ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္ကတ္ျပား (NVC) ရွိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္ျပဳ

 ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္အ၀င္၊အထြက္ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္ကတ္ျပား (NVC) သည္ ဘဂၤါလီမ်ားသာ တစ္ရက္ ႏွင့္ ခုနစ္ရက္ဗီဇာမ်ားျဖင့္ နယ္ စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တစ္ရက္ႏွင့္ ခုနစ္ရက္ဗီဇာမ်ားျဖင့္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာသူ အမ်ားစု သည္ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ၿပီးတုိင္းရင္း သားႏွင့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။

‘‘လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ NVC ကတ္ရွိသူေတြကိုသာ နယ္ စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာမယ္ ဆိုရင္ NVC ကတ္လုပ္ရပါမယ္။ အဲဒီ NVC ကတ္နဲ႔မွ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္လို႔ရပါ တယ္’’ဟု ေမာင္ေတာခ႐ိုင္လ၀ က ဦးစီးဌာန အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ရွိ ဘဂၤါ လီမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ သားမ်ားသည္ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္ ႏွင့္ ေျပာစကားမ်ားတူညီျခင္း ေၾကာင့္ လူ၀င္၊ လူထြက္႐ႈပ္ေထြး မႈမရွိေစရန္ သက္ဆိုုင္ရာ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးကေျပာ ၾကားသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္သို႔ တစ္ရက္ဗီဇာျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သြားလာသူ မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကုန္ သြယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ရက္ဗီဇာ ျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာ သူမ်ားမွာ အလည္အပတ္ႏွင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ သြားေရာက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသ တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္ စခန္းႏွစ္ခုကို အကာလ္မူလ္ မူဂ်ာဟီဒင္န္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသတြင္း ရွိ အစြန္းေရာက္သူမ်ား အၾကမ္း ဖက္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္ကို ေလးလေက်ာ္ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Top News