အေမရိကန္တြင္က်င္းပမည့္ စက္႐ုပ္နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာလူငယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

စက္႐ုပ္နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးျပသယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္(Argenis Apolinario)

 အေမရိကန္တြင္က်င္းပ မည့္ စက္႐ုပ္နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲသို႔ အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၂၀) အတြင္း လူငယ္ငါးဦးမွ ခုနစ္ဦးပါ၀င္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕က သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

FIRST Global အဖြဲ႕အစည္း ကဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ စက္႐ုပ္ နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၃၁ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားျပဳ အဖဲြ႕မ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ စက္႐ုပ္နည္းပညာ ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စား ျပဳ အဖြဲ႕ကို ဖန္တီးရာအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚထားသည္။


စက္႐ုပ္နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အေနျဖင့္ သြား ေရာက္လိုသူ လူငယ္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ http://bit.ly/2I7 AdID သို႔ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ မတ္၊ ဧၿပီ၊ ေမ ဇြန္လမ်ားတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၀ နာရီထက္မနည္း စက္႐ုပ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္ၿပီးသား ႏိုင္ငံကိုယ္ စားျပဳအဖြဲ႕သည္ ဇူလိုင္အတြင္း ၀ါရွင္တန္ဒီစီသို႔ တစ္ပတ္ၾကာ စရိတ္ၿငိမ္းသြားေရာက္၍ စက္႐ုပ္ နည္းပညာမ်ား သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိိဳင္ေလ့လာရမည္ဟု ဖန္တီး ရာအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။ FIRST Global အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိိုယ္စားျပဳ စက္႐ုပ္ နည္းပညာယွဥ္ၿပိဳင္မည့္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ဖန္တီးရာသို႔ တာ ၀န္ေပးအပ္ထားသည္။

စက္႐ုပ္နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ကို ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၈ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္မီ တည္ေဆာက္မည့္ စက္႐ုပ္အ တြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေပးအပ္ ရန္မလိုေၾကာင္း ဖန္တီးရာအဖြဲ႕မွ စံုစမ္းသိရသည္။