မ်ိဳးသုဉ္းသြားၿပီျဖစ္သည့္ အေမြးရွည္ ဆင္ႀကီးမ်ား ျပန္လည္ဖန္တီးႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ သုေတသီမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေန

မ်ိဳးသုဉ္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ေရခဲေခတ္ အေမြးရွည္ မမ္မတ္သ္ ဆင္ႀကီးမ်ားကို တေက်ာ့ျပန္ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဆင္ႀကီးမ်ားသည္ သမိုင္းမတင္မီ ႏွစ္မ်ားကတည္းက မ်ိဳးသုဉ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ ရွင္သန္ေနထုိင္ခဲ့ရာ ေဒသမ်ားသည္ အေအးလြန္ကဲေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို အေျခအေန ေကာင္းမြန္စြာ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ ရွိသည္။ သုေတသီမ်ားက အဆိုပါ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားမွ မမ္မတ္သ္ဆင္ DNAမ်ားကို ရယူကာ ယေန႔ေခတ္ ဆင္မ်ား၏ Stem Cellႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပန္လည္ အသက္သြင္းႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း Stem Cell နည္းပညာ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ထြန္းကားလာျခင္းက မမ္မတ္သ္ဆင္မ်ားကို ျပန္လည္ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင္ ပိုမို နီးစပ္လာေစေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀၀ ဝန္းက်င္က မ်ိဳးသုဉ္းသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ ဧရာမ သတၱဝါႀကီးမ်ားသည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္မွ် အၾကာတြင္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိသည္။

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ၎တို႔ကို ဖန္တီးရန္အတြက္ ယေန႔ေခတ္ ဆင္မ်ား၏ Stem Cellႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး သေႏၶသားေလာင္း တစ္မ်ိဳးကို စတင္ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းသေႏၶသားတြင္ မမ္မတ္သ္ဆင္မ်ား၏ ရွည္လ်ားေသာ အေမြးအမင္မ်ား၊ ထူထပ္ေသာ အဆီျပင္မ်ားႏွင့္ အေအးဒဏ္ ခံႏုိင္ေသာ ေသြးအမ်ိဳးအစားကဲ့သို႔ မ်ိဳးဗီဇ ဝိေသသမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းေနမည္ဟု သိရသည္။

မူလက ယေန႔ေခတ္ ဆင္အမတစ္ေကာင္၏ သားအိမ္တြင္ ယင္းသေႏၶသားကို ထည့္သြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစရန္ စိတ္ကူးခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္သည့္ သားအိမ္တု တစ္ခုကို ဖန္တီးၿပီး မမ္မတ္သ္ဆင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ႏုိင္ရန္ ဟားဗတ္ သုေတသန အဖဲြ႕က ရည္ရြယ္ထားသည္။

အဆိုပါ သုေတသန အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ပါေမာကၡ ေဂ်ာ့ဂ်္ခ်တ္ခ်္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရွိ ႀကိဳးစားေနတာက ဒီေန႔ေခတ္ဆင္ေတြနဲ႔ မ်ိဳးစပ္ထားတဲ့ မမ္မတ္သ္ဆင္ သေႏၶသားတစ္ခု စၿပီး ဖန္တီးဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါက ဘယ္ေတာ့ေလာက္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာမလဲေတာ့ မသိေသးဘူး။ လာမယ့္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ အတြင္းမွာ ႐ုပ္လံုးေပၚလာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎၏ သုေတသီ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ေခတ္ အာရွဆင္မ်ား၏ သေႏၶဆဲလ္ ႏ်ဴကလီးယပ္စ္ကို အေျခခံကာ မမ္မတ္သ္ဆင္မ်ား၏ ႀကီးမားေသာ နားရြက္မ်ား၊ အေမြးအမင္မ်ားႏွင့္ အေအးဒဏ္ခံ ေသြးဖြဲ႕စည္းမႈတို႔ကို ေပါင္းစပ္ရန္ စတင္ ႀကိဳးစားေနၿပီဟုလည္း အေမရိကန္၏ ဆန္းသစ္ သိပၸံပညာ ႏွစ္ပတ္လည္ စည္းေဝးပြဲတြင္ ခ်တ္ခ်္က ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ မ်ိဳးဥကို သေႏၶသားအဆင့္ ေျပာင္းလဲလာေစရန္ Clone နည္းပညာကိုပါ အသံုးျပဳသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ေခတ္ အာရွဆင္ေတြရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇကို မမ္မတ္သ္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေျပာင္းလဲရမွာ။ ေျပာင္းရမယ့္ ကိစၥေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ေအးခဲတဲ့ ရာသီဥတုမွာ ရွင္သန္ႏုိင္တဲ့ ဆင္မ်ိဳး ျဖစ္လာေစဖုိ႔ပါပဲ”ဟု ခ်တ္ခ်္က ေျပာၾကားသြားသည္။

Ref: The Sun