အာဆီယံခရီးသြားျပပြဲတြင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသကို အထူးျပသမည္ဟု ဆို

ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသရွိ ဒံုးေရတံခြန္ (ဓာတ္ပံု - Tango Tour & Trek Facebook)

စင္ကာပူတြင္ျပဳလုပ္ မည့္ အာဆီယံခရီးသြားျပပြဲ ၂၀၁၇၌ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသကို အထူးျပဳျပသသြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။


ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္ က်င္းပမည့္ အဆိုပါျပပြဲ၌ ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအျပင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာမ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားကို လည္း ထည့္သြင္းျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။

‘‘အခုက ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသ အဏၰ၀ါခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ ေရးကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အတြက္ ဒီေဒသေတြကို အမ်ားသိ ရွိေအာင္ ဒီလိုႏုိင္ငံတကာျပပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ျပသဖို႔ စီစဥ္ထား ပါတယ္။ အခုလည္း ၿမိတ္ကြၽန္းစု ေဒသေတြကို လာတဲ့ဧည့္သည္ ေတြက တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္ လာပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံခရီး သြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ခရီးစဥ္ေဒ သတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တနသၤာရီ တိုင္းရွိ အလားအလာရွိေသာ ခရီး စဥ္မ်ားလ်ာထားျခင္း၊ အာဆီယံ ခရီးသြားဖိုရမ္ ၂၀၁၇ တြင္ ၿမိတ္ ကြၽန္းစုခရီးစဥ္မ်ားပါ၀င္ျပသျခင္း၊ ဆလံုလူမ်ဳိးခရီးသြားပြဲေတာ္က်င္း ပႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဒသ ခံမ်ားအား အသိေပးျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ တြင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ား သို႔ စက္တပ္ရြက္ေလွ ၃၉၆ စီးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ ၃,၂၇၀ ဦးလာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ ၿပီး ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီမွ ႏို၀င္ဘာ အထိ စက္တပ္ရြက္ေလွ ၃၉၃ စီးျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ၃,၂၀၁ ဦး ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ ခရီး သည္အ၀င္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာအ၀င္စာရင္းမ်ားမွာ ေကာက္ယူဆဲျဖစ္၍ မပါ၀င္ေသး ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။