ေရႊႊတိဂံုေစတီေတာ္ပံုကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးမျပဳရန္ ေဂါပက တားျမစ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

ဓာတ္ပံု − ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ / အီးပီေအ

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ပံုကို စီးပြားေရးအရ ထုတ္လုပ္မည့္  လ႔ူ အသံုးအေဆာင္၊ အဝတ္အထည္၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အစားအ ေသာက္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအ သံုးျပဳျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ေၾကာင္း ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ ၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ သမုိင္းဝင္ေစတီႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ပံုရိပ္ျဖစ္၍ စီးပြားေရးအရ အ သံုးျပဳေနျခင္းသည္ အဂါရ၀ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေဂါပကအဖြဲ႕က ဆုိ သည္။

‘‘ေရႊတိဂံုေစတီဆုိတာလည္း ကိုယ့္ျမန္မာႏုိင္ငံေရာ ကမၻာမွာပါ ထင္ရွားတာမို႔ စီးပြားေရးသမား ေတြကလည္း ထင္ေပၚခ်င္ၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခုေၾကညာ ခ်က္က စီးပြားေရးသမားေတြကို အဓိကထားရည္ရြယ္တယ္။ အ ရင္ကလည္း ဘုရားနဲ႔ပတ္သက္ ရင္ သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို ေၾကညာထားပါတယ္။ အခုက ေတာ့ တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေရႊတိဂုံေစ တီေတာ္ ေဂါပအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ တားျမစ္ခ်က္ကို မလိုက္နာပါက တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာသည္။

တားျမစ္ခ်က္တြင္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ပံုကို တိုက္႐ိုက္အသံုး ျပဳျခင္းသာမက သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ ေစ၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစ သည့္ ဆင္တူယိုးမွား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေစ တားျမစ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ပံုကို အ ျမင္မတင့္တယ္သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိေနၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ပံုကို လက္ဖက္ေျခာက္ ထုပ္ထဲ၌ ထည့္ကာ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း ဘုရားဖူးလာ သူမ်ားက တုိင္တန္းမႈမ်ားရွိခဲ့ သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ယခု သတိေပးမႈကို တရား ဝင္ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ဆက္ လက္လုပ္ကိုင္သည္ဟု ၾကားသိရ ပါက ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕က ေခၚ ယူေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လာ ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရး ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။