စနစ္သစ္တြင္ သတိထားရမည့္ သံုးခ်က္

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္မွာ ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ေထာက္ခံမႈမ်ားၾကား ယေန႔ စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ မထသ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ - ရန္ကုန္) အပါအ၀င္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့ေသာယာဥ္လိုင္းမ်ားႏွင့္ စနစ္ေဟာင္းကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး စနစ္သစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၍ ယခုထက္ပိုမို အခ်ိန္ယူသင့္ေၾကာင္း  ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဦးေဆာင္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကမူလေၾကညာထားသည့္အတိုင္းပင္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ကို စတင္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အားရစရာေကာင္းသည္မွာ စနစ္သစ္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကား မွတ္တိုင္မ်ား၌ ခရီးသည္မ်ားကို ကူညီလမ္းၫႊန္ေပးမည့္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားပိုင္ဘတ္စ္ကားစနစ္ သစ္အတြက္ ခရီးသည္မ်ား ကားမည္သို႔စီးရမည္ကို မသိပါက ကူညီ လမ္းၫႊန္ေပးရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ လူငယ္အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းေလးေထာင္ေက်ာ္က ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း၊ ၂၀၁၅ ေရေဘးကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘးမ်ားႀကံဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အကူအညီႏွင့္ လုပ္အားမ်ား လိုအပ္သည္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားတက္ႂကြစြာပါ၀င္ကူညီခဲ့သည့္ အစဥ္အလာအတိုင္းပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္အတြက္လည္း လူငယ္မ်ားက ကူညီရန္အဆင္သင့္ရွိေနၾကပါသည္။


  သို႔ေသာ္ စနစ္တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲျခင္းကို ၁၀ ရက္သာ ျပည္သူ သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ နည္းပါးခဲ့သည့္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာအခ်ိဳ႕လည္း ရွိခဲ့သည္။ ဘီအမ္၊ ဒိုင္နာႏွင့္ ၉၅ ေမာ္ဒယ္ေအာက္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို စနစ္သစ္တြင္ ေျပးဆြဲခြင့္မျပဳဟု ဆိုေသာ္လည္း အခက္မေတြ႕ေစရန္ သံုးလေျပးဆြဲခြင့္ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါကားမ်ားကို မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျပး ဆြဲရမည္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ ညအခ်ိန္အထိ သက္ဆိုင္ရာက ရွင္းလင္း စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အစီးေရ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ရွိႏိုင္ေသာ အဆိုပါကားမ်ားထဲမွ ကားအမ်ားစုမွာ ယေန႔တြင္ မေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ့ေတာ့ေပ။ စနစ္တစ္ခုလံုး ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္၍ ရက္အနည္း ငယ္ ေနာက္ဆုတ္ရန္၊ စနစ္သစ္စတင္သည့္ရက္ကို ႐ံုးစဖြင့္ရက္မေရြး ခ်ယ္ဘဲ စေန၊ တနဂၤေႏြကဲ့သို႔ ႐ံုးပိတ္ရက္ျဖင့္ စတင္ရန္ အႀကံေပးမႈမ်ား ကို ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရက နားမေထာင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းသစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကမည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ခြန္အားျဖင့္ပင္ စနစ္သစ္ကို စတင္လိုက္ပါသည္။

        သို႔ေသာ္ အထူးသတိျပဳရမည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲစတင္ျခင္းမွာ ၿမိဳ႕တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္၊ ဘတ္စ္ကားမ်ားစနစ္တက်ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေလ်ာ့ပါးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စနစ္သစ္ သည္ စနစ္ေဟာင္းမွ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္အခ်ိဳ႕ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား ေၾကာက္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္ဘဲ ခရီးသည္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္စြာေပးလာေစရပါမည္။ထို႔အတြက္ ယခင္က ခရီးသည္မ်ားကို မိုက္႐ိုင္းစြာဆက္ဆံၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ထားေသာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္အခ်ိဳ႕သည္ အလြယ္တကူ အေရခြံေျပာင္းကာ စနစ္သစ္တြင္ပါ၀င္မလာႏိုင္ရန္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ရန္ လိုပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားပါက ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံၿပီး၊ ယာဥ္လုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာသေဘာေပါက္ၿပီး ျပဳျပင္ႏိုင္မွသာ အခြင့္အေရးေပးသင့္ပါသည္။

စနစ္ေဟာင္းကဲ့သို႔ ေန႔တြက္ကိုက္ေအာင္ကားခ်င္းၿပိဳင္ေမာင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားအသက္ဖက္ႏွင့္ထုတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမွျပည္သူမ်ားလံုၿခံဳေဘးကင္းစြာ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ျဖစ္လာရန္လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားခ်င္းၿပိဳင္ေမာင္းျခင္း၊ လုေမာင္းျခင္းမ်ားမရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲရပါမည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးေႏွးေကြးၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းေနခ်ိန္ျဖစ္၍ စနစ္သစ္သည္ ယာဥ္စီးခပိုကုန္ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀မျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 7Day Daily က တုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။