ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေသဆုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ မိခင္ခုနစ္သိန္းခန္႔အား ပညာေပးစာအုပ္ႏွင့္ ေဆးအိတ္မ်ားျဖန္႔ေ၀ထားဟုဆုိ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ခုနစ္သိန္းအတြက္ ျဖန္႔ခ်ိထားၿပီးျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေသဆုံးမႈေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ေရးယခုႏွစ္အတြင္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ ခုနစ္သိန္းခန္႔အားက်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈပညာေပးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာေမြးဖြားႏုိင္ရန္ ေဆးအိတ္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ျဖန္႔ေ၀ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


‘‘က်န္းမာေရးဌာနက မိခင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ေတြထုတ္ေပး ထားတယ္။ ကေလးမေမြးမီကေန ေမြးၿပီး (၅)ႏွစ္အထိ သုံးစြဲလုိ႔ရတဲ့ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းေတြပါ တယ္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္က ဘယ္အခ်က္ခံစားရတယ္ဆုိရင္အ ေရးႀကီးေဆး႐ုံသြားဖို႔လုိတယ္။ ကုိယ့္ကေလးကိုဘယ္အခ်ိန္မွာ ကာကြယ္ေဆးထုိးရမယ္စသည္ ျဖင့္ က်န္းမာေရးပညာေပးေတြ ေပါ့။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးစာအတြက္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ခုနစ္သိန္းစာ စာအုပ္ေတြကို ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ထား တယ္’’ဟု ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကုသေရးဦးစီး ဌာနမွဴးေဒါက္တာေနမင္းမ်ဳိးထြန္း ကဆုိသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအ ေနျဖင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္၌ ကၽြမ္းက်င္ သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းႏွင့္ မ ေတြ႕ခဲ့ပါက အႏၲရာယ္ကင္းစြာ က ေလးေမြးဖြားႏုိင္ေအာင္ ပုိးသတ္ ထားသည့္ ကေလးအႏွီး၊ တစ္ခါ သုံးကေလးေမြးလက္အိတ္ငယ္၊ ေပက်ံမႈမရွိေအာင္ ပုိးသတ္ထား သည့္အခင္း၊ ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္ရမည့္ ဘလိတ္ဓား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည့္ ေဆးအိတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း၌ လုံ ေလာက္စြာျဖန္႔ေ၀ထားၿပီး ကုိယ္၀န္လရင့္လာသည့္ မိခင္မ်ားအား ႀကိဳတင္ေပးထားသည္ဟုဆုိသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆုံး ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရွင္ေမြးက ေလးဦးေရတစ္သိန္းတြင္ သားဖြား မိခင္ ၂၈၂ဦးေသဆုံးေနၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မိခင္ႏွင့္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္မားျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၏အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ေသဆုံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး အစုိးရသည္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား အသက္ဆုံး႐ႈံးရျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ကာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

‘‘ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာ မိခင္ ေသဆုံးမႈက မရွိသေလာက္ရွားေန တဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက မိခင္ ေသဆုံးမႈက တစ္ႏွစ္ကို ၂၅၀၀၊ ၂၆၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ရွိေန တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳးစားအားစုိက္ ၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔လုပ္ေဆာင္ေန တယ္။ မိခင္ေသဆုံးမႈတစ္ေယာက္ ရွိၿပီဆုိရင္ ျဖစ္စဥ္တုိင္းမွာ ျပန္လည္ သုံးသပ္တဲ့အဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ၿပီး  ဘာ ေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ၊ ဘာေတြသင္ ခန္းစာယူႏုိင္မလဲစသည္ျဖင့္ ျဖစ္ စဥ္အကုန္လုံးကို ျပန္စစ္ေဆးၿပီး သုံးသပ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာေနမင္းမ်ဳိး ထြန္းကဆုိသည္။

 ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား သည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေဆး႐ုံေဆးခန္း မ်ားတြင္ ကုိယ္၀န္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ေစာစီးစြာခံယူရန္လုိအပ္ၿပီး ဆ ရာ၀န္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သားဖြားဆ ရာမမ်ားႏွင့္ေမြးဖြားရန္၊ အိမ္ ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း မိမိရင္ေသြးႏွင့္ကေလးမိခင္အေပၚ ဂ႐ုတစုိက္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္ ရွိေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦးက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News