ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ရင္ပူရင္ဆာ ျဖစ္သူမ်ား လိုက္နာရန္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ တတိယသံုးလပတ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္၍ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္း၏ အဓိကလကၡဏာ တစ္ရပ္မွာ ရင္ဘတ္အလယ္ပိုင္းတြင္ ပူေလာင္သည့္ ေ၀ဒနာကို ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ အစာႁပြန္ႏွင့္ အစာအိမ္ကို ဆက္သြယ္ထား ေသာ အဖြင့္အပိတ္ေနရာမ်ား အားေပ်ာ့သြားကာ အစာအိမ္မွ အက္ စစ္မ်ားႏွင့္ အစာအိမ္ထဲရွိ အစာေဟာင္းမ်ား အစာႁပြန္ထဲသို႔ ျပန္စီး ၀င္သည့္အခါ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည္။


အစာအိမ္ အက္စစ္ဓာတ္က ရင္ဘတ္ပိုင္း ပူေလာင္ေသာ ေ၀ဒနာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းအျပင္ ေလလည္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕တက္ျခင္း၊ ၀မ္းေဖာ၀မ္းေရာင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ မူးေမာ္ေအာ့အန္ျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။

ယင္းလကၡဏာမ်ားကို အစာစားၿပီးေနာက္ မၾကာမီအခ်ိန္အ တြင္း ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြက္ ကိုယ္၀န္ျဖစ္ေပၚမႈကို အကူအညီ ေပးမည့္ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးမ်ားျပားစြာျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ ရင္ပူရင္ ဆာျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ယင္းေဟာ္မုန္းက အစာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အစာအိမ္ကုိ ပုိင္းျခားထားသည့္ အဆုိ႔ရွင္ကို အနားေပးလိုက္ေသာ ေၾကာင့္ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ သေႏၶသား ႀကီးထြားလာေသာေၾကာင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားအေပၚ ဖိအားပိုလာသည္။ ယင္း ဖိအားေၾကာင့္လည္း အစာအိမ္ထဲမွ အစာမ်ားကို အစာႁပြန္ထဲသုိ႔ ျပန္လည္တြန္းပို႔ေပးႏုိင္သည္။ ကုိယ္၀န္မေဆာင္မီ ရင္ပူရင္ဆာ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အစာမေၾကျဖစ္ျခင္း ရင္ပူရင္ ဆာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမုိႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားက ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ ေစႏုိင္သည္။ လိေမၼာ္သီး၊ နာနတ္သီးကဲ့သို႔ ဆိုက္ထရိတ္အက္စစ္ပါ ၀င္ေသာ အသီးမ်ား၊ ကဖိန္းဓာတ္၊ ေဆာ္ဒါကဲ့သို႔ အရည္မ်ားႏွင့္ အဆီမ်ားေသာ၊ ပူစပ္ေသာ အစားအစာမ်ားက ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္သျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ယင္းအစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္းအျပင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ေသာ အစားအစာကိုသာ မၾကာမၾကာ စားေပးသင့္သည္။ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္အမ်ားႀကီး စားမည့္အစား နည္း နည္းစီခဲြ၍ ငါးႀကိမ္၊ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ စားေပးသင့္သည္။

အစာစားၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၂၀ မွ ၃၀ အထိ ခႏၶာ ကုိယ္ မတ္မတ္ေနေပးသင့္သည္။ အိပ္ရာမ၀င္မီ သံုးနာရီအတြင္း အစားအစာ မစားသင့္ပါ။ ေခါင္းအံုးထူထူျဖင့္ အိပ္ျခင္းကဲ့သို႔ ဦးေခါင္းကို ျမင့္ေသာေနရာတြင္ ထားၿပီး အိပ္စက္သင့္သည္။ ႏုိ႔တစ္ ခြက္ ပံုမွန္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္းကို သက္သာေစ မည္ျဖစ္သည္။ အဆီနည္းေသာ(သို႔မဟုတ္)အဆီမပါေသာ ႏို႔မွာ ပိုေကာင္းသည္။ အဆီမ်ားပါက ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္းကို ပိုဆုိးေစႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေနထိုင္သည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ္လည္း ေရာဂါမသက္ သာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေဆး၀ါးမ်ား ေသာက္သံုးရန္လိုလွ်င္ ေသာက္သံုးသင့္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ ပံုမွန္ျပသသင့္ၿပီး ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္းသည္ ေနထိုင္ပံုႏွင့္ အစားအစာ ေျပာင္းလဲစားေသာက္ေသာ္လည္း မသက္သာသည့္အေၾကာင္း ကို ရွင္းျပသင့္သည္။                                     

—Ref: MNT