တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံု

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္တို႔ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Senior General Min Aung Hlaing's Facebook)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းလိုမႈ အေျခအေနမ်ား ကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စား လွယ္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တ႐ုတ္ အထူးကိုယ္စား လွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ျပင္ပမွ ဖိအားမ်ားမပါဘဲ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ေခ်ာေမြ႕စြာလိုက္ပါေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ အထူးကိုယ္စား လွယ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္  ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ေရးအသာစီးရရွိမႈအေျခအေန၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းလိုမႈ အေျခအေနမ်ားကို  ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း   တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အထူးကိုယ္  စားလွယ္တို႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူး ေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ၂+၂ အစည္း အေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ေရးကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္သည္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ကလည္း ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးဗဟိုဌာန (MPC)ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

More in News Section

Top News