အိမ္ျဖဴေတာ္က ဒီမုိကေရစီ

ေဒၚနယ္ေဂ်ထရန္႔သည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီတဲ့ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႀကံ႕ခိုင္မႈမျပည့္၀သူ၊ ဘယ္ေသာအခါမွ် သမၼတမျဖစ္သင့္သူ၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အႏ​ၲရာယ္တစ္ရပ္ဟု သမၼတအုိဘားမားက လေပါင္းမ်ားစြာေျပာၾကားခဲ့သည္။

မစၥတာ ထရန္႔က အုိဘားမား၏ ေမြးရပ္ေျမႏွင့္ ဥပေဒအက်ံဳး၀င္မႈကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတသည္ အားနည္းၿပီး ၎၏သမၼတလက္ထက္မွာ ကပ္ဆုိးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ၾကာသပေတးေန႔ကမူ တစ္ခ်ိန္က လံုး၀ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာအရာ အိမ္ျဖဴ ေတာ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဘဲဥပံု႐ံုးခန္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထိုင္ တစ္နာရီခဲြခန္႔ေဆြးေႏြးကာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးၾကား ခါးသီးေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ေဘးဖယ္ထားလိုက္ေၾကာင္း လူထု႐ိႈးပြဲလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘ေရြးေကာက္ခံသမၼတခင္ဗ်ာ၊ ကြၽန္ေတာ္အေလးအနက္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ခင္ဗ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအကူအညီေပးဖို႔ အခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္တာ အားလံုးလုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ခင္ဗ်ားေအာင္ျမင္ရင္ တုိင္းျပည္ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္လို႔ပါ’’ဟု ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ႏွစ္ဦးသားေဘးခ်င္းယွဥ္ထုိင္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ အုိဘားမားက ေဒၚနယ္ထရန္႔အား ေျပာၾကားသည္။ မိမိတို႔အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အုိဘားမားက ေျပာၾကားၿပီး မိမိ၊ မိမိတို႔အဖဲြ႕ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ မစၥတာထရန္႔၏ စိတ္၀င္စားမႈေၾကာင့္ အားတက္ရေၾကာင္း အုိဘားမားက ေျပာသည္။

အုိဘားမား၏ ေဘးတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားေနပံုရၿပီး ထူးျခားစြာ ႐ုိက်ိဳးပံုေပၚေနေသာ မစၥတာထရန္႔က သမၼတမွာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ဟု ေျပာၾကားကာ သမၼတကုိ ေတြ႕ဆံုရျခင္းမွာ ႀကီးမားေသာဂုဏ္က်က္သေရျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ေဆြးေႏြးမႈမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘သူ႔အေပၚ ႀကီးမားတဲ့ ေလးစားမႈရိွပါတယ္’’ဟု မစၥတာ ထရန္႔က ေျပာၾကားၿပီး အိုဘားမားဘက္လွည့္ကာ ‘‘မတူညီတဲ့ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အရမ္းေကာင္းတာေတြပါသလုိ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္အနာဂတ္မွာ သမၼတနဲ႔ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တာေတြအပါအ၀င္ ဆက္ဆံမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္သြားဖို႔ရိွပါတယ္’’ဟု  ထရန္႔ကေျပာသည္။ ထရန္႔သည္ ေရြးေကာက္ခံ႐ံုး (သုိ႔မဟုတ္) အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ဖူးျခင္းကို ေထာက္႐ႈပါက အုိဘားမားသည္ ထရန္႔အား သမၼတ႐ံုး၏ ႀကီးမားေသာတာ၀န္မ်ားကုိ အကြၽမ္းတ၀င္ျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သာမန္ထက္ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ရဖြယ္ရိွသည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္အရာရိွ အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

‘‘ေတြ႕ဆံုမႈဟာ တခ်ိဳ႕ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ပုိၿပီး ကသိကေအာက္ျဖစ္မႈ ပိုနည္းပါတယ္’’ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူအရာရိွခ်ဳပ္ ေဂ်ာ့ရ္ွအားနက္စ္က ေျပာပါသည္။ ထရန္႔အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ပထမဆံုးေန႔မွာပင္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒေရးရာကိစၥမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု လက္ေထာက္မ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္မွ စတင္၍ပင္ ေရြးေကာက္ခံသမၼတသည္ သမၼတထံမွ ေန႔စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ိဳးရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရင္ဆုိင္ေနရေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအားလံုးအေၾကာင္း အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ျပင္ပႏွင္းဆီ ဥယ်ာဥ္တြင္မူ အိမ္ျဖဴေတာ္အရာ ရိွခ်ဳပ္ ဒင္းနစ္အာရ္မက္ဒုိိုးႏိုးတစ္ေယာက္က ေရြးေကာက္ခံသမၼတ၏ သမက္ႏွင့္ အႀကံေပးဂ်ာရက္ ကုရ္ွနာအား ခပ္အုပ္အုပ္ေလသံ ျဖင့္ စကားေျပာရင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ အေနာက္ဘက္ေဆာင္မွ ထြက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ေတာင္ဘက္ျမက္ခင္း ျပင္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ ထြက္သြားၾကသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ထရန္႔၏ လက္ ေထာက္မ်ားက တုိင္လံုးမ်ား ေထာင္ထားေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေလွ်ာက္လမ္းတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျပန္ၿပီး ဓာတ္ပံု႐ုိက္ေပးေနၾကသည္။ ထိုေနရာမွာ ယမန္ေန႔က ေဒၚနယ္ထရန္႔ေအာင္ပဲြခံၿပီး အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ သမၼတအုိဘားမားက တုိက္တြန္းေနစဥ္ သမၼတလက္ေထာက္အခ်ိဳ႕ေငးငုိင္၊ ငိုေႂကြးခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရၿပီးေနာက္ပုိင္း ထရန္႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္၀ါရွင္တန္၌ ပထမဆံုးအလုပ္႐ႈပ္ခဲ့ေသာေန႔၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ ဇနီးသည္ မီလာနီယာက အိမ္ျဖဴေတာ္ေနအိမ္တြင္ မီရွဲလ္ အိုဘားမားႏွင့္အတူ လက္ဖက္ ရည္ေသာက္ၿပီး ထ႐ူးမင္းေလသာေဆာင္မွေန၍ ၀ါရွင္တန္ေက်ာက္တုိင္အလွကို လွမ္းေမွ်ာ္ခံစားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ကေလးမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္အရာရိွမ်ားက ေျပာျပပါသည္။

‘‘ဒီလို အကူးအေျပာင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔ ႀကိဳဆိုမႈရတယ္လို႔ ခံစားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္ပါတယ္’’ဟု ထရန္႔ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိုဘားမားက ေျပာသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ရီပက္ဘေလကန္လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေပါလ္ဒီ႐ုိင္ယန္ႏွင့္အတူ ေလသာေဆာင္တစ္ခုဆီ လမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။ ထိုေလသာေဆာင္မွ လွမ္းျမင္ရေသာ လႊတ္ေတာ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းစင္ျမင့္မွာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္မစၥတာထရန္႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိမည့္ေနရာပင္ ျဖစ္သည္။

‘‘တကယ့္ကုိ လွပတဲ့ ေနရာ ပါ’’ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔က ယင္းျမင္ကြင္းကုိ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေရြးေကာက္ခံသမၼတသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွေန၍ ေရဂင္ အမ်ိဳးသားေလဆိပ္သုိ႔ ၎၏ အမွတ္တံဆိပ္ထရန္႔ဆုိေသာ နာမည္စာလံုးေရးထိုးထားေသာ ဂ်က္ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရိွလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထရန္႔သည္ ဇနီးသည္ႏွင့္အတူ ေန႔လယ္စာကုိ လႊတ္ေတာ္ကလပ္တြင္ စားသံုးခဲ့သည္။ မိိမိအားလိႈက္လဲွစြာ မေထာက္ခံခဲ့ျခင္းအတြက္ အားနည္းၿပီး ထိေရာက္မႈမရိွေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟု ၎ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႐ုိင္ယန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေနာက္ပုိင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေပါလ္႐ုိင္ယန္၏ ႐ံုးတြင္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၎၏ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ရန္ စိတ္လႈပ္ရွားေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ျပတ္ ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအေပၚ ပိုမုိသံုးစြဲမည့္ အလားအလာမ်ားအေပၚ တက္ႂကြေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ေဒါင္ဂ်ံဳးစ္ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားအား စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္သြားေစ ခဲ့ပါသည္။

‘‘အေမရိကန္ျပည္သူေတြအတြက္ လံုး၀ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတာေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။ အခြန္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်မယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ျပင္ဆင္မယ္။ ပိုေကာင္းေအာင္၊ ပုိၿပီးတက္ႏုိင္ေအာင္လုပ္မယ္။ လူထုအတြက္ တကယ္အလုပ္လုပ္သြားမယ္’’ဟု ထရန္႔ကဆုိသည္။

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီလည္ပတ္မႈကုိ ထရန္႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အုိဘားမား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အုိဘားမား၏ ထိပ္တန္းအႀကံေပးမ်ားသည္ ယခုအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမွာ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ သမၼတသစ္က်မ္းသစၥာမက်ိန္ဆိုမီ ၇၂ ရက္အတြင္း စုၿပံဳအႏွစ္ခ်ဳပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတႏွင့္ ၎၏ဆက္ခံသူ ၾကားမူ၀ါဒကြဲျပားမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ၂၀၀၈ က သမၼတေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလ်ဴဘုရ္ွျပသခဲ့ေသာ နမူနာအတုိင္း လုိက္ရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈ ျပဳလုပ္ေပးေရး ၎၏၀န္ထမ္းမ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု အိုဘားမားကေျပာၾကားသည္။

အုိဘားမားသည္ ေဒၚနယ္ထရန္႔တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအား အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္အစဥ္အလာတစ္ခုကို ခ်န္လွပ္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ လက္ရိွသမၼတဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ ေနာက္တက္မည့္ သမၼတဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔ အတူတကြ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိကဲ့သို႔ ပူးတြဲေလးဦး ဓာတ္ပံုေပၚထြက္မလာခဲ့ေပ။

Ref:Ny Times

Top News