ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာၫႊန္ၾကားခ်က္က အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေနသူမ်ားကို အသိေပးျခင္းဟုဆုိ

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၫႊန္ၾကားလႊာထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ေနသူမ်ားကုိ အသိေပးသည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက ဖိတ္ၾကားတုိင္းမလုိအပ္ဘဲ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳရန္၊ အမွန္တကယ္သြားေရာက္ရန္လုိအပ္ပါက အနည္းဆုံး ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရကုိသာ စိစစ္ေစလႊတ္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက ခရီးစဥ္အက်ဳိးရလဒ္ကုိ အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခု ၫႊန္ၾကားလႊာထုတ္တယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ တခ်ဳိ႕က သုံး၊ ေလးေခါက္အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္သြားတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ မႏၲေလးတကၠသုိလ္က ပါေမာကၡေတြက တစ္လကုိ ႏွစ္ေခါက္၊ သုံးေခါက္ေတာက္ေလွ်ာက္သြားေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြက သူတုိ႔ေတြသြားတာမ်ားတဲ့အတြက္ ဒီမွာ သင္ၾကားေရးေကာ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလား။ သူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မရွိမွာစုိးလုိ႔ အဲဒါေလး ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္တာပါ’’ဟု ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလုိက္ ၀တ္စုံစရိတ္ က်ပ္သုံးသိန္းမွ ေလးသိန္းခြဲ၊ ခရီးစရိတ္အေမရိကန္ ၆၇ ေဒၚလာေထာက္ပံ့ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာၿခဳိးၿခံေခၽြတာေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရးတြင္ အားနည္းလစ္ဟာမႈျဖစ္လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

တကၠသုိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာေၾကာင့္ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ သြားေရာက္ရမႈမ်ားရွိၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမွ သြားေရာက္ရသျဖင့္ ဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးရမႈရွိေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္မွ လက္ေထာက္ကထိကေဒါက္ တာေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီစာမွာ ေရးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ဖတ္ရတာ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနတယ္။ ေရးထားတာ မရွင္းေတာ့ ဖတ္ရတဲ့သူေတြက သုိ႔ေလာ၊ သုိ႔ေလာ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ မူလသင္ၾကားေရးတာ၀န္ေတြ မလစ္ဟင္းေအာင္ရယ္၊ လူဦးေရနဲ႔ အႀကိမ္ေရေတြမ်ားလာလုိ႔ ေငြေၾကးထုတ္ေပးရမႈေတြ မ်ားလာတာေၾကာင့္ သတိေပးတာလုိ႔ ျမင္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။