ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္းတြင္ဖမ္းမိသည့္ တရားမဝင္သစ္မ်ားကို တင္ပို႔မည့္ႏုိင္ငံမွာ တ႐ုတ္ျဖစ္ေန

ကြန္တိန္နာအတြင္းေတြ႕ရွိသည့္သစ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Yangon Police)

 ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမဝင္သစ္မ်ားကို ဝယ္ယူမည့္ႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘တင္ပို႔မယ့္ ႏုိင္ငံကို တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ရွန္ဟိုင္းလုိ႔ ေရးသားထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ကို ဒီက တိုက္႐ိုက္ပို႔တာမရွိပါဘူး။ စင္ကာပူကပဲ သြားတာပါ’’ဟု ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္း MIP လက္ေထာက္အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္းအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ခ်ေရး ကုမၸဏီက တင္ျပရမည့္ ဆိပ္ကမ္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မည့္ ႏုိင္ငံအမည္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ေဖာ္ ျပထားသည္။

အဆုိပါ ကြန္တိန္နာ ၁၃ လံုးသည္ ဆိပ္ကမ္းအတြင္း ဝင္ခြင့္ရရွိ၍ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါ ေလွ်ာက္လႊာ ေလးမ်ိဳးရွိသည္။ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာေလးခုတြင္ တင္ပို႔မည့္ သေဘၤာအမည္၊ ကုန္ပို႔သူအမည္၊ ပို႔ကုန္လက္ခံမည့္သူ၏ အမည္၊ ရပ္နားမည့္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပို႔မည့္ဆိပ္ကမ္းတုိ႔ကို ေရးသားေဖာ္ျပရသည္။

ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သစ္တန္ဖိုးသည္က်ပ္သိန္း ၂၆,၀၀၀ ရွိၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႕တည္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဂိုဏ္းအသြင္ေဆာင္ တရားမဝင္ သစ္ခုိးမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ယင္း ဂိုဏ္းအသြင္ေဆာင္ သစ္ခုိးမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တရားစြဲဆိုထားသည္။

က်ပ္သိန္း ၂၆,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ တရားမဝင္သစ္တန္ခ်ိန္ ၈၈၀ ေက်ာ္ သစ္ခိုးထုတ္မႈ တစ္ခုလံုး ႏွင့္ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူဟု ယူဆရသူ ဦးဝင္းႀကိဳင္၊ ဦးထြန္းထြန္း၊ မ်ိဳးမင္းထြန္း (ေခၚ) ကိုမ်ိဳး(ေခၚ) ေအာင္မ်ိဳးဦးတို႔ သံုးဦးသည္ သစ္မ်ားထားရွိရာ ၿခံဝင္းမ်ားငွားရမ္းရာတြင္ မိမိကိုယ္တုိင္ (သို႔ မဟုတ္) အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပာၾကားထားသည္။

Top News