အစိုးရသစ္လက္ထက္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ တင္ပို႔မႈ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ တိုးလာ

လက္ရွိအစိုးရ လက္ ထက္တြင္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ တင္ပို႔မႈျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကုန္ သြယ္မႈအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုခဲ့ေၾကာင္း စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္ လာျခင္းသည္ မႏွစ္ကထက္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး သန္း ၅၀၀ ခန္႔ပိုမိုခဲ့၍ ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က အစိုးရ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ပို႔ကုန္ပိုင္းမွာ တစ္ဖက္က  ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အ လမ္းေကာင္းေတြ ရွိေနေပမယ့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ပို႔ကုန္မ်ားထဲတြင္ ဆန္၊ ဆန္ ကြဲတန္ခ်ိန္ တစ္သန္းခြဲ၊ ေျပာင္း တန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ၁ သန္း၊ ပဲတန္ ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္ အျခားလယ္ယာထြက္ကုန္ တစ္သန္းခြဲတင္ပို႔ ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ခ်ဳပ္ ထည္မ်ား တင္ပို႔မႈမွာလည္း တိုး ျမင့္လာသည္။

လယ္ယာထုတ္ကုန္တန္ဖိုး ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း စက္မႈ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈတြင္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္း၁,၄၀၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အစိုးရ၏ ၁၁ လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး၌ ကုန္သြယ္ မႈ ၂၇ဒသမ၇ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဆန္တင္ပို႔ရန္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၅၃ ႏိုင္ငံရွိ ၿပီး အီးယူ ၂၈ ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ၃၉ ႏုိင္ငံမွ ကုန္သြယ္မႈ အထူးအခြင့္အေရး (GSP) ရရွိထားသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမွလည္း လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္ရထားသည္။

Top News