ေခါႏုစုမ္ေတာင္အနီး ေဆာ္ေလာင္းေက်းရြာတြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးစဥ္သစ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္

ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ရွိ ေခါႏုစုမ္ေတာင္ကုိ အေျချပဳ၍ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္မည့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးစဥ္သစ္တစ္ခုကို အဆုိပါေတာင္အနီး ေဆာ္ေလာင္းေက်းရြာတြင္ ဇန္န၀ါ ရီ ပထမပတ္အတြင္းက တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ခ်င္းျပည္နယ္က ၂၀၁၇ ထဲ မွာ ပထမဆုံးဖြင့္လွစ္လုိက္တဲ့ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သလို ခုနစ္ခုေျမာက္ခရီးစဥ္ ေဒသအသစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္သစ္ကေန ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာ သည္။

ကန္ပက္လက္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေဆာ္ေလာင္းေက်းရြာ ခရီးစဥ္သစ္၌ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ား၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္မ်ား၊ ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါမ်ား၊ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ား၊ အခံြမာပိုးေကာင္မ်ား၊ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေရညႇိမ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာကို ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ၁၀,၅၀၀ေပျမင့္သည့္ ေခါႏုစုမ္ ေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာႏုိင္မည့္အျပင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ုိးရာဓေလ့မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေက်းရြာသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုရန္ ၀ါး၊ ဓနိမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ တဲေျခာက္လုံးကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ‘‘ကန္ပက္လက္ဟာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးေဒသေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ခ်င္းကေလးငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတို႔ကို အေထာက္အကူ ျပဳေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ရွင္သန္ခြင့္ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြး၊ မႏၲေလးတုိင္းတို႔ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၉ ခုတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။