ခ်င္းျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္သံုးဦးအား ေရြးခ်ယ္

ဟားခါးၿမိဳ႕အား အေပၚစီးမွ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - စိုင္းေဇာ္)

တြန္းဇံ၊ တီးတိန္ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕မ်ားကို ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ ငန္းရွင္သံုးဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးအ တြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္း ငါးဆယ္အထက္ ရွိရမည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာက တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္လုပ္ငန္းရွင္ခုနစ္ဦးခန္႔ ေလွ်ာက္ထားရာမွ သံုးဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္သံုးဦးသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေရသြယ္တန္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အျခားလုပ္ငန္းရွင္ေလးဦး ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ရျခင္းမွာ တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မညီ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ခ်င္း ျပည္နယ္ စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္ မႈႏွင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ႀကီး ဆလိုင္း အုိက္ဇက္ခင္ကေျပာၾကားသည္။

‘‘တင္ဒါစည္းကမ္းနဲ႔မညီလို႔ ပယ္တယ္။ မညီတာကလည္း နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိတိ က်က်ေရးထားတာမ်ိဳးမရွိတာ၊ ဒီ ဇိုင္းေတြမဆဲြႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းက ကြၽမ္းက်င္ သူရွိမွ လုပ္လို႔ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြ ဆိုေတာ့ ေလွ်ာက္တဲ့သူလည္း နည္းပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ ငန္းရွင္သံုးဦးကို ယခုလက္ရွိ တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ထပ္မံ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူဦးမည္ ျဖစ္၍ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွသာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ၀န္ႀကီးကဆိုသည္။

‘‘ျပည္နယ္ကေတာ့ သံုးဦး ေရြးလိုက္ပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုက ခြင့္ျပဳရင္ေတာ့ အတည္ျဖစ္ပါၿပီ’’ ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ က်ပ္သန္းငါးဆယ္မွ က်ပ္သန္း တစ္ရာၾကားရွိၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္သံုးဦး၏ အမည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။

More in News Section