နယ္စပ္မွ တင္သြင္းလာေသာ တိရစၧာန္အရွင္မ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါပုိး ရွိ၊မရွိ မစစ္ေဆးႏုိင္ေသး

 နယ္စပ္မွ တင္သြင္း ေသာ တိရစၧာန္အရွင္မ်ားတြင္ ကူး စက္ေရာဂါပုိးရွိ၊မရွိ စမ္းသပ္စစ္ ေဆးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိေသး ေၾကာင္း ျပည္ပပုိ႔ကုန္ႏွင့္ အရည္ အေသြးစစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ (FIQC)ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ကေျပာသည္။

နယ္စပ္မ်ားမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာေသာ တိရစၧာန္အ ရွင္မ်ားတြင္ တိရစၧာန္အခ်င္းခ်င္း ႏွင့္လူသုိ႔ ကူးစက္တတ္ေသာေရာ ဂါပုိးမႊားမ်ားေတြ႕ရွိလွ်င္ သီးသန္႔ ခြဲျခားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး ေသာ စခန္းမ်ားမရွိေသးဟု ဆုိ သည္။

‘‘တင္သြင္းလာတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္ေဆးတာ အား နည္းေနတယ္။ နယ္စပ္ေတြမွာ ကြာရင္တင္းယူနစ္(ကူးစက္ေရာ ဂါရွိ၍ သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ စခန္း)မရွိဘူး။ အားနည္းေနတယ္’’ ဟု ဦးသက္ႏုိင္ကေျပာသည္။

ျပန္လည္ေမြးျမဴရန္ႏွင့္ စား သုံးရန္ တိရစၧာန္အရွင္၊ ဥႏွင့္ အ သားမ်ား ႏွစ္စဥ္ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းရာတြင္ ေရာဂါပုိးမႊား မ်ား ပါေလ့ရွိသျဖင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပ ညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ သည္။

‘‘ျပည္ပက သြင္းလာတဲ့ မ်ဳိး ငါးနဲ႔ ပုစြန္ေတြကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳသင့္၊ မသင့္ကို စဥ္းစားေစ ခ်င္ပါတယ္။ ထုိင္းက ေရခ်ဳိပုစြန္ သားေပါက္ေတြသြင္းလာၿပီးဗုိင္း ရပ္စ္ပုိးပါလာေတာ့ ကူးစက္လုိ႔ ေသကုန္ေရာ။ ေရာဂါျဖစ္တဲ့ေကာင္ေတြ သြင္းရင္မျဖစ္ဘူး’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္စုိးကေျပာသည္။

 တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းေနေသာ တိရစၧာန္အရွင္မ်ားႏွင့္ အသားမ်ားကို တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အေရးေပၚစီမံထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေနၿပီးဖမ္းဆီးရ မိေသာ တိရစၧာန္ႏွင့္အသားမ်ား ကို ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန သုေတ သနႏွင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန စုမွဴးဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

 ‘‘ပုဂၢလိက ပုိင္းကလည္း ခုိး သြင္းၿပီးတစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္း တယ္။ မ်ားမ်ားျမတ္ခ်င္ေတာ့ေစ်း ေပါေပါနဲ႔၀ယ္ၿပီး ျပန္ေရာင္း တယ္။ ဟိုကလည္း ဒီလုပ္ငန္း ေတြကို သတ္ခ်င္တာနဲ႔ တစ္ဖက္ ကလည္း ေရာဂါရွိတာေတြ ထုိး ထည့္လုိက္တာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ သူနဲ႔ ၿပိဳင္ရတာကုိး။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက တရားမ၀င္မသြင္းဖို႔ ဂ႐ုစုိက္ရမယ္။ ဌာနဆုိင္ရာေတြကလည္းစနစ္တက်စစ္ေဆးေပးရမယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက ဦးစုိး၀င္းက ေျပာသည္။

Top News