အေရွ႕ေတာင္တန္းမွ တာမုတာခု

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ သဒါးဒဲရြာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေရွ႕တြင္ေတြ႕ရသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ KNLA တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၏ေသနတ္ ဓာတ္ပုံ-ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္

ေတာင္ၾကားျမစ္ေရကုိ ဆန္တက္ ခုတ္ေမာင္းေနသည့္ေလွဦး၌ အစိမ္းရင့္ေရာင္ေျပာက္က်ား၀တ္စစ္ သားမ်ား။ သူတုိ႔၏ အမ္-၁၆ေသ နတ္ေျပာင္း၀မ်ားကို မုိးေပၚေထာင္ ထားၾကသည္။ စိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕ေတာင္ စဥ္ေတာင္တန္းႏွစ္ခု
ၾကားမွ သံလြင္ ျမစ္သည္ ယမ္းနံ႔မ်ား၊ အသက္ေသြး မ်ား၊ မ်က္ရည္စက္မ်ား၊  ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္သမုိင္းကို ပခုံးထမ္းစီးဆင္းေနသေယာင္။ ျမစ္သံလြင္ ဤဘက္ကမ္းသည္ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံးျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ရာ အမည္းေရာင္ နယ္ေျမျဖစ္၏။ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္မူ ထုိင္းအလံမ်ား တလူလူလြင့္ေနသည္။


ျမန္မာအစုိးရ၏ တပ္စခန္း ေရွ႕မွေန၍ ကရင္လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕စစ္သားမ်ား၏ေလွျဖတ္သန္း သြားသည္။ ကမ္းေပၚမွာလႈပ္ရွားမႈ မျမင္ရသလုိ ေလွထဲကလည္း မတုန္မလႈပ္။ သံလြင္သည္ စီးၿမဲအတိုင္း ေျမာက္မွေတာင္သုိ႔
စီး၍ ေလွသည္ သြားၿမဲအတုိင္း ေတာင္မွ ေျမာက္သုိ႔ ဆန္တက္ေရွ႕ဆက္ သြားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ ေလာက္ကသာဆုိလွ်င္ေတာ့ ဤပုံ စံအစားတပ္ႏွစ္တပ္ၾကားတြင္အ ျပန္အလွန္ပစ္ခတ္သံမ်ား ထြက္ေပၚႏုိင္သည့္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံအေျခ အေန ျဖစ္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။ ယခင္က ဆုိလွ်င္ ကရင္တုိင္းရင္းသားသာ မန္အရပ္သားမ်ားသည္ပင္ တပ္စ ခန္းေရွ႕ ေလွျဖတ္သန္းမသြားႏုိင္ ဘဲ အနားမေရာက္မီေလွကိုထုိင္း ဘက္ကမ္းကပ္၊ ေတာင္ေပၚေျခ က်င္ေလွ်ာက္၊ တပ္ေနရာကို အ ေတာ္အတန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးခါမွ ကမ္းစပ္တြင္ ဆုိက္ထားေသာ ေနာက္ထပ္ေလွတစ္စီးေပၚျပန္ တက္၍ ခရီးဆက္သြားရသည္ဟု ေလွသမားမ်ားကျပန္ေျပာင္းေျပာ ျပသည္။

‘‘NCA ထုိးၿပီး ကြာျခားတာဆုိ လုိ႔ ျမစ္ထဲမွာ ေလွေျဖာင့္ေျဖာင့္ သြားႏုိင္တာတစ္ခုရွိတယ္’’ဟု အ သက္(၄၈)ႏွစ္အရြယ္ ခပ္ဖုိင့္ဖုိင့္ ကုိယ္လုံးကုိယ္ထည္ႏွင့္ ေလွသမား ေစာလားညာ ကေျပာသည္။

‘ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံးျပည္ တြင္းစစ္’ဟု အင္တာနက္ရွာေဖြ ေရးယႏၲရား Googleတြင္ ရွာေဖြ လုိက္လွ်င္ ထိပ္ဆုံးကေပၚလာ သည္မွာ ‘ကရင္ပဋိပကၡ’ျဖစ္၏။ အစိမ္းေရာင္နယ္ေျမဟုအဓိပၸာယ္ ရသည့္ ေကာ္သူးေလေခၚ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ လူႀကီး၊ ကေလးအ ရြယ္စုံ၌ ေျပာျပစရာျပည္တြင္းစစ္ အေတြ႕အႀကံဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ ကုိယ္စီရွိေနၾကသည္။ ကရင္တုိင္း ရင္းသားတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္း စစ္ပဋိပကၡ၏ဒဏ္ကို အခံစားရဆုံး သူမ်ားဆုိလွ်င္ မမွားေပ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေန ေသာတုိက္ပြဲမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား ထိခုိက္ေသဆုံးရမႈမ်ား၊ စစ္ေဘး ေရွာင္မ်ားစသည့္စစ္အနိ႒ာ႐ုံမ်ား ကို ကရင္ျပည္နယ္က ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာခါးစည္းးခံစားခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္ကစ၍ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ကရင္ပဋိပကၡအတြင္း ေထာင္ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားစြာအသက္ဆုံး႐ႈံးေန ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္အ စုိးရအဆက္ဆက္ကုိ လက္နက္ ကုိင္တုိက္ခုိက္ေနခဲ့ေသာ KNUသည္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည္။ ဤဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗဟုိအ စုိးရ၏ ပါးစပ္ဖ်ား၌ သူပုန္မ်ား၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ KNUကုိ မတရားအသင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ ဗဟိုအစုိးရကို အရင္ဆုံးႏွင့္အခ်ိန္အၾကာဆုံးေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕သည္ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ႀကီးမ်ားထက္အရင္ပင္NCAကို ထုိးခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္  ၂၀ အတြင္း ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕က စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ယူခဲ့ခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၌ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနခဲ့ေသာ KNUသည္ ယခုေျမာက္ပုိင္း၌ ယမ္းေငြ႕တေ၀ေ၀ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ခ်ိ္န္တြင္
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခုံ၏ အလွည့္အေျပာင္းလည္းျဖစ္သည္။

KNUေခါင္းေဆာင္ ေစာမူတူးေစးဖုိးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အိမ္ဦးႏွင့္ၾကမ္းျပင္ပမာေခ်ာင္းေပါက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ သူ၏ ရန္သူေတာ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)သန္းေရႊ၊ တပ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ဖက္လဲတကင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ျပသေနခဲ့ၿပီ။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္တြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုထိပ္ပုိင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ကို ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အျပဳသေဘာ အေျပာင္းအလဲကား ေရေရရာရာျဖစ္ မလာေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

‘‘NCAေရးထုိးတာသိေပမယ့္ ေပ်ာ္လည္းမေပ်ာ္ဘူး။ ၀မ္းနည္း မနည္းဘူး။ ယုံလည္းမယုံဘူး။ က ရင္နယ္ေျမမွာရွိတဲ့စခန္းေတြ မ ျဖဳတ္လုိ႔၊ ရြာနားမွာစခန္းေတြရွိလုိ႔ မယုံဘူး။ ငါတုိ႔လုိခ်င္တာလြတ္လပ္ မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ’’ဟု ဖာပြန္ခ႐ုိင္ သဒါးဒဲေက်းရြာသားအသက္(၅၆) ႏွစ္အရြယ္ ေစာညာမူတူးကေျပာ ၾကားသည္။

သူက (၁၀)ႏွစ္သားကတည္း က စစ္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရၿပီး အသက္ (၄၅)ႏွစ္တြင္ ရြာမီး႐ႈိ႕ခံရစဥ္ ေယာကၡမလည္း ေသနတ္မွန္၍ ေသဆုံးခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသူ။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို ေသနတ္ျဖင့္အပစ္ခံရၿပီး မေသေသး
သည္ကို ေတြ႕၍ တုတ္ႏွင့္႐ုိက္သတ္ခံရသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူ။ သူကုိယ္တိုင္ ကမူ ေျပးလြတ္၍ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေစာညာမူတူးလုိပင္ ႐ႈျမင္သူက ေတာင္အုိဒဲေက်းရြာမွ သဒါးဒဲေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္လာသူ အသက္(၈၀) အရြယ္ အဘုိးေစာႀကီးေဘာျဖစ္သည္။ အဘုိးက ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ရြာမီး႐ႈိ႕ခံရျခင္း မၾကာခဏႀကံဳခဲ့ဖူး၍ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရာက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ ရြာထဲကို အစုိးရတပ္မေတာ္ က၀င္လာလုိက္၊ ျပန္ခုခံပစ္လုိက္ တုိက္ပြဲသုံးႀကိမ္ခန္႔လည္း ပါ၀င္ႏႊဲခဲ့ ဖူးသည္ဟု ဆုိသည္။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းငါးဦးခန႔္ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္ကိုလည္း ခံစားခဲ့ရဖူးသည္။ NCA ေရးထိုးျခင္းကို သို႔ေသာ္လည္းမယံုဟု သူက ဆုိ၏။

‘‘စိတ္မခ်ဘူး၊ မယံုရဲဘူး။ သူ တို႔စခန္းလည္း မျဖဳတ္ေသးဘူး။ ဒီ ရြာနဲ႔မေ၀းဘူး။ ေျခက်င္သြားရင္ နာရီ၀က္ေလာက္ပဲရွိတယ္’’ဟု ဒုတိယကမၻာစစ္ကုိ မီခဲ့ေသာ အဘိုးေစာႀကီးေဘာက ဆုိသည္။

KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၌ ေတြ႕ရသမွ် အရပ္သားမ်ား၏ စိုး ရိမ္ပူပန္မႈသည္ အစိုးရတပ္စခန္း မ်ားရွိေနျခင္းအေပၚ အေျခခံေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လူတိုင္းက ရြာမ်ားအနီး တပ္စခန္းမ်ားရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္ လံုၿခံဳမႈမခံစားရဟု ေျဖၾက သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ KNU ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္ၾကားတြင္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ ႏွစ္ဖက္ စလံုးက ေရေရရာရာ
ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးေပ။

‘‘လက္မွတ္ေရးထိုးထားေပ မယ့္လည္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူး၊ လံုၿခံဳမႈမရွိဘူး’’ဟု KNU/KNLA ၏ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဘာေက်ာ္ဟဲက ေျပာသည္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးက တပ္ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္း၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ မရွိသလို အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ ေရးေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း စနစ္တက်လုပ္ငန္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိဟု သူက
ေျပာ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ NCA အ သက္၀င္လႈပ္ရွားျခင္းကို မေတြ႕ရ ဟုဆုိ၏။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕ (KHRG) က လည္း အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ NCA ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္အားျဖည့္တင္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ ေနသည္ဟု အစီရင္ခံလာသည္။

‘‘အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ တဲ့ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈေတာ့ ေထြေထြထူးထူးဘာမွမေတြ႕ရ ဘူး’’ဟု ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဘာေက်ာ္ ဟဲက ဆုိသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဆင္ေျပ ေနေသာ အဖဲြ႕ဟု အခ်ိဳ႕က သံုး သပ္ၾကေသာ KNU သည္ ျပည္ နယ္အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အတြင္းမွာပင္ NCA ပါ အ ခ်က္အလက္မ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕က KNUထံ စာပို႔ခဲ့သည္။ ေျမယာ တိုင္းတာမႈမ်ား KNU က လုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ၀င္ စြက္ျခင္းျဖစ္၍ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ထုိစာ၌ ပါရွိခဲ့သည္။ KNU အေန ျဖင့္ ဆက္ေၾကး
မေကာက္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက တားျမစ္ ခဲ့ၿပီး KNU ကမူ ၎တို႔သည္ ဆက္ေၾကးမဟုတ္ဘဲ အခြန္ ေကာက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆုိ သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ NCA ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း KNU အဖဲြ႕အ စည္းၾကား အျမင္မတူမႈမ်ားလည္း ျပင္းထန္လာေနေၾကာင္း အတြင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြသို႔ KNU ဒုဥကၠ႒ မတက္ခဲ့ျခင္းသည္ အျမင္သာဆံုး ရပ္တည္ခ်က္ကဲြလြဲမႈျဖစ္ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပရမည့္ KNU ကြန္ဂရက္ကုိ ၂၀၁၇ မတ္လ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ ရျခင္းမွာလည္း ယင္းအဖဲြ႕အစည္း အတြင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ဟု ေလ့ လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ လက္ရွိ KNU ဒုဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုး ရာစိန္သည္ လာမည့္ ကြန္ဂရက္ တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရႏုိင္ေျခမ်ားေၾကာင္း အတြင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ သိ ရသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ကမူ ၎တို႔ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေသာ လက္ရွိ ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိးႏွင့္ ေနာက္ လိုက္မ်ားကို ပိုလိုလားေနသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ေစာမူတူးေစးဖိုး ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း)သန္း ေရႊတုိ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းကလည္း ေထာက္ျပစရာ
ျဖစ္လာသည္။ ဤ အေတာအတြင္းမွာပင္ ေကအင္န္ ယူထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၌ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာ တူညီမႈလည္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အ ခ်ိဳ႕က ယင္းမွာ NCA ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစတင္မႈဟု ဆုိ ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကမူ KNU ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ေၾကးႀကီးေပး အ၀ယ္ ခံရမႈဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။

‘‘ေၾကးႀကီးေပးဆုိတာ မမွန္ ဘူး။ ေပးဆပ္ခဲ့ရတာေတြနဲ႔ယွဥ္ ရင္ ဒါက သိပ္ေပါလြန္းတယ္’’ဟု KNU ႏွင့္ အစိုးရၾကား အပစ္ရပ္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမွသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနသူ အတြင္း သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦး ကေျပာသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္အ တူ ျဖစ္ေပၚလာသည္က ေနျပည္ ေတာ္ႏွင့္ KNU ၾကား ထိပ္ပုိင္းက စားကြက္ အလွည့္အေျပာင္းမ်ား သာျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခေျမျပင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမွာ နည္းပါး လွသည္။ ေအာက္ေျချပည္သူလူ ထု၏ ဘ၀မ်ားက ဆင္းရဲပင္ပန္း လံုၿခံဳမႈမရွိျဖစ္ေနဆဲပင္။ ကရင္ ျပည္နယ္ တိုက္ပဲြမ်ားႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အသတ္ခံရ ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ အဓမၼလုပ္ အားေပးခုိင္းေစခံရျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းမ်ားအႏၲရာယ္ စသည္တုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေမြးစကတည္း ကပင္ တစ္ေနရာတည္းအတည္ တက်ေနမရဘဲ တစ္ေနရာၿပီးတစ္ ေနရာ စစ္ေဘးေရွာင္ေျပာင္းေရႊ႕ ရြာတည္ေနရင္း အသက္ႀကီးလာ ၾကသူမ်ားမွာ လက္ညိႇဳးထိုး မလြဲ။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၅ တြင္ KNU ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာက်ၿပီး ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ကရင္တုိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား သည္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အိုးစြန္႔ အိမ္စြန္႔ ေျပးလႊား ခဲ့ၾကရသည္။ ကုလ သမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနၾကရေသာ ဒုကၡသည္တစ္သိန္းေက်ာ္အနက္ အမ်ားစုမွာ ကရင္တုိင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တမ္း မ်ားအရ ကရင္
ေလးသိန္းခန္႔သည္ အိုးအိမ္အတည္တက်မရွိဘဲ ေန ထုိင္ေနၾကရသည္။

‘‘ဘယ္ဇာတိလဲဆိုတာ အ ေမးခံရတုိင္း ဘယ္လို ေျဖရမယ္ မွန္းမသိဘူး။  ကၽြန္မတို႔က တစ္ သက္လံုး တစ္ေနရာၿပီး တစ္ေနရာ ေျပာင္းေနခဲ့ရတာေလ’’ဟု ကရင္ အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူ ေနာ္၀ါးကူရွီးက ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိမူ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွေန၍ NCA ေနာက္ပိုင္း အ ေျပာင္းအလဲကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူ မ်ားအတြက္လည္း ေရရာေသခ်ာ မႈ မရွိေသးေပ။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး အရပ္သား
အစိုးရအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ တက္လာခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထိုင္းဒုကၡသည္ စခန္းေရာက္ ျမန္မာ ၆၀ ေက်ာ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္ေတာ္ျပန္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား၊ တပ္စခန္းတည္ရွိမႈမ်ား၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား စသည္တို႔အပါအ၀င္ အဟန္႔အတားမ်ားစြာက အမိေျမသို႔ ျပန္လာျခင္ေသာ က်န္ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္ကို တားဆီးေနဆဲပင္။

ရွမ္း၊ ကယား၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္  ျပည္နယ္တို႔သို႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း ၍ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း တိုး၀င္ေသာ သံလြင္ျမစ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစြာ၏ ႏွ လံုးအိမ္ျဖစ္သည္။ သံလြင္ျမစ္ ေပၚ ေလွသြားေလွလာ အနည္း
အမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ တိုက္ပြဲအေနအထားအေပၚ မူ တည္ေလ့ရွိသည္။ အရပ္သားမ်ား ႏွင့္ကရင္စစ္သားမ်ားကို တင္ ေဆာင္လာေသာ ေလွငယ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းစြန္း KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ တပ္မဟာ (၅) ေဒသအတြင္းခပ္သြက္သြက္ သြားလာေနသည္။ သံလြင္၏ ၀ဲ ကေတာ့မ်ားကို ေရွာင္ေကြ႕ရန္ ေလွသမား ေစာလားညာပဲ့ကိုင္ လိုက္သည္။ သူက သံလြင္ေကာက္ ေၾကာင္းႏွင့္ သံလြင္အထာကို ေနာ ေက်ေနသူ။ သံလြင္ကမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲ မ်ားႏွင့္သံလြင္ျမစ္ထဲ စြန္းထင္းခဲ့ ေသာ အသက္ေသြးမ်ားကိုလည္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ဖူးသူ။ ကမ္းနံေဘးရွိ တဲအိမ္စုကေလး မ်ားရွိရာ ရြာငယ္မ်ားကို လက္ညႇိဳး တထိုးထိုး
ညႊန္ျပ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊလက္ထက္ တပ္မေတာ္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး တစ္ရြာလံုး ျပာ က်ခဲ့ဖူးေၾကာင္းကို ေျပာျပတတ္ သူလည္းျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡဇာတ္ခံုတြင္ တစ္ခန္း တစ္က႑မွပါ၀င္ေန၍ သံလြင္ ျမစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဇာတ္လမ္း ၌ အဓိကဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးအ ျဖစ္ ကျပႏိုင္ရန္ျပင္ေနပါသည္။ ဖာပြန္ေဒသရွိ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အက်ယ္အ၀န္းရွိ ဧရိယာကို သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ KNU ႏွင့္ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ (KESAN) တို႔က ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေနသည္။ ယင္းဥယ်ာဥ္ ဧရိယာအတြင္း၌ အစိုးရတပ္မေတာ္၏
ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အဆိုျပဳထားေသာ တပ္စခန္း ေျခာက္ခုႏွင့္ တပ္စခန္း ေပါင္း ၄၄ ခုရွိေနသည္။တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ KNU /KNLA ၏ တပ္မ်ားလည္း အေျခစိုက္လ်က္ရွိ သည္။

ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေတာေန တိရစၧာန္မ်ား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းေရး ကိုလည္း ရရွိမည္ဟုဆိုသည္။ ၿပီး  ခဲ့သည့္ႏွစ္ကတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေနေၾကာင္း ကရင္တိုင္းရင္းသား မ်ားက အခိိုင္အမာယံုၾကည္လ်က္ ရွိရာ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဥယ်ာဥ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ဟတ္ႀကီး ဆည္အပါအ၀င္ ဆည္မ်ား၏ အႏၲ ရာယ္ကိုလည္း ဟန္႔တားႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုးျပည္ တြင္း စစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲေနေသာ ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး/ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNU/KN LA) အဖြဲ႕ သည္ ယခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းႏွစ္ ေပါင္း ၇၀ တိတိျပည့္ၿပီ။ ကရင္ ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ (သို႔မဟုတ္) ကမၻာ့ အရွည္ၾကာဆံုးျပည္တြင္း စစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အသက္ႏွင့္ထက္တူနီးပါး ရွည္ ၾကာအိုမင္းေနခဲ့ၿပီ။ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ကရင္ေတာင္ေပၚရြာ ကေလးျဖစ္သည့္ ေဒးမူဒဲမွ အမိုး၌ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ထံ ပါးခ်င္ေသာစကားရွိေန သည္။

‘‘တို႔လိုခ်င္တာ တာမုတာခု (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)၊ တာခူတာဖို႔ (လံု ၿခံဳေရး)၊ တာဘိတာဘဲ့ (လြတ္လပ္မႈ)’’


ဖာပြန္ခ႐ိုင္ ေဒဗူႏိုရြာတြင္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၌ ထမင္းလက္ဆံုစားေနၾကေသာ ေဒသခံမ်ား
ဓာတ္ပံု - ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္