ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ အားေကာင္းေစေရး အာဟာရဓာတ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ စားေသာက္ပါ

ခႏၶာကိုယ္ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ အားေကာင္းေစရန္ လိုအပ္ေသာ အာ ဟာရဓာတ္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ စားေသာက္ရန္ လို သည္။

ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ အမ်ားအျပားရွိၿပီး ကယ္လ္စီယမ္သည္ အ႐ိုးမ်ား သန္မာေရးအ တြက္ အေရးႀကီးကာ အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္စစ္မွာ အလံုးစံုက်န္း မာေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အာဟာရဓာတ္ျဖစ္သည္။


Choline ဟုေခၚေသာ အာဟာရဓာတ္ကို ခႏၶာကိုယ္က အ နည္းငယ္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ယင္းအာဟာရဓာတ္ အမ်ားစု ကို အစားအစာမ်ားမွ ရယူရန္လိုသည္။

ယင္းအာဟာရဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္က အဆီမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ရန္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑က ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည္။ Chloline ဟုေခၚေသာ အာဟာရဓာတ္မရပါက အဆီႏွင့္ ကိုလက္ စထေရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အသည္းထဲတြင္ အဆီမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည္။ အသည္းအဆီဖံုးေရာဂါမွာ ခႏၶာကိုယ္ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္မႈ ျပႆနာရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အာဟာရဓာတ္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ ေရာင္ရမ္းေစေသာ အရာမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ၿပီး Choline ပါေသာ အစားအစာမ်ားကို လံုေလာက္စြာ စားသံုးေပးပါက ရင္သားကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားကေျပာသည္။

ၾကက္ဥအႏွစ္တြင္ Choline ဓာတ္ အဓိကပါ၀င္ၿပီး တစ္ေန႔တာ လိုအပ္ေသာ ပမာဏ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ အမ်ိဳး သမီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔တာအတြက္ Choline ၄၂၅ မီလီဂရမ္ စားေပးရန္လိုၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ၅၅၀ မီလီဂရမ္ စားေပး ရန္ လိုသည္။

ယင္းအာဟာရဓာတ္ကို အမဲသား၊ ခံုးမ်ားႏွင့္ ၾကက္သားမ်ား စားသံုးျခင္းမွ ရရွိႏိုင္ၿပီး ေဂၚဖီပန္းပြင့္စိမ္း၊ ေျမပဲေထာပတ္တုိ႔ စားျခင္းမွလည္း ရရွိႏိုင္သည္။

အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္စစ္ကို ငါးႀကီးဆီႏွင့္ ေဆာ္လမြန္ငါး မ်ား စားသံုးျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။

—Ref: Prevention