ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရနယ္နိမိတ္လုံၿခံဳေရး တပ္မေတာ္(ေရ)က အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ရန္ ေရနယ္နိမိတ္လုံၿခံဳေရးအ တြက္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ ေလွ်ာက္ ပင္လယ္၀ႏွင့္ ျမစ္တြင္း လုံၿခံဳေရးကုိ တပ္မေတာ္(ေရ)က ငါးမန္းတုိက္ေရယာဥ္မ်ား၊ အ ျမန္သြားတုိက္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေရာ္ ဘာဘုတ္မ်ားျဖင့္ လွည့္ကင္းပတ္ ကင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ လုံၿခံဳေရးအ ျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္ေပးေန ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီးဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္၏ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေဒသလုံၿခံဳ မႈကို မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္၍ နတ္ျမစ္၀မွ မယူျမစ္၀အထိ ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရွိ သည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္က မည္သည့္စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိ လုိေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္းအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာအေျခစိုက္ နယ္ ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ရဲစခန္းသုံးခုကို အကာလ္မူလ္မူ ဂ်ာဟီဒင္န္အဖဲြ႕ႏွင့္ ေဒသေန အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ားကအၾကမ္း ဖက္စီးနင္း၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္၀ႏွင့္ ျမစ္တြင္းလုံၿခံဳေရးကို ေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္ ေနသည္။

 နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္း သုံး ခု အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ခံရၿပီး ေနာက္ အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာ္ မတီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အ ႀကံေပးေကာ္မရွင္၊ ေမာင္ေတာအ ၾကမ္းဖက္မႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မ်ား ဖဲြ႕စည္းကာ လုပ္ ငန္းတာ၀န္အသီးသီးကို ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ စိုးက ဆုိသည္။

ယင္းသို႔ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုး တန္းတစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္၀ႏွင့္ ျမစ္တြင္းလုံၿခံဳေရးကို အျပည့္အ ၀ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ္လည္း ဘဂၤါလီ ၁၀ ဦးပါ၀င္ေသာ စက္ ေလွတစ္စီးကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က ဂြၿမိဳ႕နယ္ ဆတ္သားေက်း ရြာအနီး ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။