ေနအိမ္မဲ့ေတြလက္ထဲ အစုိးရေရာင္းတဲ့ တုိက္ခန္းေတြ ေရာက္ရဲ႕လား

ျမရည္နႏၵာတန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာကုိ မဲေဖာက္မေရာင္းခ်မီ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္

"နံပါတ္(၂၇၂၁) ဦး ေမာင္ျမင့္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္မံကံစမ္းပါ’’ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာလုိက္သည္။


ဦးေမာင္ျမင့္သည္ ၀င္ေငြ နည္း ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အရစ္ က်ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ တန္ဖုိး မွ်တအိမ္ရာ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ မဲမေပါက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး အိမ္  ေထာင္တစ္ခုတြင္ အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္ ထားမႈမရွိသည့္ အစုိးရ၀န္ထမ္း၊အၿငိမ္းစား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းႏွင့္၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားတုိ႔အတြက္ အခန္းေပါင္း ၅၆၀ ပါ၀င္သည့္
ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ အပုိင္း(၂)ရွိ တုိက္ခန္းမ်ားကို မဲႏႈိက္၍ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈ မရွိသူမ်ားအ တြက္ ရည္ရြယ္၍ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ ရာ အပုိင္း(၂)တြင္ အခန္းေပါင္း ၅၆၀ကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ လာ ေရာက္မဲႏႈိက္ ကံစမ္းသူေပါင္း ၇,၂၁၇ ဦး ရွိခဲ့သည္။

 တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ၅,၁၅၅ ဦး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ၃၈၅ ခန္း၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္း ၁,၁၄၆ ဦးအတြက္ ၈၄ ခန္း၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ၅၃၁ ဦးအတြက္ ၄၀ ခန္း၊ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူ ၇၁၂ ဦးအတြက္ ၅၁ ခန္းတုိ႔ကို အခ်ဳိးက်ခြဲေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဲမႏႈိက္မီ နံနက္အေစာပုိင္းက တက္ႂကြေနခဲ့သည့္ ဦးေမာင္ျမင့္တစ္ေယာက္ မဲႏႈိက္အၿပီးတြင္ ‘‘မလြယ္ပါဘူး။ လာၿပီးႏႈိက္တဲ့သူေတြက ဒီေလာက္မ်ားေနတာ။ ေပါက္မဲရဖို႔မလြယ္ပါဘူး’’ဟု စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ေျပာေလ သည္။

တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာရွိ တုိက္ ခန္းတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ရရန္ မဲလာႏႈိက္သူမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ေရွ႕တြင္ အိမ္စီးကားေကာင္းအခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ ယာဥ္မ်ဳိးစုံ မ်ားျပားလြန္း၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ‘‘အိမ္ပိုင္ဆုိင္မႈမရွိတဲ့သူေတြအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီးေရာင္းခ်ေပးတဲ့ အစုိးရကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ မဲႏႈိက္ေရာင္းခ်တာမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္။ ေက်နပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဲလာ ႏႈိက္တဲ့သူေတြထဲမွာ သိန္းရာေက်ာ္
တန္ ကားေတြနဲ႔လာတယ္။ လက္ေကာက္ေတြ တံေတာင္ဆစ္ ေလာက္နဲ႔လာႏႈိက္တယ္။ တကယ္ေကာ အိမ္မရွိတာ ေသခ်ာရဲ႕လား။ ေပါက္သြားတဲ့သူေတြကို မနာလုိလုိ႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ျပန္ၿပီးေတာ့ အိမ္မပိုင္တာ
ေသခ်ာေၾကာင္း စစ္ေဆးေစခ်င္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္မ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ သြားယူေတာ့ အိမ္ေထာင္စုကုိေတာင္ ေသခ်ာမၾကည့္ဘူး။ ဒီအတုိင္းပဲ လက္မွတ္ထုိးေပးလိုက္တာပါ’’ဟု တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ မဲႏႈိက္ခဲ့သူ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ေဒၚျမတ္သဇင္ခုိင္က သူ၏အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေျပာသည္။

တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံရာတြင္ အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈမရွိေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားပါရွိမွသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေလွ်ာက္လႊာေတြမွာ တ ကယ္ အိမ္မပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ရပ္ ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ေတြပါလာပါ တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ကလည္း အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာကို ယုံၾကည္တဲ့အတြက္
ျပန္မစစ္ ေတာ့ပါဘူး။ ဦးတုိ႔ဌာနမွာ အင္ အားကလည္းနည္းပါတယ္။ ဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ ေထာက္ခံ ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္တဲ့အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ၀ယ္ယူသြားသူရဲ႕တစ္၀က္ေလာက္ပဲ လာေလွ်ာက္ပါေတာ့တယ္’’ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။

 အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈမရွိသူမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ လစာေကာင္းသည့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္၍ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာကဲ့သုိ႔ အျမတ္တင္ ျပန္လည္
ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း  မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာရွိ ရွစ္ခန္း တြဲ ငါးထပ္အေဆာက္အအုံ ၁၄လုံး၊ အခန္းေပါင္း ၅၆၀ ရွိၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ အက်ယ္ ၅၆၇ စတုရန္း ေပရွိကာ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္း၊ ေရခ်ဳိးခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ေျမညီထပ္ကို
က်ပ္ ၂၂၃ သိန္း၊ ပထမထပ္ က်ပ္ ၂၀၈ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ က်ပ္ ၂၀၈ သိန္း၊ တတိယထပ္ က်ပ္ ၁၉၃ သိန္း၊ စတုတၳထပ္ ၁၆၃ သိန္းႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ငင္းစနစ္၊ အရစ္က်စနစ္၊ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္တုိ႔ျဖင့္
ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေစ်းႏႈန္းေတြက မ်ားတယ္။ သူတုိ႔အစုိးရ၀န္ထမ္းမွာဆုိ ေတာ္႐ုံ ရာထူးနည္းတဲ့သူဆုိ ဒါမ၀ယ္ႏုိင္ ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္မလဲ။

ျပန္ေရာင္းတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ အစုိးရက ျပန္ေရာင္းလုိ႔ မရေအာင္ ငါးႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ မလုပ္ရဘူးဆုိတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ ထုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း နားလည္မႈစာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေရာင္းေနၾကတာ။ အခုဆုိရင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာက သူေဌးအိမ္ရာအတုိင္းပဲ ကားအေကာင္းစား ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတာကို ၾကည့္လုိ႔ရ တယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ ဒါကို ေသခ်ာစိစစ္သင့္တယ္။  သူတုိ႔ တကယ္ေရာက္ေစခ်င္တဲ့သူေတြရဲ႕ လက္ထဲကို ေရာက္ရဲ႕လား
ဆုိတာ ေသခ်ာၾကပ္မတ္သင့္တယ္။ အိမ္ရာ ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုသာ ေနစရာမရွိတဲ့သူေတြအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္သာေပးလုိက္တယ္။ တကယ္ ေကာ ထိေရာက္ရဲ႕လား’’ဟု တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတြင္ ေနထုိင္ေနသည့္ အသက္ (၃၀)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေမးခြန္း ထုတ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ဒုတိယအဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံး မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ အခန္းေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ပါၿပီး တစ္လသုံး ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ေသာ အငွားအိမ္ရာ၊ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ခ့ဲေသာ အခန္း ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမရည္နႏၵာတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊ ၂၀၁၆ မတ္လမွာပင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အခန္း ၄၃၀ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ အပိုင္း(၁)ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ
ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ အပိုင္း(၂) အပါအ၀င္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေလး ခုရွိၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္ရာတုိင္းတြင္ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ လက္လႊဲ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ငွားရမ္း ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

ျမရည္နႏၵာ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ ရာရွိ အခန္းေပါင္း ၁,၃၄၇ ခန္းကို ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာက ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ သည္။ အဆုိပါအိမ္ရာရွိ တုိက္ခန္း မ်ားကို ကံႀကီးေက်းရြာ၊ ဇီးအုပ္ ေက်းရြာရွိ ေရာင္းမွား၀ယ္မွားျဖစ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈ မရွိသည့္ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ အထက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေရာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈ မရွိေသးသူမ်ားကိုသာေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတြင္ ျပန္လည္၍ငွားရမ္းျခင္း၊ အျမတ္တင္၍
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။  မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည့္ အခန္းေပါင္း ၁,၅၃၈ ခန္းကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၇ရက္က မဲေဖာက္၍ တစ္လလွ်င္ သုံးေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းေနထုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ျမရည္နႏၵာတန္ဖုိးမွ်တအိမ္ ရာအပုိင္း(၁)ရွိ အခန္းေပါင္း ၄၃၂ ခန္းကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၂၈ ရက္က အိမ္ပုိင္မရွိသည့္ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္အထက္ရွိ ၀န္ ထမ္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီက အခန္းေပါင္း ၄၀၀၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၃၂ ခန္းတုိ႔ကို တာ၀န္ယူ၍ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

‘‘အန္တီတုိ႔က အျမတ္သိန္း ၃၀ ေပးၿပီး ၀ယ္ထားတာ။ ပုိင္ဆုိင္ မႈကိုေတာ့ စာအုပ္ေတာ့ေပးထား တယ္။  အရင္ပုိင္ရွင္က ငါးႏွစ္ျပည့္ မွ အန္တီတုိ႔ကို နာမည္ျပန္လႊဲေပး မွာ။ ဘဏ္ကိုေတာ့ အရစ္က်နဲ႔ သြင္းေနတယ္’’ဟု
ေျမညီထပ္ကုိ ျပန္လည္ ၀ယ္ယူထားသည့္ အမည္ မေဖာ္လုိေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ကေျပာသည္။

‘‘အရင္ ျမရည္နႏၵာတန္ဖုိးမွ် တအိမ္ရာမွာတုန္းက ေငြမေပးသြင္းႏုိင္တဲ့သူေတြ ဆီကေန အျမတ္တင္ၿပီး ျပန္ေရာင္းၾကတယ္။ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်တဲ့ ေငြကေတာ့ မၿငိမ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရးေန႔က မဲေပါက္တဲ့တစ္ခန္း အန္တီ့ကို အပ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြက အစုိးရက တကယ္အိမ္မရွိတဲ့လူေတြကိုပဲ ေရာင္းေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပုိင္းမွာ သိမ္းဆည္းတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္လုိ႔ ဒါကို အန္တီက မလုပ္ဘူး။ ဒီလုိျပန္ေရာင္းတာေတြ၊ ၀ယ္တာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔က လည္း တအားႀကီး ေျမာက္လာ မယ္လုိ႔မထင္ဘူး။ ေစ်းႏႈန္းေျမာက္ လာရင္ ျပႆနာမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါကိုေတာ့ ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီးမွ ၀ယ္ေစခ်င္တယ္’’ဟု မႏၲေလးအိမ္ၿခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း၀င္
ေဒၚခင္ခ်ဳိဦး ကလည္း ေျပာသည္။

ျမရည္နႏၵာတန္ဖုိးနည္းအိမ္ ရာရွိ တုိက္ခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးမွသာလွ်င္ စစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအုံကုန္႐ုံဌာန ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္၀င္းကေျပာသည္။

ထုိ႔အတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အ ေနာက္ဘက္ ကမ္းနားလမ္းရွိ က်ဴး ေက်ာ္မ်ားအတြက္ အခန္း ၁,၅၈၄ ခန္း ေဆာက္လုပ္ေပး၍ တစ္လ လွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းျဖင့္ ငွားရမ္း ေပးေသာ အငွားအိမ္ရာတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအနက္
ျပန္လည္ ငွားရမ္းသူ ၇၀ ဦးခန္႔ရွိေနသျဖင့္ စစ္ေဆး၍ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္အ တြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ထြန္းကၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္၌ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

‘‘ငွားခြင့္ရတဲ့သူဆီက က်ပ္ သိန္း ၃၀ အျမတ္ေပးလုိက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ တစ္လကို တစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ စည္ပင္ကိုသြင္း လုိက္တယ္။ ႏွစ္သုံးဆယ္ေနရင္ ေတာ့ ဒါကပုိင္မွာေလ။ ကုမၸဏီ၀န္ ထမ္းဘ၀ကေတာ့ ဒီေလာက္ေလး ပဲ ၀ယ္ႏုိင္ေသးတယ္။ အခုလည္း ၾကားေနတယ္။ တကယ္ငွားခြင့္ရ တဲ့သူေတြက ျပန္ငွားရင္ အခန္းျပန္ သိမ္းမယ္ေျပာတယ္။ တခ်ဳိ႕က လည္း အဲဒီက်ေတာ့မွ လူျပန္လဲတာ ဘာညာလုပ္မယ္ ေျပာေနၾက တာပဲ’’ဟု အျမတ္က်ပ္သိန္း ၃၀ ေပး၍ ၀ယ္ယူခဲ့သူ အမ်ဳိးသားတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ အပိုင္း (၁) အခန္းေပါင္း ၄၂၀ ကို အိမ္ပုိင္မရွိေသးသည့္ လုပ္သက္ ၂၅ႏွစ္အထက္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ မဲစနစ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပုိင္းက ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

 မဲႏႈိက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည့္ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာအပုိင္း (၁)သို႔ ကားအေကာင္းစားမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ ၀ယ္ယူသူမ်ား ေန႔စဥ္မျပတ္ရွိေနခဲ့သည္။

‘‘၁၃၅ သိန္းတန္ စတုတၳထပ္ကို အျမတ္သိန္း ၆၀ေပးၿပီး၀ယ္ရ  မယ္။ အရစ္က်စနစ္နဲ႔လည္းရ တယ္။ ပုိင္ဆုိင္မႈကေတာ့ အရစ္က် ေပးသြင္းတာေက်ၿပီဆုိမွ နာမည္ ေျပာင္းေပးမွာပါ။ ျပန္မေရာင္းရဘူးလုိ႔သာ ေျပာေနတာ။ ဒီလုိပဲ ေရာင္းေနၾကတာပါပဲ။ ပိုင္ဆုိင္မႈ စာအုပ္ကို ေပးထားမွာ။ ဟိုတစ္ေန႔ ကမွ မဲႏိႈက္တဲ့အပိုင္း(၂)က တုိက္ ခန္းမဲေပါက္တဲ့သူငါးေယာက္ အန္ တီ့ကို အပ္ထားတယ္။ မဲေပါက္တဲ့ လူေတြက ျပန္ေရာင္းၾကတာမ်ား ပါတယ္’’ဟု ပြဲစားတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္ေရာင္းေနမႈမ်ားကို အခန္းပုိင္ရွင္မ်ားက ေငြအေက်ေပးေခ်ၿပီးမွသာလွ်င္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ပါက စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္အ တုိင္း အခန္းကို ျပန္လည္
သိမ္းဆည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ဆုိပါသည္။

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ မဲႏႈိက္၍ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည့္ တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာတြင္ ျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အရစ္က် ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးသြင္းၿပီးၿပီဆုိပါက ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိက ဦးစီး၍ လစဥ္စစ္ေဆးျခင္းကို မတ္လပုိင္းမွ စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘NLDအစုိးရလက္ထက္ ၿပီးခဲ့ တဲ့ ၄ ရက္က ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္။ ေရာင္းခ်စဥ္က တည္းက စည္းကမ္းခ်က္ေတြပါၿပီး သားပါ။ မႏၲေလးတုိင္းမွာ အိမ္ပုိင္ မရွိတဲ့သူေတြပဲေလွ်ာက္ရမယ္ဆုိ တာပါတယ္။ ေရာင္းတာ၊ ငွားတာ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ျပန္သိမ္းမယ္ ဆုိတာ ပါပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စည္း ကမ္းခ်က္အတုိင္းပဲ လုပ္ပါမယ္။ စစ္ေဆးလုိ႔ေတြ႕ရင္ သိမ္းပါမယ္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္မွာလုပ္ခဲ့ တဲ့ ျမရည္နႏၵာတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊ တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာ အပုိင္း(၁)က ဟာေတြကေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အဆင့္အထိ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ၿပီးမွ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္’’ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအ ဖြဲ႕လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ ကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လုိအပ္ေနသူမ်ားထံ ေနအိမ္မ်ား အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိရန္ ေရွ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပိုမုိစိစစ္ရန္လုိေၾကာင္းသုံးသပ္သူ မ်ားက အႀကံျပဳသည္။ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အိမ္ပုိင္ ဆုိင္မႈမရွိေသးသူမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္၍ အခန္းေပါင္း ၈,၆၀၀ ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ထုိအခန္းမ်ားကို ျမရည္နႏၵာတန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာအပိုင္း(၂) မဲမေပါက္သူမ်ားအား ဦးစားေပး ေရာင္းခ် သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ပုိင္အိမ္၀ယ္ ရန္မလြယ္ကူ၍ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး မဲ ေပါက္ကာ၀ယ္ခြင့္ရသျဖင့္ ေက်ာ တစ္ခင္းစာေနေရးအတြက္ အိပ္ မက္အေကာင္အထည္ ေပၚလာ ေသာ အစစ္အမွန္မ်ားလည္း မ်ား စြာရွိပါသည္။

‘‘အစ္မက မဲေပါက္တယ္။ ျပန္ေရာင္းဖို႔အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းဆုိေတာ့ သိန္းရာ ခ်ီတန္တဲ့ ေျမကြက္ကုိ တစ္လုံး တည္း မေပးႏုိင္ဘူးေလ။ဒါက လည္း အရစ္က်နဲ႔ေပးသြင္းရေတာ့ အိမ္လခသြင္းသလုိပဲ ေနာက္ပုိင္း က်ပုိင္ရမွာပါပဲ။ အိမ္ငွားဘ၀က ကြၽတ္သြားတာေပါ့’’ဟု လက္ရွိတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတြင္ ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဦးေမာင္ျမင့္သည္ အရစ္က် ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ တုိက္ခန္းမဲ မေပါက္၍ စိတ္ကတုန္ကယင္ျဖစ္ကာ က်ပ္သုံးသိန္းတန္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ငွားေနေသာအိမ္သို႔ ျပန္သြား သည္။

ဦးေမာင္ျမင့္၏ သားသမီးမ်ား လစာေငြမ်ားျဖင့္ စုေပါင္း၀ယ္ယူ၍ ေနအိမ္ပုိင္ဆုိင္မည့္ အိပ္မက္က လတ္တေလာ ပ်က္ ျပယ္သြားၿပီျဖစ္သည္။


ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာအပိုင္း(၂)မွ တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မဲႏိႈက္ေပးေနစဥ္
ဓာတ္ပံု - ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္


လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ မဲေဖာက္ေရာင္းခ်ေနစဥ္
ဓာတ္ပံု - MOI