မိခင္ႏုိ႔ရည္ပါ ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းက အသည္းေရာဂါကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္

ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဆဲလ္မ်ားပ်က္စီးမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာေရာ ဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအခ်ိဳ႕ကုိ ကာ ကြယ္ႏုိင္သည္။ မိခင္ႏုိ႔ရည္ႏွင့္ ကီ၀ီသီး၊ ပဲမ်ား၊ တ႐ုတ္နံနံတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အစားအစာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရမ်ားေသာ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းတစ္ မ်ိဳးက အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖံုး ေရာဂါကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ သည္။


ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားသည္ အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားတြင္ အဓိကပါ၀င္ၿပီး ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးမႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ဗီတာမင္စီ၊ ဗီတာမင္အီး၊ Selenium ႏွင့္ Carotenoid တုိ႔သည္ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။

အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖုံး ေရာဂါသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပင္းထန္ေသာ အသည္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ ပြားမႈ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ယင္းအသည္းေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္သည္။

Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ဟုေခၚေသာ ဓာတ္တုိး ဆန္႔က်င္ပစၥည္းသည္ အ၀လြန္ျဖစ္ေနေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ အ သည္းႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္အဆီမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ႂကြက္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာရာ၌ ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

ယင္းဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းက အသည္းေရာင္ရမ္းမႈကို လည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႂကြက္မမ်ားအား ယင္းဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ ပစၥည္းမ်ား သီတင္းပတ္ ၂၀ ၾကာ တိုက္ေကြၽး၍ ေလ့လာရာတြင္ ၎တို႔ထံမွ ေမြးလာေသာ ႂကြက္သားေပါက္မ်ား၌ အသည္းအဆီ ဖံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္စအရြယ္ တြင္ အသည္းေရာဂါျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

PQQ ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းကို ေျမႀကီး၊ ၾကယ္စင္စုအမႈန္႔ မ်ားႏွင့္ မိခင္ႏုိ႔ရည္တုိ႔တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ ပစၥည္းသည္ ႏို႔တုိက္သတၱ၀ါမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးပါ ေသာ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး သေဘၤာသီး၊ ကီ၀ီသီးတို႔ကဲ့ သုိ႔ အပင္ထြက္အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ပါရိွသည္။

ယင္းဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းကို လူသားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈ အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ အသည္း အဆီဖံုးေရာဂါအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကုသနည္းရွာေဖြရန္ အေရးပါေသာ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။                                       

—Ref: MNT