အခန္းေပါင္း ၂,၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္မည့္ ေနျပည္ေတာ္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း လာမည့္ဧၿပီတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္

ေနျပည္ေတာ္လမ္းမ တစ္ေနရာ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မည့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။

အခန္းေပါင္း ၂,၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္မည့္ ေနျပည္ေတာ္တန္ဖုိး နည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ၂ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားၿပီး အၿငိမ္းစား အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဦးစားေပးေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၆ ကတည္းက လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ေျမေနရာရွာေဖြျခင္း၊ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ေဆာက္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီမွသာ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ေအာက္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ ယင္းတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၡဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေျမဧက ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအိမ္ရာစီမံကိန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါက တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ယခုအိမ္ရာစီမံကိန္းပံုစံအတုိင္း ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္ လက္ထက္ငါး ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းအျဖစ္ အခန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သန္းကို ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာၾကားထားသည္။