ေဆးယဥ္ပါးတီဘီထက္ အေျခအေနဆိုးေသာ ျပင္းထန္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါရွင္ ၃၀ ခန္႔အား ကုသေပးႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေန

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခအေနဆိုး ရြားသည့္ ျပင္းထန္ေဆးယဥ္ပါး တီဘီျဖစ္ပြားသူ ၃၀ ဦးခန္႔ရွိေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ျပင္းထန္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ ေရာဂါ(XDR-TB) ဆုိသည္မွာ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီထက္ ထပ္ဆင့္ ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနဆိုး ေသာ တီဘီေရာဂါျဖစ္ၿပီး ကုသ ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးသည့္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၆ အထိ အဆုိပါျပင္းထန္ ေဆးယဥ္ပါးလူနာ ၃၀ ဦးရွိေန ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားက စား၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမွတ္တမ္း မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


‘‘အခု XDR-TB က စာရင္း မွတ္ထားတဲ့အရ လူ ၃၀ ခန္႔ရွိေန ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလူေတြကိုကု သႏုိင္ဖို႔ ကြၽန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာမွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါ ၿပီ။ ကုသမႈရရွိႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီ’’ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦး စီးဌာန၊ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရး ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ေဒါက္တာသႏၲာလြင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ လူနာမ်ားကို က်န္း မာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ End TB Program တြင္ ထည့္သြင္းကုသႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထား သည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းကုသမႈသည္ လေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္၍ အ သုံးျပဳေနဆဲ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း ယင္းကုထုံးတြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္ဆန္းတီဘီ ေဆး႐ုံ၌ ကုသေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီျဖစ္သူ ကုိးေထာင္ခန္႔ ရွိကာ တီဘီလူနာအသစ္ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီျဖစ္ပြား ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အား ကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္လူဦး ေရ ၉ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ တီဘီေရာ ဂါျဖစ္ပြားေနကာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း ခန္႔ ေသဆုံးေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ ႏွစ္သိန္း ခန္႔ တီဘီေရာဂါကူးစက္ခံစားေနရၿပီး ကမၻာေပၚရွိ တီဘီေရာဂါ၊ တီဘီႏွင့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီေရာဂါပူးတဲြအျဖစ္ အမ်ားဆုံးႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ အျဖစ္အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံ ၃၀ ထဲတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံပါ၀င္ေနကာ အဆင့္(၁၁) ေနရာ၌တည္ရွိေနသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္အ ျဖစ္ အမ်ားဆုံးစတုတၳအဆင့္ေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

More in News Section