၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီး အာမခံမရျခင္းသည္ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္္သက္ဟု ဥပေဒပညာရွင္ေျပာ

ဦးေအာင္စိုးဦး ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ပုိင္စုိးသူ)

 ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္အမႈဖြင့္ခံရၿပီး အာမခံ မရသူအမ်ားစုသည္ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေသာ အမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စုိးဦးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁၅ရက္က ဆက္သြယ္ေရးဥ ပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြေႏြးၿပီး ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေန မ်ား ကြန္ရက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ရာသုေတသ နအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အ ထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာၾကည့္ လုိက္တဲ့အခါ အာမခံမရတဲ့ဟာ ေတြက အင္မတန္မွ ၾသဇာအာ ဏာႀကီးတဲ့သူေတြနဲ႔ျဖစ္တဲ့သူ ေတြက အာမခံမရဘူး။ ဥပမာ သမၼတကို ေစာ္ကားလုိ႔ စြဲတဲ့အမႈ မ်ဳိး၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အမႈ မ်ဳိး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာလုိ႔စြဲတဲ့အမႈမ်ဳိးက အာမခံ လြယ္လြယ္ကူကူ မေပးဘူး’’ဟု ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ ရက္ဥကၠ႒ဦးေအာင္စုိးဦးက အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ရာသုေတသ နအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္ အထိ ေကာက္ယူထားေသာ စာ ရင္းမ်ားအရ တရား႐ုံးတင္၍ စြဲ ဆုိထားေသာအမႈသည္ ၄၉မႈရွိၿပီး လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္တြင္ စြဲဆုိထားေသာအမႈသည္ ၄၂မႈရွိ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းအမႈမ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူ ငါးဦး၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ခံရသူ ရွစ္ဦး၊ အာမခံရရွိ ထားသူမ်ားႏွင့္ CIDမွ စစ္ေဆးဆဲ အမႈမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ‘‘ဥပေဒေတြဟာ ျပည္သူ ေတြလိုက္နာႏုိင္တဲ့ဥပေဒေတြျဖစ္ ရမယ္။ ျပ႒ာန္းၿပီးရင္လည္း ဥပ ေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိရ ဘူး။ ေရးဆြဲတဲ့သူေတြေရာ၊ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့လူေတြ ေရာ အကုန္လုံးက ဥပေဒအတိုင္း ပဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ လိုက္နာက်င့္သုံး ဖုိ႔လုိပါတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အ ထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ ရာ သုေတသနအဖြဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲ ဆုိခံရမႈ ခုနစ္မႈရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံရသူ ငါးဦးရွိေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။

‘‘ျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥေတြမွာ အာမခံရတဲ့အမႈက ရတယ္။ မရ တဲ့အမႈက မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဥပ ေဒစကားအရ ေျပာရရင္ သက္ ဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ တရားသူႀကီး ရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရားေတြအေပၚ မွာ အာမခံေပးလုိ႔ရတယ္လုိ႔ ဆုိ ထားတာ’’ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက သုံးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ႏွင့္ပတ္သက္၍ အာမခံရရွိ ေသာ ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ လုပ္ ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ‘‘ဆုိက္ဘာဥပေဒကို မ ျပ႒ာန္းခင္မွာ ဒါကို ျပင္ဆင္ခ်က္ အေနနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ပဲသေဘာတူၾက တယ္’’ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာ ဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာသည္။