‘‘မျဖစ္ႏုိင္ဆံုးအလုပ္ကုိ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ လုပ္မယ္’’ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ကုလသဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းရဲ႕ တာ၀န္သက္ တမ္းေနာက္ဆံုးေန႔ဟာ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ဟာ ကုလသမဂၢကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကိစၥကေနၿပီး စီးပြား ေရးအက်ပ္အတည္းေတြ၊ ျပႆ နာေတြနဲ႔ အစားအစာ၊ စြမ္းအင္နဲ႔ ေရတိုအပါအ၀င္ ဖိအားေတြ မ်ား လာတဲ့ကိစၥေတြအထိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ အတြက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ စုစည္းေပးဖို႔ ဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သူဟာကမၻာႀကီး ရဲ႕ အဆင္းရဲဆံုးနဲ႔ အႏၲရာယ္အက် ေရာက္ႏုိင္ဆံုး လူထုအတြက္ ေျပာ ဆိုေပးတဲ့၊ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပး တဲ့ လူျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကို အားေကာင္း ေအာင္လည္း ရြက္ေဆာင္ခဲ့ပါ တယ္။

ဘန္ကီမြန္းဟာ ၂၀၀၇ ဇန္ န၀ါရီ ၁ ရက္က စၿပီး ကုလသမဂၢအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ပထမသက္တမ္း တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ဇြန္လ  ၂၁ ရက္မွာ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ တညီတ ၫြတ္တည္း ေထာက္ခံမႈနဲ႔ထပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံရပါတယ္။

ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ သူ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန တဲ့ ရက္ေတြအတြင္း UN News သတင္းဌာနက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုးကုလသမဂၢအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ထရီဂဗီလီက သူ႔ေနရာကုိ ဆက္ခံမယ့္ ဒက္ဟမ္မာ႐ိႈးလ္ကုိ ႀကိဳဆိုတုန္းက ‘ဒီကမၻာမွာ မျဖစ္ ႏုိင္ဆံုးအလုပ္ကေန ႀကိဳဆုိပါ တယ္ ဒက္ဟမ္မာ႐ိႈးလ္’’လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ ဒီအလုပ္ မွာ လုပ္ေနတာ ခုဆို ၁၀ ႏွစ္နီး ပါး ရိွပါၿပီ။ ဒီလိုေျပာဆိုတာအေပၚ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိအေတြးမ်ိဳးရိွပါသ လဲ။

ဒီႀကီးက်ယ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ႀကီးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးရခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ ဒီမျဖစ္ ႏုိင္ဆံုးအလုပ္ကုိ ငါျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ မယ္ဆုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အခ်ိန္အားလံုး၊ စြမ္းအင္အားလံုး နဲ႔ ခံစားမႈေတြအားလံုးကုိ ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားခဲ့ပါ တယ္။

ဒါေပမဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္ဟာ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ား ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ ခ်န္ထားခဲ့ေကာင္းခ်န္ထားခဲ့ပါလိမ့္ မယ္။ အဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀မရရင္ အေတာ့ကုိ အ ခက္ႀကံဳရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ကုိ ျပန္လွည့္ ၾကည့္တဲ့အခါ ကုလသမဂၢကုိ ဦးေဆာင္ရာမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အဓိကၿပီး ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ေတြက ဘာျဖစ္မလဲ။

ေအာင္ျမင္မႈေတြ (ဒါမွမ ဟုတ္) စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈေတြ ဘာ ပဲရိွခဲ့ ရိွခဲ့ ဒါေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဟာ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ဆႏၵရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရိွသည္ျဖစ္ေစ တစ္ ေယာက္တည္း မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံတည္း (ဒါမွမဟုတ္) လူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္တည္းက အကူအညီေထာက္ခံမႈ မရဘဲ မလုပ္ႏုိင္ ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရမ္းအႏၲရာယ္ရိွတဲ့ အေျခအေနေတြ မွာ ကိစၥေတြအမ်ားႀကီးမွာ ေန႔၊ ညအလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္အရမ္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  သူတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈေတြမပါဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ ရာ ပါရီသေဘာတူညီမႈရလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ႏုိင္မယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ၂၀၃၀ စီမံကိန္းလုိဟာမ်ိဳးေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာရိွမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ကို ျပန္ၾကည့္ မယ္ဆုိရင္ အႀကီးမားဆံုးစိတ္ပ်က္ စရာေတြက ဘာျဖစ္မလဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္ ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့တာက ေတာ့ ဒီမွာ၊ ဟုိမွာျဖစ္ေနတဲ့ အလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းဖို႔လုိတဲ့ ကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းခဲ့ရၿပီး လူထုေၾကာင့္ျဖစ္ လာတာမဟုတ္တဲ့ အဲဒီပဋိပကၡ ေတြ အဲဒီ ကိစၥေတြအားလံုးပါပဲ။ အဲဒီ ပဋိပကၡေတြအမ်ားစုဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာ လုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ေျပာရပါမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လူ႔အခြင့္ အေရးကုိ အေျခခံဖို႔ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ အား ေကာင္းတဲ့ လုိက္နာမႈမ်ိဳးမျပသခဲ့ လို႔ အဲဒီပဋိပကၡေတြျဖစ္လာတာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လူထုက အ ရမ္းေဒါသထြက္စိတ္ပ်က္ၾကၿပီး သူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဆန္႔ က်င္ထႂကြၾကတာပါ။

 အနားယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပထမဆံုး ကြၽန္ေတာ္အဲဒီအရမ္း စိတ္တင္းမာမႈေတြကေန ကင္း လြတ္သြားမယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပဲ ကြၽန္ေတာ့္ႏွလံုးသားဟာ ဒီအဖြဲ႕ အစည္းႀကီးကေန လံုး၀စြန္႔ခြာမွာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ထမ္းေတြ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ ျပသခဲ့ၾကတဲ့ စည္း႐ံုးမႈကုိ ကြၽန္ေတာ္အလြမ္းဆြတ္ဆံုးျဖစ္ေနပါလိမ့္ မယ္။

ဒီရာထူးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးက်န္တဲ့ ရက္ေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိျဖတ္သန္း မလဲ။

ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္ကို ကြၽန္ ေတာ္ဒီေလာက္ၾကာတဲ့အထိ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္အထိ အၾကာႀကီး လုပ္ ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ကြၽန္ေတာ္ အရင္က လုပ္ေနသလိုပဲ ဆက္ၿပီး အာ႐ံုစုိက္သြားမယ္။

တာ၀န္က အနားမယူခင္မွာ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ကမၻာ့လူထုကုိ ခင္ဗ်ားဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါလဲ။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ (ဒါမွမဟုတ္) အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ အဲဒီ အသိုင္းအ၀ုိင္းဘယ္ေလာက္ႀကီး ႀကီး၊ ေသးေသး ပထမဆံုးမွတ္ထား ရမွာက မင္းဟာတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။ လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရမယ္၊ ျပည္သူလူထု (ဒါမွမ ဟုတ္) ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အသံကုိ ႐ုိး႐ုိးသားသား အာ႐ံုစုိက္ၿပီး အရမ္း ဂ႐ုတစုိက္နားေထာင္ရပါမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ နားေထာင္ေပး ရမယ္။ ဒါဟာ အရမ္းအေရးႀကီး ပါတယ္။ ျပည္သူေတြေကာင္း က်ိဳး၊ အားလံုးေကာင္းက်ိဳးအ တြက္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳး စီးပြား (ဒါမွမဟုတ္) တစ္ကိုယ္ ေရအက်ိဳးစီးပြားေတြကုိ ေနာက္ ခ်န္ထားရပါမယ္။