ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္က်င္းပမည္

 ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္း ဆံုးစာရင္းတြင္ ပထမေနရာ၌ ရွိ ေနေသာခ်င္းျပည္နယ္ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျဖရွာမည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ တစ္ခုကို လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ခ်င္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္း ရရွိသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္သံုး သပ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္လုပ္ ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ စီမံခ်က္ခ် မယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေတြကိုတင္သြင္း မယ္’’ဟု ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ ဟိုတယ္ခရီး သြား၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအုိက္ဇက္ခင္ ကေျပာၾကားသည္။

ေထာပတ္၊ ေကာ္ဖီႏွင့္စပ်စ္ ကိုအေျခခံေသာ အေသးစား၊ အ လတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ အ စိုးရအဖြဲ႕က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ဟု၎ကေျပာသည္။


ဖိုရမ္တြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လုပ္ေဆာင္ မည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ကာ သံုးရက္ ခန္႔ၾကာမည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ဖိုရမ္သို႔ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားလည္း  ပါ၀င္ မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္း အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားကိုလည္း ဖိုရမ္တက္ေရာက္ ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သိရ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွာ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕ကို ေရြး ခ်ယ္၍ ဟိုတယ္ ၁၂  ခုတည္ ေဆာက္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးၿမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ ေရးက႑တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္ တန္းျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ား ျပင္ ဆင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

More in News Section

Top News