စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္ ေထာင္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ကို တင္ျပထား

စစ္ေတြႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္တို႔ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ လိုအပ္သည့္ အဓိက အခ်က္သံုးခ်က္ကို သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပထားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။

 ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္း ေထာင္အတြင္း အသက္မျပည့္ ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားရွိ ေနျခင္း၊ တရား႐ံုးမ်ား မလံု ေလာက္၍ ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ သံသယရွိ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို အျမန္စစ္ေဆးလႊတ္ေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္ဟု သြားေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘စိစစ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဘာသြားေတြ႕ရသလဲဆိုေတာ့ အ သက္ မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလး ရွစ္ ေယာက္ေလာက္ ေတြ႕ရတယ္။ (၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလး ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ဘာလဲဆို ေတာ့ တရား႐ံုးမွာ အထူးတရား ႐ံုးဆိုၿပီး ခ႐ိုင္ကေန ဘူးသီးေတာင္ လာဖြင့္ေပးေနတယ္။ အက်ဥ္း သားက ၅၀၀ ေက်ာ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ တရား႐ံုးတစ္ခုတည္း နဲ႔ မကာမိဘူးေပါ့ေလ။ တရား႐ံုး ေတြ တိုးဖြင့္လွစ္ဖို႔ တင္ျပထား တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မ်က္စိမျမင္သည့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ၿပီး အဓိကအေနျဖင့္ သံသယရွိ၍ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို အျမန္စစ္ေဆးရန္ အႀကံျပဳတင္ျပထားသည္ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ဆိုသည္။

 ‘‘သံသယ ရွိတဲ့သူေတြကို ျမန္ျမန္စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူစရာ ရွိလည္းယူေပါ့။ မရွိလည္း ျမန္ ျမန္လႊတ္ေပးေပါ့၊ ဒါက လူ႔အခြင့္ အေရး႐ႈေထာင့္ကေန ေျပာျပတာ ေပါ့။ သူတို႔လည္း လံုၿခံဳေရး႐ႈ ေထာင့္ကေန ဖမ္းထားတာလည္း ရွိတာေပါ့။ ကေလးသူငယ္ေတြကို လည္း ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ ျမန္ျမန္ေလး စိစစ္ၿပီး လႊတ္ေပးဖို႔’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္၊ အခ်ဳပ္ေထာင္ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္ တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ရက္ႏွင့္  ၇ ရက္က သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ား တင္ျပသည့္ လိုအပ္ခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ ျပထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဦးယုလြင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ဦး ေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

 

Top News