ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ၾကား နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

 ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ ေရးဆိုင္ရာ သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းစီမံေရးရာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သိပၸံ နည္းပညာႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းစီမံ ေရးရာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ Mr.Long Hong Shan ဦးေဆာင္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေလ့ လာသုေတသနျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးပါမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္ နည္းပညာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာ ရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။