၂၀၁၆ ၏ သတင္းလူသားမ်ား

၂၀၁၆ ကို အသက္ဝင္ေစခဲ့ေသာ သတင္းလူသား (Newsmaker) မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ မ်ားျပားလွစြာေသာ သတင္းလူသားမ်ားထဲမွ ဘာသာရပ္၊ နယ္ပယ္အစံုမွ ပညာရွင္မ်ား၏ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈ၊ 7Day News ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ သတင္းလူသားခုနစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ သတင္းလူသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္း သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္းအေပၚ အေျခမခံဘဲ ၎တုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး သတင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖမ္းစားႏုိင္မႈကို အေျခခံေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ သတင္းလူသားမ်ားအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ဦးဝင္းထိန္၊ ေဒါက္တာထြန္းလြင္၊ သူရဦးေအာင္ကို၊ ကိုေဆြဝင္း၊ ကိုဖီအာနန္တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။
 


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိေအာင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အရသမၼတမျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ထားမႈကို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး လွပစြာျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဦးတည္ေသာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး မိတ္ေဆြရင္း ဦးထင္ေက်ာ္ကို သမၼတတာဝန္ထမ္းရြက္ေစခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ပင္ျဖစ္၏။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ႀကံဳေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္ဆက္ဆံေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္ စေသာႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ ပိုမိုရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ဦးဝင္းထိန္

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္ၿပီး ပါတီကို အဓိကဦးေဆာင္ေနေသာ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဓိကအားထားသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ပါတီအေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေဝဖန္ေရးသားခဲ့ေသာ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကို ပါတီမွထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္း တာဝန္မွရပ္ဆုိင္းျခင္း ျဖစ္ရပ္တြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း စေသာအျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ပါတီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုကို မီဒီယာမ်ားသို႔အဓိကဒိုင္ခံေျဖၾကားေလ့ရွိသူ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္းသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးပညာမသံုးဘဲ ေဟာေဟာဒိုင္းဒုိင္း မၾကာခဏေျပာၾကားေလ့ရွိသူျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေပၚတြင္သာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားေပၚတြင္ပါ ဩဇာလႊမ္းသူျဖစ္သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

 စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တည္ရွိရာ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စတင္တာဝန္ယူၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ စီးပြားျဖစ္ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား ပိတ္ပင္ကာ ပြဲဆူေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးမည့္အေၾကာင္း အေစာပိုင္းေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းအသံတိတ္သြားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ အထပ္ျမင့္တုိက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ရပ္တန္႔ေစကာ ဒီဇိုင္း ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး ခြင့္ျပဳေသာပံုစံေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကကို အႀကီးအက်ယ္ဂယက္႐ိုက္ေစခဲ့ၿပီး ယိုင္လုလုေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္လဲၿပိဳသြားပါေတာ့သည္။ မဟနရွိသည့္အတြက္ မဘသမလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈ၊ နာရီျပႆနာတုိ႔ျဖင့္လည္း မီဒီယာမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာဖံုးသတင္း မၾကာခဏေဖာ္ျပခံရသူျဖစ္၏။ ပထမဆံုး ညေဈးတန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ကုန္ ေသတၱာယာဥ္မ်ားကို ညပိုင္းတြင္သာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေမာင္း ႏွင္ခြင့္ျပဳျခင္း စေသာလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံသူေရာ၊ ကန္႔ကြက္သူေရာရွိသည္။ အသက္ (၄၇)ႏွစ္အရြယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႐ိုက္ခ်က္ျပင္းျပင္း မ်ားက ဖန္တီးေလ့ရွိသူျဖစ္သည္။ 

ကိုဖီအာနန္

 ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲလွေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အကူအညီ ေတာင္းမႈကို လက္ခံကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒တာဝန္ယူခဲ့သူမွာ ကိုဖီအာနန္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္သည္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တာဝန္ယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္လာေရာက္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ီေနၿပီး ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲလွေသာ ဘဂၤါလီ ျပႆနာကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကို အေကာင္းဆံုးကူညီေပးေနသူျဖစ္သည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္အေပၚ ျပည္တြင္း၌ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိေသာ္လည္းရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမွန္ကို ႏုိင္ငံတကာက မွန္ကန္စြာသိရွိႏုိင္ေရး ကူညီေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္

 ကမၻာေပၚတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ ဒုတိယအဆိုးဆံုးခံရေသာ ႏုိင္ငံ၌ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ရွိေနျခင္းက ကံေကာင္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ မိုးေလဝသသတင္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ပညာရွင္ပီသစြာ အၿမဲသတိေပး ထုတ္ျပန္ေနသူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ တြင္လည္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျပင္းထန္ဆံုး အယ္လ္နီညိဳ၊ မႀကံဳဖူးေအာင္ ဒုကၡေပးခဲ့ေသာမိုးသီးမ်ား၊ ႏွစ္ဆက္ႀကံဳရေသာေရေဘးႏွင့္ ႀကံ႕ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတို႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ၿပီး တိတိက်က်သတိေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ႀကံ႕ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းတြင္ မုန္တုိင္းလမ္းေၾကာင္းကို ေလး၊ ငါး ရက္ေစာၿပီး မွန္ကန္ေအာင္ ခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားက မိုးဇလဌာနထက္ပင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္အေပၚ ပို၍ယံုၾကည္အားကိုးၾကသည္။

သူရဦးေအာင္ကို

 ယခင္အစိုးရလက္ထက္က သာသနာေရးဒုတိယဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ နာမည္ေကာင္းရေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အနည္းငယ္တြင္ ပါဝင္သူျဖစ္သည္။ က်ိဳက္ထီး႐ိုးႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမႈအခ်ိဳ႕ကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္း၊ မဘသႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ခ်ီးက်ဴးအသိအမွတ္ျပဳခံရသူျဖစ္သည္။ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ ႏုိင္နင္းေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနသလို ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ပုဂံရွိ ေစတီပုထိုးမ်ား ျပဳျပင္ေရးကိုလည္း ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲေနသူျဖစ္သည္။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ မိုးျပာဂိုဏ္းအေရး မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲေနေသာ အမုန္းစကား (Hate Speech)ႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

ကိုေဆြဝင္း

 ႏုိင္ငံသားတာဝန္ႏွင့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးတာဝန္ကို အေကာင္းဆံုး ထမ္းရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အိမ္အကူမိန္းကေလးငယ္ႏွစ္ဦး ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရမႈကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး တာဝန္သိ၊ သတၱိရွိစြာ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္မေပးေသာအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ အိမ္ရွင္မ်ားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသည္ကို နစ္နာေၾကးေပးကာ ေျပလည္ေစသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ရၿပီးေနာက္ဆံုး အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္အကူမိန္းကေလးငယ္ႏွစ္ဦးကုိ ကာလရွည္ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခဲ့ေသာ မိသားစုမွာ တရားစြဲဆိုခံေနရၿပီး ထိုျဖစ္စဥ္က အိမ္အကူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခဲ့သူမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ သတိေပးမႈျဖစ္ခဲ့သည္။

Top News