အင္းက်ားေပါက္ကုိ လာေရာက္အပ္ႏွံသူ ေျခာက္ဦးအား သစ္ေတာဦးစီးက ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္

 ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ေပၚ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ဖမ္း ဆီးရမိေသာ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္အင္း က်ားေပါက္ကို လာေရာက္အပ္ႏွံ ေသာ ေဒသခံ ေျခာက္ဦးအား စစ္ ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦး စီး႐ံုးက ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သစ္ဖမ္း ဆီးရမိေသာ ဆုေၾကးေငြမ်ားျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ခုနစ္လသားအရြယ္ အင္ က်ားေပါက္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ေဒသခံ ငါးဦးႏွင့္ လာေရာက္အပ္ ႏွံရန္ ဆက္သြယ္သူ ေဒသခံတစ္ဦး တို႔အား တုိင္းသစ္ေတာဦးစီးမွဴး ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားရရွိေသာ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သစ္ ဖမ္းဆီးရမိဆုေၾကးေငြမ်ားျဖင့္ ခ်ီး  ျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းသစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းကေျပာၾကား သည္။

‘‘ဒီလအတြင္းမွာပဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ သြားမယ္။ အပ္ႏွံတဲ့သူ ေျခာက္ ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သစ္ ေတာ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ သစ္ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ဆုေၾကး ေငြေတြရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵအ ေလ်ာက္ ထည့္၀င္ေငြနဲ႔ခ်ီးျမႇင့္ မယ္။ စာရင္းေတာ့မရေသးဘူး။ အင္းက်ားက မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္ မႈ စာရင္းထဲမွာပါတယ္။ လံုး၀ ကာကြယ္ထားတဲ့ ဒီေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ကို ေတြ႕တဲ့အခါ တကယ္ဆို ခုိးေရာင္းစားလို႔ ေတာင္ရတယ္။  အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ တာ၀န္ သိရွိစြာ လာေရာက္အပ္ႏံွလုိ႔ဆုခ်ီးျမႇင့္ရျခင္းပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအင္းက်ားေပါက္ကို ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္းဖာဖာေက်း ရြာ၌ ေဒသခံမ်ားက ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲ ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ံုးသို႔ အပ္ ႏွံခဲ့သည္။ အဆုိပါ အင္းက်ားေပါက္သည္ လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးရတနာပံု တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အင္းက်ားေပါက္သည္ ရွား ပါးမ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ရတနာပံုတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ ၌ မူလက အမ တစ္ေကာင္ရွိရာ  ထပ္မံေရာက္ရွိလာေသာ တစ္ ေကာင္ႏွင့္ႏွစ္ေကာင္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။

အင္းက်ားမ်ားမွာ ႏုိ႔တိုက္ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၿပီး အပူပိုင္းေဒသ ေတာနက္ႀကီးမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ႏွင့္ စိမ့္စမ္းၿမိဳင္ေတာမ်ားတြင္ ေန ထိုင္က်က္စားၾကကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရခုိင္႐ိုးမ၊ ပဲခူး႐ိုးမ၊ တနသၤာ ရီေတာနက္မ်ားႏွင့္ အာရွတိုက္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရကာျပဳန္း တီးမႈ အႏၲရာယ္ ႀကံဳရမည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္မည့္ သတၱ၀ါအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။