြန္ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ေရႊထည္လက္၀တ္ရတ နာမ်ားအတြက္ အခြန္ ၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ အထူးကုန္စည္တြင္ မပါ ၀င္သည့္ အေခါက္ေရႊတုံးမ်ားအ တြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

Top News