ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြရွိသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ညီၫြတ္ေရးေကာ္မတီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း ေရႊ႕ဆုိင္း

 ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ရွမ္းလူမႈအဖဲြ႕အ စည္းမ်ား ညီၫြတ္ေရးေဆာင္ရြက္ ရန္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ညီၫြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို မတ္လအတြင္း က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CSSU အတြင္းေရးမွဴး အဖဲြ႕၀င္ စိုင္း ေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

CSSU ကို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (SNDP)၊ ၁၉၉၆ ဖဲြ႕ စည္းခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ (SSJAC) အဖဲြ႕၀င္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ ေရးပါတီ (SSPP)၊ စိန္ေက်ာ့ျပည္ သူ႔စစ္အဖဲြ႕၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား မ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)ပါတီ စသည္တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္းထားၿပီး လက္ရွိ CSSUဥကၠ႒မွာ SNLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးျဖစ္သည္။

‘‘CSSU က တစ္ႏွစ္တစ္ ႀကိမ္ရွိတယ္။ အခုက ေရြးေကာက္ ပဲြကာလနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆုိေတာ့ ဧၿပီထဲ မွာ တစ္ခုခုလုပ္ရင္လုပ္ျဖစ္မယ္။ မတ္လမွာ မက်င္းပႏုိင္ေသးတာ ေပါ့။ က်င္းပဖို႔အတြက္ အဖဲြ႕တုိင္း ကိုေတာ့ ဘယ္ရက္လုပ္ရင္ ပိုအ ဆင္ေျပမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စာပုိ႔ ထားပါတယ္’’ဟု SNLD တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) စိုင္းေက်ာ္ ၫြန္႔က ေျပာသည္။

CSSU ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို အဖဲြ႕၀င္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အကၡရာ အစဥ္လုိက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရာ CSSU ပထမဆံုး ဥကၠ႒မွာ RCSS ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးယြက္စစ္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယႏွစ္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို SNDP ပါတီက ရယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး၍ SSJAC က အလွည့္ေက်ာ္ၿပီး တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္းစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာသည္။ ဦးခြန္ထြန္းဦးသည္ SSJAC ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္။

‘‘CSSU ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဓိကအားျဖင့္ ဒီ ရွမ္းျပည္နယ္ မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု အ တူယွဥ္တဲြၿပီး ဘယ္လိုေနထိုင္ႏုိင္ မလဲေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရွမ္း အမ်ိဳးသားေတြပါမယ္။ ရွမ္းျပည္ မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါ မယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း ကၽြန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ဖဲြ႕စည္း ထားတဲ့သေဘာပါ’’ ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

CSSU သည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအ လုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပႏုိင္ေရး ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။

CSSU ဖဲြ႕စည္းရန္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္က စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

More in Politics Section

Top News