အသင့္စားဆုိင္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား အ၀လြန္ေရာဂါပိုမိုျဖစ္ပြားလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူ ငယ္မ်ားတြင္ မႏၲေလး၊ ေတာင္ ႀကီးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တုိ႔ရွိ ကေလး ငယ္မ်ားထက္ အ၀လြန္ေရာဂါ မ်ား ပုိမိုျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေဆး သုေတသနညီလာခံမွ သတင္းရရွိ သည္။

၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ အထိ ေဆး သုေတသနဦးစီးဌာန၊ အာဟာရ သုေတသနဌာနခဲြမွ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေမာ္လ ၿမိဳင္တို႔ရွိ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၊ ၿမိဳ႕စြန္ ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ ၂,၉၀၀ ဦးကို အာဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတ သနျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေကာင္ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားက မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ေမာ္လ ၿမိဳင္တို႔ရွိ ကေလးငယ္မ်ားထက္ အ၀လြန္ေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကေလးေတြမွာရွိတဲ့ အာ ဟာရအေျခအေနနဲ႔ ဘာေတြစား သံုးသလဲဆုိတာ သိဖို႔ တိုင္းတာခဲ့ ပါတယ္။ ေတြ႕ခဲ့ရတာက အာဟာ ရခ်ိဳ႕တဲ့တာတင္မကဘူး။ ၀ေနတဲ့ ကေလးေတြ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ရန္ကုန္မွာဆုိ ပိုမ်ားပါတယ္။ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ထက္စာရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေကာင္မွာ အ၀လြန္တာေတြနဲ႔ကုိယ္ အေလးခ်ိန္မ်ားတာေတြ အမ်ား ဆံုးပါပဲ’’ဟု ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ အာဟာရသုေတသနဌာနခဲြမွ ဒုၫႊန္မွဴးေဒါက္တာမို႔မို႔လိႈင္က ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကေလးငယ္မ်ား အ၀လြန္ေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားေနရျခင္းသည္ အသင့္ စားသံုးႏုိင္သည့္ အဆီပါ၀င္မႈမ်ား ျပားေသာ ၾကက္သားေၾကာ္၊ ဒိုး နတ္၊ ဟမ္ဘာဂါ စေသာ ဆုိင္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ အျခား မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေမာ္လ ၿမိဳင္တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း ၀င္းအတြင္း ကေလးမ်ား ကစား ေနရာ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားျပဳလုပ္ခ်ိန္ မရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ ထားသူမ်ားက ေျပာသည္။

 သုေတသနစာတမ္းအရ ၎ကေလးငယ္ ၂,၉၀၀ ဦး၏၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ထုပ္ပိုးၿပီးသား အသင့္စားအေၾကာ္ထုပ္မ်ား၊ အသင့္စား ေခါက္ဆဲြထုပ္မ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္မွ ႏွစ္ရက္ခန္႔ စားသံုးမႈကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး ၎ကေလးငယ္ဦး ေရ၏ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေန႔ စဥ္ ေသာက္သံုးရမည့္ ႏုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔ ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္မွ ခုနစ္ရက္အထိ ေသာက္သံုးမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘အခုက ပိန္တာေတြတင္မ ဟုတ္ဘူး။ အ၀လြန္တာေတြ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားတာေတြ လည္းရွိေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ လည္း ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားသင့္ၿပီ။ ကေလးေတြကို လည္း ေက်ာင္းေတြမွာ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အစီအ စဥ္ေတြ ခ်သင့္ေနၿပီ။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းကန္တင္းေတြမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳး အေၾကာ္ထုက္ေတြ၊ အသားလံုးေၾကာ္ေတြ ေရာင္းတာ မ်ားေနတာေတြေတြ႕တယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာဆုိ သစ္သီး၀လံေတြ မေတြ႕ရဘူး။ေက်ာင္းေတြမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြပဲ ေရာင္းခ်ဖို႔တိုက္တြန္းလိုပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ မို႔မို႔လိႈင္က ေျပာသည္။

Top News