ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ သုံးစဲြသူမ်ားကို ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ဟုဆုိ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ မွ တရားမ၀င္တယ္လီဖုန္းဆင္းမ္ ကတ္သုံးစဲြသူမ်ားကို ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအ ေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးႏွစ္အတြင္းေမာင္ေတာခ႐ိုင္၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုံး ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္  ကိုင္ေဆာင္ သူ ၁၈၇ ဦးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီး  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္  အစည္းအေ၀း၌ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ ေစာေ၀က တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္ လုပ္ေသာ  တယ္လီဖုန္း (Sim Card) မ်ား ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီး ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ တြင္က်ယ္ စြာသုံးစဲြေနျခင္းကို တားဆီးအေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမး ျမန္းရာ ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တို ဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာအေျခ စိုက္ နယ္ျခားေစာင့္  ရဲဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲစခန္းႏွစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တုိက္ခုိက္ရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုံး ဖုန္းဆင္းမ္ ကတ္မ်ား အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္ရာ၌လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုံးဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သုံးစဲြေနေၾကာင္း ေဒၚခင္ေစာေ၀က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို  မသုံးစဲြဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုံး ဖုန္းဆင္းမ္ ကတ္မ်ား သုံးစဲြေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့၀ င္ေငြကိုလည္း ထိခုိက္ေန ေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ုိင္နယ္ေျမအ တြင္း လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအတြက္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားတရားမ၀င္အသုံးျပဳေနမႈကို တား ဆီးႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕အ ေနျဖင့္ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  အဖဲြ႕အ စည္းမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး သတင္းေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျဖၾကားသည္။

 လက္ရွိေမာင္ေတာနယ္စပ္ ေဒသတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဆင္းမ္ကတ္ႏွင့္  တယ္လီေနာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ရေသာ္လည္း အင္တာနက္လုိင္း မေကာင္းျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ မရွိျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။