ဖန္တီးရာက Startup မ်ား ေလ့လာရန္ ဖိတ္ေခၚ

 ဖန္တီးရာအဖြဲ႕သည္ Startup လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ ျမင္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအ တြက္ အေသးစိတ္ျပန္လည္ရွင္းလင္းျပသမႈကို မတ္လ ၃ ရက္တြင္ AccelerateMM Demo Day အ မည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

Startup လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာအႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကို စြန္႔ဦးတီထြင္မႈအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

Startup လုပ္ငန္းမ်ား အား ေကာင္းလာေစရန္ ႀကိဳးစားေန သည့္ နည္းပညာသမားမ်ား၊ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ Startup မ်ားကို နည္းလမ္းျပသေပးသူမ်ားတက္ ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္၀င္စား သူမ်ား အခမဲ့တက္ေရာက္ႏုိင္ သည္။

ရွင္းလင္းျပသရာတြင္ Chate Sat ၊ EzStay ၊ GoP ၊ White Merak အစရွိသည့္ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း စတင္မႈေအာင္ျမင္သည့္အေျခအ ေနမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသမည္ဟု ဖန္တီးရာက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ဖန္တီးရာက နည္းလမ္းျပသ ေပးခဲ့သည့္ Startup မ်ားသည္ ေျခာက္လအတြင္း သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေငြမ်ားလည္း ျပန္လည္ရရွိေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဖန္တီးရာအဖြဲ႕သည္ Startup လုပ္ငန္း ထူေထာင္လိုသူမ်ားကို ကူညီရန္ ၂၀၁၆ ဇူလိုုင္အတြင္းက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

Accelerate အေနျဖင့္ Startup ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ လၾကာ သင္တန္းေပးအၿပီး တိုး တက္မႈအျဖစ္ Startup လုပ္ငန္း ေလးခု ေပၚထြက္လာခဲ့ကာ ေလ့ က်င့္မႈအရ ေအာင္ျမင္မႈရွိလာ သည့္ Startup ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ကုန္သည္လမ္းရွိ ဖန္တီးရာ႐ုံးခန္း ၌ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဖန္တီးရာသည္ Startup လုပ္ငန္း ေျခာက္ခုႏွင့္အတူ ၿပီးခဲ့ သည့္ စက္တင္ဘာ ဒုတိယပတ္ က Accelerator Program ကို စတင္ခဲ့သည္။