လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္မံုရြာရွိ အားကာသိပၸံေက်ာင္းမ်ားကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အမီ ဖြင့္လွစ္မည္

ထူးခြၽန္ေသာ အားကစားသမား ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ အားကစားႏွင့္ ပညာေရး ေပါင္း စပ္သင္ၾကားမႈအျဖစ္ အားကာ သိပၸံလြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ မံုရြာေက်ာင္း ႏွစ္ခုကို ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္အမီ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


လက္ရွိတြင္ ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာအားကာသိပၸံေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ား၌ အားကစားနည္း ၁၀ မ်ိဳးစီအတြက္ ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူဦးေရ ၁၅၀ေက်ာ္လက္ခံသင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း အားကစားႏွင့္ ကာ ယပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၇ ဇြန္လအတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္။ ပညာသင္ႏွစ္ အမီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထား တယ္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု က ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးေနပါၿပီ။ အ စိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔ တင္ျပထား တယ္’’ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူက
ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယ  ပညာဦးစီးဌာနသည္ အနာဂတ္မ်ိဳး ဆက္သစ္ အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ အားကာ
သိပၸံေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာနသည္ အားကာသိပၸံ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ လက္ခံရာတြင္ အေျခခံပညာ အ လယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားရွိ သတၱမတန္း၊ အ႒မတန္းႏွင့္ န၀မတန္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္း သူမ်ားအနက္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ ေသြးေကာင္းမြန္သူ၊ စိတ္က်န္းမာ ေရးေကာင္းမြန္သူ၊ အားကစားကို စိတ္၀င္စားၿပီး ဆႏၵျပင္းျပသူ၊ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္ေဆာင္လက္ေရြးစင္ အား ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္
ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိသူ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Top News