မႏၲေလးတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္ စမ္းသပ္သင္ၾကားေန

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ပညာ မသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ အေျခခံပညာအမွတ္ (၁၆)ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္ကို စမ္းသပ္သင္ ၾကားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ တိုင္း ရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္း ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

‘‘ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ကေလး ေတြနဲ႔ ပညာမတတ္လို႔ လုပ္ငန္း ခြင္ထဲ ဝင္ေရာက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေန ရတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္ကို စတင္ က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အမွတ္(၁၆)ေက်ာင္းမွာ စၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္ေနၿပီး ပုဂံေညာင္ဦး မွာလည္း မၾကာခင္ စမ္းသပ္ၿပီး ေတာ့ သင္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပး ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးစိုင္း ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး စ နစ္ကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားေရးအတြက္ သင္႐ိုးစာအုပ္ မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထားကာ  ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕၌ စမ္းသပ္သင္ၾကားျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရွိရ သည္။

‘‘ပုဂံမွာဆိုရင္ သူတို႔မွတ္သ မွ်၊ ဖတ္သမွ် သမုိင္းေၾကာင္းေလး ေတြကို လုိက္ရွင္းျပေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ဘဝဟာ ပညာေရး မွာ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္း ျပင္ပ ပညာေရးစနစ္ဆိုတာက လံုးဝပညာမသင္ဖူးေသးတဲ့ က ေလးကို ၂ ႏွစ္သင္ၾကားတာနဲ႔ ငါးတန္းအဆင့္ကို ေရာက္ရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ က ရွင္းျပသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္ကို လက္ရွိတြင္ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္အထိသာ ေရးဆြဲ ထားၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ အတြက္ သင္႐ိုးမ်ား ဆက္လက္ေရးဆြဲေနကာ သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာမ်ားအား လစာအျဖစ္ ပမာဏ တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။