ဖခင္ေမြးေန႔တြင္ ဒါနျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုေတာင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔အလွဴအျဖစ္ ေတာင္ႀကီးေဒသခံကေလးငယ္ႏွင့္ ကိုရင္မ်ားအား အာဟာရဒါနျပဳခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဆိုပါအလွဴ၌ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ (၁၀၂)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အင္း ေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားဖူးစဥ္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  က ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသား ခဲ့သည္။

‘ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ ေဖေဖ့ရဲ႕ (၁၀၂) ႏွစ္ ေမြးေန႔မွာ ေဖာင္ေတာ္ဦး ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးခြင့္ထူးရရွိသည့္ အက်ိဳးရလဒ္္ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို ေတြ႕ရွိရပါေစသား’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းတြင္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေန သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ အထင္က ရ ဘုရားျဖစ္သည့္ ေတာင္ေပၚေရႊ ဘုန္းပြင့္ ဘုရားရွိ စေနေထာင့္ တြင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတြက္ ရည္စူး၍ ဖေယာင္းတုိင္ ၁၀၂ တိုင္ ထြန္းညိႇလွဴဒါန္းခ့ဲကာ စူဠာ မုနိေစတီေတာ္ကိုလည္း ဖူးေျမာ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးမ်ားေန႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ (၁၀၂)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မိဘမဲ့ပရဟိတ ေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳ ေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္းမွ ကေလး ၂၆၉ ဦးအား ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံ႐ံုးက ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ လွဴဒါန္း ဒါနျပဳေပးခဲ့သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ေခတၱ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္း၌ ဟဲဟုိးေလဆိပ္ မွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေလ ယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြား သည္။