ႏိုင္ငံတကာ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔စိန္ေခၚပြဲ မြန္ျပည္နယ္၌ က်င္းပမည္

 ၀င္းစိန္ေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သက္ေတာ္ (၉၆)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပြဲအထိမ္းအမွတ္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မကၠဆီကို၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္ ႏွင့္ လာအို ႏိုုင္ငံတကာ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာလက္ေ၀႔ွစိန္ေခၚပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။


အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာ႐ိုးရာ လက္ေ၀ွ႔စိန္ေခၚပြဲကို မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၀င္းစိန္ေတာရ ေက်ာင္း၌ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္္ သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္၌ ရဲေသြးနီႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံသား စူပါေဘာတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစိန္ေခၚပြဲမ်ားအျဖစ္ က်ားေပါက္ႏွင့္ ေစာဆ၀ါး၊ ဂ်စ္တူးႏွင့္ သီဟမင္း (ခ) ဂ်ိဳကာတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ တကာပြဲစဥ္မ်ားအျဖစ္ ဖ်ံေသြးႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံသား လူး၀စ္အယ္ ဘာတို၊ ေစာေဂၚမူဒိုႏွင့္ ဥဇဘက္ ကစၥတန္ႏိုင္ငံသား ဇီ႐ိုဒီလာတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းပြဲစဥ္မ်ားအျဖစ္ ဉာဏ္လင္းေအာင္ႏွင့္ မင္းထက္ေအာင္၊ ေရႊဖားစည္ႏွင့္ ဒိုးေလး စသည့္ပြဲစဥ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ တကာပြဲစဥ္မ်ားအျဖစ္ စိုးလင္းဦး ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေမြလက္ေ၀ွ႔သမား အဖီနမ္၊ ၾကယ္စင္ၿဖိဳးႏွင့္ ေကာ့ စတာရီကာႏိုင္ငံသား ဂ်ိဳနသန္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း စိန္ေခၚပြဲမ်ားအျဖစ္ မိိုးဟိန္းႏွင့္ စူပါ၊ ဆလိုင္းခ်မ္းေျမ႕ကိုႏွင့္ စစ္မ်ိဳး စသည့္ပြဲစဥ္မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါပြဲစဥ္မ်ားကို ငါးခ်ီစိန္ေခၚပြဲမ်ားအျဖစ္ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းႏိုင္ငံတကာ စိန္ေခၚပြဲ၌ မ်ိဳးဆက္သစ္ပြဲစဥ္မ်ား ႏွင့္ ၾကားပြဲမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးခ်ီႏွင့္ ေလးခ်ီစိန္ေခၚပြဲမ်ား  က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။