ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာသို႔ ေရာက္မည္

 ေမာင္ေတာအၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ လိုအပ္ ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသသို႔ လာ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ေဒသ တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္က စတင္ကာ လိုအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ကို အဖြဲ႕ခြဲ၍ ျပဳလုပ္ေနသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး  ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၁ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဇင္ပိုင္ညာ၊ ဝက္ပစ္ (ဝါးပိတ္)၊ ဖားဝပ္ေခ်ာင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေလာင္းဒံုေက်းရြာအုပ္စု ေစတီျပင္ ေက်းရြာတို႔သို႔ သြားေရာက္ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာက ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ တိမ္း ေရွာင္လာသည္ ဆုိေသာ ဘဂၤါ လီလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုးကား၍ စစ္ ဆင္ေရးကာလအတြင္း ဘဂၤါလီ မ်ားသည္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း အ သတ္ခံရျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရ ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ (OHCHR)က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ စြပ္စြဲထားသည္။

အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လုိအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန သည္။