႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလူၿပိန္းႀကိဳက္၀ါဒဟာ လူေတြကို အာ႐ံု႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္
Alexei Druzhinin / reuters

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ တရား၀င္သြား မယ့္ ခရီးစဥ္မတုိင္ခင္ ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ကုိ နိပြန္႐ုပ္သံ ကြန္ရက္သတင္းဌာနနဲ႔ ယုိမီယူရီ ရွင္ဘြန္းသတင္းစာတုိ႔က ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၆ က ဂ်ပန္-ဆိုဗီယက္ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာ တုိယာမာနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘူလ္ဂါ နင္တု႔ိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာ အခု ႏွစ္ဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ျပည့္ပါ ေတာ့မယ္။ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြက ဒီသမုိင္း၀င္
ေၾကညာခ်က္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမ်ားႀကီး ထားေနၾကပါတယ္။ ထူးကဲတာ တစ္ခုခုေမွ်ာ္လင့္လို႔ရမယ္ ထင္ပါ သလား။

အဲဒီေၾကညာခ်က္ကုိ လက္ မွတ္ထိုးတာ ႏွစ္ (၆၀) တုိင္ၿပီလုိ႔ ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တယ္။ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးျပန္တည္ေထာင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ (၆၀) ရိွၿပီ။ ဒါေပ မဲ့ ဂ်ပန္နဲ႔ ႐ုရွားၾကား ဆက္ဆံ ေရးဟာ အမ်ားႀကီးပုိၿပီး နက္နက္ ႐ိႈင္း႐ိႈင္းအျမစ္တြယ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ အျပည့္အ၀ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရိွတာဟာ အတိတ္က ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ အေမြရခဲ့တဲ့ ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ဖယ္ ရွားပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကုိ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆုိတာက ႐ႈပ္ ေထြးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တားဆီးဖုိ႔အခ်ိန္စာ ရင္းက ေစာလြန္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့့ တကယ္ပဲ အေျခအေန တုိးတက္လာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။

၁၉၅၆ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ဟာ အေျခခံက်တဲ့ ေၾကညာစာတမ္း ျဖစ္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ားေျပာသြားပါ တယ္။ သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ခင္ဗ်ားဟာ ဒီကိစၥကုိပဲ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္
ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အျမင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ ခုလက္မွတ္ထုိးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရိွ ပါသလား။

ရိွတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ အဲ ဒီအဆံုးသတ္ဆီ ေရာက္ေအာင္ လုပ္သြားမွာပါ။ ဒီရလဒ္ထြက္ေပၚ လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ သြားမွာပါ။

မစၥတာ ပူတင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ဖို႔ မရိွမျဖစ္လုိအပ္တယ္ဆို တာ မစၥတာ အာေဘးက အၿမဲေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသေဘာတူညီမႈရလာေအာင္၊ အေျခအေန
တုိးတက္ေအာင္ လုပ္တာနဲ႔ လံုး၀ဆက္စပ္ေနတယ္ မထင္ဘူးလား။

ဟုတ္ကဲ့၊ ထင္ပါတယ္။

နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဂ်ဴဒိုကစားနည္းစိတ္ ဓာတ္ကုိ သံုးသင့္တယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ား တစ္ခါက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ အိုလံပစ္စည္းကမ္းအရ ငါးမိနစ္ ပဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဟာ ဒီငါးမိနစ္
အတြင္း မွာရိွေနတုန္းလား၊ ပြဲမၿပီးခင္ဘယ္ ေလာက္ ၾကာဦးမွာလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ပုိကစားေနရ ၿပီလား။

ဟင့္အင္း၊ ၾကည့္ . . . ကြၽန္ ေတာ္ေစာေစာက ေျပာခဲ့သလုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ပန္ဘက္က တစ္ဖက္သတ္ရပ္ ဆုိင္းခဲ့တယ္။ အခုဂ်ပန္လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ေတြ ေတာင္းဆိုလို႔ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနတာပါ။ ခင္ဗ်ားက ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ပိုသိႏုိင္ပါတယ္။ ဆက္ေဆြးေႏြးတယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ဆက္ေဆြးေႏြးမယ္။

ပြဲမၿပီးခင္ သြားလို႔ရမယ့္ေနာက္ တစ္လမ္းရိွေသးသလား။ လမ္း ေၾကာင္း ဘယ္ႏွခုက်န္ေသးလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မေျပာႏုိင္ဘူး။ ခင္ ဗ်ားအဲဒီလိုျမင္ပါသလား။

ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုအတြက္ အဆိုျပဳမယ့္ နယ္ပယ္တစ္ခုလံုး ကိစၥေတြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔မႈတစ္ခုလံုး ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး ကို ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီက်ယ္ ၀န္းတဲ့ကိစၥေတြ အားလံုးကုိ
ေဆြး ေႏြးၿပီး ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။ ဒီဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ လက္ေတြ႕ သေဘာသဘာ၀ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ခ်က္ခ်င္းသေဘာတူညီမႈရမလား ဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာတူလုိ႔ရမယ့္အခ်က္ေတြ ကို နားလည္ဖို႔လုိပါတယ္။

ဒီနယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ကလဲြၿပီး ႐ုရွားဟာ ဂ်ပန္နဲ႔ တျခား ကိစၥမရိွဘူးလို႔ ယံုလား။

ေက်းဇူးျပဳလို႔ ျပန္ေျပာျပပါ လား။

႐ုရွားဟာ ဂ်ပန္နဲ႔ ဒီျပႆနာတစ္ ခုကလဲြၿပီး တျခားနယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမရိွဘူးလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ နယ္နိမိတ္ ဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈလံုး၀မရိွဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ႐ုရွားနဲ႔ နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာအျငင္း ပြားမႈရိွတယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတာ က ဂ်ပန္ပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ အသင့္ရိွပါတယ္။

အာေဘးရဲ႕ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ပါ အစီအစဥ္ဟာ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေရးဆီကုိ သြားမယ့္လမ္းတစ္ ခုလိ႔ု ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တယ္။ ဒီအစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူညီမႈရဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနေတြထဲက တစ္ခုလို႔ ထင္ပါလား။

ဒါက အေျခအေနတစ္ခု မဟုတ္ဘူးဗ်။ လိုအပ္တဲ့အေနအ ထားမ်ိဳးကို ဖန္တီးယူတာျဖစ္ တယ္။

တ႐ုတ္နဲ႔ နယ္စပ္ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခင္ဗ်ား ေျပာတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဂ်ပန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးက အဲဒီလိုအဆင့္မ်ိဳး မေရာက္ေသးဘူး။ ဒီလိုခင္ဗ်ားဆို လိုတာလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ ဆံေရးကို အျမင့္မားဆံုးအေနအ ထားလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔တာေတြလုပ္တယ္။ ကြာ ျခားတာကို ခင္ဗ်ားျမင္လား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ယူကရိန္း (ဒါမွမဟုတ္) ဆီးရီးယားက ျဖစ္ရပ္ေတြ ေၾကာင့္လား။ ဂ်ပန္မွာ မဟာမိတ္  တာ၀န္တခ်ိဳ႕ရိွေနတယ္။ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေလးစားသမႈ နဲ႔ ျပဳမူတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ အတုိင္းအတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ဖုိ႔လိုတယ္။ ဘာလုပ္ဖို႔ အသင့္ရိွေနလဲဆုိတာ နားလည္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒီကိစၥေတြ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာရမယ္။ အဲဒါေတြဟာ ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥေတြ မဟုတ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ထိုး ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခ ခံအုတ္ျမစ္ေတြဟာ ဒီကိစၥေတြ ေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ ဟာ သက္ရိွ႐ုရွား-ဂ်ပန္ဆက္ဆံ ေရးနဲ႔ ႐ုရွား-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး ၾကား ကြာျခားမႈပဲျဖစ္တယ္။ လုပ္ ရမွာက ယံုၾကည္မႈအေျခအေန တစ္ခု  ဖန္တီးယူဖုိ႔ပဲ
ျဖစ္တယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အ ေနနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြက္ သိသိသာ သာပဲ အက်ိဳးရိွမယ္ဆိုတာ ကြၽန္ ေတာ္တကယ္ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တုိးတက္မႈ တခ်ိဳ႕ လုပ္ထားမယ္ ဆိုရင္ နယ္နိမိတ္ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ တုိးတက္မႈတခ်ိဳ႕ရ ယူႏုိင္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြ အမ်ား ႀကီးက ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ထားၾကတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ၊ ၁၉၅၆ေၾကညာခ်က္ဟာ ဒီျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔ ကုိယ္တုိင္ေျပာထားပါ တယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ ရွီကိုတန္ကြၽန္းနဲ႔ ဟာဘုိမုိင္ကြၽြန္းေတြ ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆီ လဲႊေပးရမယ္ေျပာထားပါတယ္။ ဒီလိုလဲႊေျပာင္းျဖစ္ ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီကြၽန္းေတြကို ဘယ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာေအာက္ထားမွာလဲ။

ဒီကိစၥကေျပာဖုိ႔ ေစာလြန္းပါ ေသးတယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္ကုိ ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္းေတြကုိလဲႊေပးရမယ္လုိ႔ ေျပာထားေပမယ့္ ဘယ္သူရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေအာက္မွာထားမယ္ (ဒါမွမဟုတ္) ဘယ္လုိမ်ိဳး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေတြနဲ႔ ျပန္ေပးမယ္ဆုိတာကို ေသ ခ်ာမေရးထားဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ေမးခြန္းေတြအမ်ားႀကီး ရိွေနပါတယ္။

ဒီကြၽန္းေလးကြၽန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ခင္ဗ်ားယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္ထားလား။

ဟုတ္ကဲ့၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥကုိ အေျဖေပၚေအာင္ ႀကိဳး စားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ေအာင္ျမင္မလားဆုိတာကေတာ့ မသိေသးပါဘူး။

မစၥတာအာေဘးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

အရင္ဆံုးေျပာရရင္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဟာ ျပည့္စံုတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါ ကလံုး၀ကုိ သိသာပါတယ္။ သူ႔ ႏုိင္ငံကုိ သူအရမ္းခ်စ္တာရွင္းပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္မွာ အရမ္း
ေလးနက္တဲ့ ကိစၥေတြကုိ သေဘာတူလို႔ရႏုိင္မယ့္ အရမ္းယံု ၾကည္ရတဲ့ ဂုဏ္သေရရိွ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား ႐ုရွားမွာ နာ မည္ေက်ာ္ဆို႐ုိးတစ္ခုရိွပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္အႏုိင္ ယူပါလို႔ ဆိုထားတယ္။ အႏုိင္ရဖို႔ အပုိင္းက ရွင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရးကို တုိးတက္အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ရ မယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ဆုိတာရဲ႕ ပထမအပုိင္းက ဘာကုိ ဆုိလုိတာလဲ။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ ဖြင့္လို႔ရမလဲ။

ဒီဆုိ႐ုိးစကားရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ကို ခင္ဗ်ားနားလည္ခ်င္တယ္ဆို ရင္ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္မႈေတြ လုပ္ရာမွာ အလ်င္စလို မလုပ္ဖို႔ ေျပာတာပါ။ ဂ႐ုတစုိက္နဲ႔ ျဖည္း ျဖည္းလုပ္ရင္း ပုိေကာင္းတဲ့ ရလဒ္ ထြက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ္။

အခုတျခားေမးခြန္းေတြ ေမးပါ မယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး။ ထရန္႔ဟာ သမၼတျဖစ္လာပါေတာ့ မယ္။ ခင္ဗ်ား သူနဲ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ရက္က ဖုန္းနဲ႔ ေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေပၚ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိျမင္ပါလဲ။

ကြၽန္ေတာ္က သူနဲ႔ ဖုန္းနဲ႔ပဲ ေျပာဆုိရေသးတာ။ မစၥတာအာ ေဘးကေတာ့ သူ႔ကုိ လူကုိုယ္တုိင္ ေတြ႕ထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အ သစ္စက္စက္ေရြးေကာက္ခံထား ရတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ အ ေၾကာင္း သူဘယ္လိုထင္လဲဆုိတာ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေမးသင့္ပါ တယ္။ ထရန္႔ဟာ ႐ုရွား-အေမရိ ကန္ဆက္ဆံေရးကုိ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ လူသိရွင္ ၾကား ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ဒါ ဟာ လြယ္တဲ့အလုပ္တစ္ခုျဖစ္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔
အပုိင္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ပါပဲ။

ခင္ဗ်ားမိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ အေမရိ ကန္အစုိးရသစ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး စတင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ရိွတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ဘယ္နယ္ပယ္ေတြ၊ ဘယ္လိုဦးတည္ရာေတြမွာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ရိွေန တာလဲ။

အေမရိကန္နဲ႔ ႐ုရွားဟာ အ ႀကီးမားဆံုးႏ်ဴကလီးယားအင္အား ႀကီးႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထည့္တြက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရးနယ္ပယ္မွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အစုလိုက္ အၿပံဳလုိက္ေသေက်ပ်က္စီးေစတဲ့ လက္နက္ေတြ မျပန္႔ပြားေရး၊ မပုိ႔ေဆာင္ေရးတုိ႔ကုိ ပုိအားေကာင္း လာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင္သင့္ရိွပါ တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တုိက္ ဖ်က္ရာမွာလည္း အရင္ကထက္ ပုိၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသင့္ရိွပါ တယ္။

သမၼတအုိဘားမားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ရိွ ရင္ ခင္ဗ်ားဟာ သမၼတသစ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ဖို႔ပုိၿပီး ခုိင္ ခုိင္မာမာဆံုးျဖတ္ထားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ခံစားမိပါတယ္။ သိပ္ မၾကာခင္မွာ ထရန္႔နဲ႔ေတြ႕ၿပီး အဲဒီကိစၥေတြ အားလံုး
ေဆြးေႏြးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

လက္ရိွအစိုးရနဲ႔လည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အဲဒါေတြဟာ အဓိကနယ္ပယ္ေတြမွာ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ ဘူး။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျပစ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ဖြဲ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေတြ႕ဆံုမႈေတြလာလိမ့္မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတြ႕ဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ျပႆနာ မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး႐ႈပ္ေထြးတဲ့လုပ္ငန္း စဥ္ၿပီးေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ သည္းခံေစာင့္ဆုိင္းသင့္တယ္လို႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ ရိွပါသလား။

ကြၽန္ေတာ့္အျမင္မွာ ပိတ္ဆုိ႔ မႈမွန္သမွ်ဟာ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္တာျဖစ္လို႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို အရမ္းပဲ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရသစ္ဖြဲ႕ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္က ေျပာလာပါ လိမ့္မယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမး ပါမယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးဟာ စီးပြားေရးအရေရာ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါ အရမ္းေကာင္းေနတယ္လုိ႔ ခင္ ဗ်ားေျပာခဲ့တယ္။

အဲဒါမွန္ပါတယ္။

လက္ရိွအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ဟာ ႐ုရွားရဲ႕ အေရးအပါဆံုးလက္တဲြေဖာ္ လား။

လံုး၀မွန္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ေမးပါမယ္။ လူၿပိဳန္း ႀကိဳက္၀ါဒေတြ အမ်ားႀကီးထြက္ေပၚေန ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အျမင္ကို နားေထာင္ရ တာဟာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္း မွာပါ။

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လူၿပိန္း ႀကိဳက္၀ါဒဟာ လူေတြကို အာ႐ံု ႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ လြန္ကဲတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဖန္တီးေပးပါ တယ္။ ေျပာင္းျပန္ေျပာရရင္ ဦး စားေပးမဟုတ္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ေတြကို ဦးစားေပးတယ္။ ေအာင္ ျမင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္တာကို ဦးစားေပး တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အၿမဲပဲ ႀကီးမား တဲ့အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူၿပိန္းႀကိဳက္၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကာင္းတာ တစ္ခုမွမရိွတဲ့အ တြက္ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အသံုးမ၀င္ ဘူး။ မဟုတ္ရင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ ပါလိမ့္မယ္။

႐ုရွားျပည္တြင္းေရးကိစၥအေနနဲ႔ ၂၀၁၈ မွာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါေတာ့မယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ ႐ုရွားျပည္သူေတြရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ေထာက္ခံမႈကုိ ရထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ ရေနတာဟာ ဘာ ေၾကာင့္ပါလဲ။

ကြၽန္ေတာ့္ကို ေထာက္ခံတဲ့ လူေတြကုိ ခင္ဗ်ားေမးသင့္တာ ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ရလဒ္ေတြထြက္ေပၚ လာဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႐ုိး႐ုိးသားသား ႀကိဳးစားတာ ပြင့္ပြင္းလင္းလင္းရိွ တာေတြကို ျပည္သူေတြ ျမင္ႏုိင္ တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။