ရတနာပံုအသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ ရီနီ၏ ျပစ္ဒဏ္္ကို ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ေပါ့

 ၂၀၁၇ ျမန္မာလိဂ္ပြဲစဥ္ (၅) ရွမ္းႏွင့္ရတနာပံုအသင္းတို႔ ပြဲ အၿပီးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ သည့္ ရတနာပံုအသင္းနည္းျပ ခ်ဳပ္ ရီနီကို မူလခ်မွတ္သည့္ တစ္ပြဲပယ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္တစ္ သိန္းျပစ္ဒဏ္အနက္ တစ္ပြဲပယ္ ျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ကရန္ ကုန္ၿမိဳ႕သု၀ဏၰကြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ သည့္ ယင္းပြဲတြင္ ရွမ္းႏွင့္ရတနာပံု အသင္းတို႔ တစ္ဂိုးစီသေရက်ခဲ့ သည္။ ယင္းပြဲအၿပီးတြင္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲသို႔ မတက္ေရာက္ သည့္ ရတနာပံုနည္းျပခ်ဳပ္ရီနီအ ေနျဖင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးဌာန၊ ၿပိဳင္ပြဲ သ တင္းႏွင့္ မီဒီယာဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အပိုဒ္ (၅)၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)ႏွင့္အပိုဒ္ခြဲ (ဃ) တို႔ကို ခ်ိဳး ေဖာက္ခဲ့၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ ၌ က်င္းပမည့္ ရတနာပံုအသင္း ႏွင့္ရခိုင္ယူႏုိက္တက္အသင္းတို႔ ၏ ပြဲစဥ္ကို ကြင္းအတြင္း၀င္ ေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးရမည္ ျဖစ္ကာ ဒဏ္ေၾကးက်ပ္တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္ ရတနာပံုအသင္း က ၎တို႔နည္းျပခ်ဳပ္ ရီနီေအာ္စ ကာသည္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အ သစ္ျပဳလုပ္ရန္ ယင္းည ၇ နာရီ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အေရးေပၚျပန္ သြားခဲ့ရသျဖင့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေလ ယာဥ္လက္မွတ္ မိတၱဴႏွင့္တကြ တင္ျပလာျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးက ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ရတနာပံုအသင္းသည္ နည္း ျပခ်ဳပ္ရီနီအေနျဖင့္ မူလခ်မွတ္ ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္မွ တစ္ ရပ္ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ေၾကးက်ပ္တစ္ သိန္းကို အနီးစပ္ဆံုးပြဲမတိုင္မီ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ထပ္တိုးဒဏ္ေငြ (သို႔မဟုတ္) ယင္းပြဲကို တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ ျခင္းမျပဳရန္ စသည့္ထပ္တိုး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလားတူ ကိစၥမ်ိဳး ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက စည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီသိို႔ တင္ျပအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည္။