ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢမူေဘာင္ညီလာခံ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ၾသစႀတီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆလုိ ေဗးနီးယားနဲ႔ ဆလုိဗက္ကီးယား ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မကၠဆီကုိသံအမတ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး သမၼတဖီလစ္ပီကယ္ဒါရြန္ရဲ႕ ၀န္ ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕မွ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ခဲ့တဲ့ မစၥစ္ပက္ထရီရွာအက္စပင္ႏို ဆာကန္တယ္လာႏုိကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း က ၂၀၁၆ ေမလမွာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ မူေဘာင္ညီလာခံ (UNFCC) ရဲ႕ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး
ရာထူးခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။


သူဟာ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာ မႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရာမွာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ ပါရီသေဘာတူညီမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အႀကီး မားဆံုးစိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေန ရပါတယ္။

သူရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ယူ႐ုိနယူးစ္ သတင္းဌာနက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ထားပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ တုိက္ ဖ်က္ရတာဟာ အခ်ိန္လုၿပီး လုပ္ရတဲ့ အလုပ္လား။

အဲဒါဟာ အေရးတႀကီးအ ေရးယူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတဲ့႐ုန္းကန္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုလို႔ ကြၽန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ခ်က္ ခ်င္းရလဒ္ေတြထြက္ေပၚလာတာ ျမင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိလိုတာ
မဟုတ္ပါဘူး။

လက္ရိွ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာေစတဲ့ ဖန္လံု အိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈေတြ ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ မယ့္ အခုရာစုႏွစ္ရဲ႕ ဒုတိယထက္ ၀က္အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူ လို႔ရိွရင္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ခုအေၾကာင္းေျပာေနတယ္ ဆိုတာ နားလည္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြၽန္မတုိ႔ အေရးတႀကီးအေရး ယူေဆာင္ရြက္မႈမရိွဘူးဆုိရင္ အဲဒီေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ကြၽန္မတို႔ျမင္ ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

တကယ္ပဲ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ကုိ တုိက္ဖ်က္ဖို႔ တစ္ကမၻာလံုး သေဘာတူညီဖို႔ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးၾကာ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီမႈ ဟာ မာရာကက္ရ္ွၿမိဳ႕မွာ က်င္းပမယ့္ လာမယ့္ ရာသီဥတုညီလာခံမွာ တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္ အသက္၀င္ လာပါမယ္။ အဲဒါဟာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ဖို႔အ တြက္ မူ၀ါဒေတြကုိ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ က်ိဳတုိသေဘာတူညီမႈလုိမဟုတ္ ဘဲ ျပည့္စံုတဲ့ သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္ဖက္သြား ဓားတစ္ေခ်ာင္းလုိ႔ ေျပာလို႔ရ မလား။ ဆုိလုိတာက ပါရီသေဘာ တူညီမႈမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိ ၂ ဒီဂရီေအာက္ မွာ ထိန္းထားဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတြက သူတို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတြ ျပည့္မီေအာင္
အခ်ိန္မီဘယ္လိုလုပ္မ လဲ။

ပါရီသေဘာတူညီမႈဟာ ကမၻာေပၚမွာရိွတဲ့ ႏုိင္ငံအားလံုးက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုိက္ ဖ်က္ရာမွာ တာ၀န္ရိွမႈကုိ လက္ခံ ၾကတယ္ဆုိတဲ့ ဘံုအေျခခံအခ်က္ ေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပါရီ
သေဘာတူညီမႈဟာ ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ သူ တုိ႔ရဲ႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ  ကို တုိးျမႇင့္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့  ေလွ်ာ့ခ်လို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔မေလွ်ာ့ခ်ရင္ (ဒါမွ မဟုတ္) ရည္မွန္းခ်က္ေတြ မျပည့္မီရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးဖုိ႔ မရွိဘူး ဆုိတာ ဘာျဖစ္မလဲ။

ႏုိင္ငံတကာယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအ မ်ားႀကီးဟာ ေကာင္းတဲ့ဆႏၵအေပၚ မွာ အေျခခံထားတဲ့ ဥပေဒေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ႏုိင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆုိတာ အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြ ရဲ႕ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားပဲျဖစ္ပါတယ္။   ပါရီသေဘာတူညီမႈရဲ႕ အင္အား ဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြ၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ အသိုင္းအ၀ုိင္းကုိ အား ျဖည့္ေလာင္စာေပးမယ့္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စု႐ံုးမႈပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားစကားနဲ႔ေျပာရရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေရာက္ရိွႏုိင္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီသေဘာတူညီမႈရဲ႕ အေျခခံက ပါ၀င္သူေတြရဲ႕ စိတ္ဆႏၵရိွမႈ ဆုိေတာ့ . . . ။

မွန္ပါတယ္၊ မွန္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ထပ္ေျပာမယ္။ ကြၽန္မ ဒီအခ်က္ကုိ အေလးထားေျပာ မယ္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရးေတြ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ဖို႔အတြက္
ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အဲဒီသတ္ မွတ္ခ်က္ေတြအားလံုးဟာ စိတ္ ဆႏၵအေပၚမွာ အေျခခံထားတာ ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဥပေဒသတ္မွတ္ ခ်က္ေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ တစ္ ႏုိင္ငံခ်င္းစီက ယံုၾကည္
လက္ခံ ထားတဲ့ အေပၚမွာလည္းပဲ မူတည္ ေနပါတယ္။

ဒီေတာ့ အဓိကေလထုညစ္ညမ္း ေစတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအေၾကာင္းေျပာ ၾကတာေပါ့။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္မွာ အုိဘားမားသန္႔ စင္စြမ္းအင္အက္ဥပေဒဟာ ႏုိ၀င္ ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ဥပေဒဆုိင္ရာ လစ္ဟာမႈ
တစ္ခု လုိမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ အထက္ လႊတ္ေတာ္က ရီပက္ဘေလကန္ ေတြလက္ထဲမွာ၊ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ရဦးမယ္။ ၿပီး ေတာ့ သမၼတက အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုဟာ သူ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြၿပီးေျမာက္ေအာင္
လုပ္ဖို႔ ပ်က္ ကြက္ခဲ့ရင္ ပါရီသေဘာတူညီမႈက သူတို႔ထြက္ခြာဖို႔ေတာင္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၁၀ ေယာက္မွာ ခုနစ္ေယာက္က သူတို႔ႏုိင္ငံရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္တာ ကုိ ပုိသေဘာက်ၾကပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ အမ်ားႀကီးဟာ ပုိၿပီးထိေရာက္မႈ
ရိွ ေအာင္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈကုိ အာမခံမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြ အမ်ား ႀကီးလုပ္ထားၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျဖက အစိုးရအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

အစိုးရဟာ သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသား ေတြအတြက္ တာ၀န္ခံရတာ မဟုတ္ဘူးလား။

အဲဒီသေဘာတူညီမႈကေန ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ထြက္သြားႏုိင္ေျခကုိ စဥ္းစားထားပါသလား။

ဒီျဖစ္ႏုိင္ေျခကေတာ့ ဘယ္ အစိုးရအတြက္ မဆုိ တကယ္ပဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အခြင့္ အေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံ မဆုိ ထြက္ခြာႏုိင္ပါတယ္။ က်ိဳတုိ သေဘာတူညီမႈမွာ အဲဒီလိုျဖစ္ခဲ့ တာပါ။ ကြၽန္မတုိ႔မွတ္မိရင္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မျမင္တာက ဆန္႔ က်င္ရာဘက္ကို ေရြ႕လ်ားေနတာ တစ္ခုထက္ ပါရီသေဘာတူညီမႈ အျပင္ ဒီႏွစ္မွာ ဒီကိစၥအေပၚ တိုက္႐ုိက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွမယ့္ အဓိကက်တဲ့ သေဘာတူညီမႈ ႏွစ္ ခုကို ကြၽန္မတို႔ လက္မွတ္
ေရးထိုး ခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ခုက ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈနယ္ပယ္က ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ ခ်ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအရပ္ ဘက္ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးအ ဖဲြ႕အစည္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ သေဘာ တူညီမႈ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က မြန္ထရီယယ္ပဋိညာဥ္အရ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈျဖစ္ေစတဲ့ HFC ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထုတ္လႊတ္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ သေဘာတူညီမႈပဲျဖစ္ပါ တယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေကာ ဘယ္လိုလဲ။ ကမၻာေပၚမွာ ကာဗြန္မိုေအာက္ ဆုိက္အမ်ားဆံုး ထုတ္လႊတ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သူတုိ႔ရဲ႕ ထုတ္လႊတ္မႈေတြကုိ စၿပီးေတာ့ မေလွ်ာ့ခ်ခင္၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ထုတ္လႊတ္မႈေတြ ဆက္ရိွေနမယ္ လို႔ေျပာထား ပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြက ၂၀၂၀ အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြထားရိွထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမူ၀ါဒႏွစ္ခုဟာ ပါရီသေဘာတူညီ မႈနဲ႔ ဘယ္လို သဟဇာတျဖစ္မလဲ။

ႏုိင္ငံေတြၾကားမွာ မတူညီတဲ့ စစ္မွန္မႈေတြရိွတယ္ဆုိတာကုိ အဲ ဒီသေဘာတူညီမႈက အသိအမွတ္ ျပဳထားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လူဦးေရနဲ႔ အတူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ စီး ပြားေရးဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔အတူ တကယ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့အရာကုိ ရွာေဖြရပါ မယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ တ႐ုတ္ဟာ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ထုတ္ လႊတ္မႈျမင့္မားတဲ့ စီးပြားေရးကေန ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါးတဲ့ စီး ပြားေရးကုိ ေျပာင္းလဲဖို႔ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားေနတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္အ စုိးရနဲ႔ တ႐ုတ္လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း အေပၚမွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ နားလည္ တန္ဖိုးထားမႈတစ္ခုရိွေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ သူ႔ရဲ႕သြင္ျပင္လကၡ ဏာေတြ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြဟာ အေျမာ္အျမင္ရိွပါတယ္။

ပါရီသေဘာတူညီမႈဟာ သံသယ ေတြ ၿခံဳလႊမ္းေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာသံုးစြဲမႈကုိ စြန္႔ လႊတ္ဖို႔ သတ္မွတ္ရက္စြဲမထားရိွ တဲ့အတြက္ ေ၀ဖန္ခံေနရပါတယ္။ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္သံုးစြဲဖို႔ မေျပာထားဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ
ႏိုင္ငံေတြကုိ ကူ ညီဖို႔ ၂၀၂၀ မွာ ေကာက္ခံရမယ့္ ရန္ပံုေငြေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံ စုိက္ထူဖို႔ အစီအစဥ္မလုပ္ထားတဲ့ အတြက္ ေ၀ဖန္ခံေနရပါတယ္။ မေရမရာျဖစ္ေနတဲ့ အဲဒီေမးခြန္း ေတြအားလံုးအတြက္ မာရာကက္ရ္ွမွာ က်င္းပမယ့္ ရာသီဥတုညီလာခံသစ္က အေျဖေတြ ေပးမွာလား။

မာရာကက္ရွ္ ညီလာခံက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လက္ ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေရးအေပၚ အာ႐ံု စိုက္ပါလိမ့္မယ္။

ရန္ပံုေငြထူေထာင္တာရဲ႕ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းအေနနဲ႔ အခုအရမ္းအ ေသးစိတ္က်တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈမိ်ဳးကုိ ကြၽန္မတုိ႔ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္းမွာ အရမ္းရွင္းလင္းတာကုိ ျမင္ေနရပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ မာရာ ကက္ရ္ွ  ညီလာခံမတုိင္မီ တင္ ႀကိဳေဆြးေႏြမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အရမ္းနီးေနၿပီ ဆုိတာ ကြၽန္မတို႔ေတြ႕ျမင္ေနရပါ တယ္။   ေရွး႐ုိးဆန္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ အတူ ၂၀၂၀ မွာ ကန္ေဒၚလာ ၉၄ ဘီလီယံနီးပါး ရႏုိင္မယ့္ အနာ ဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ျမင္ေတြ႕ေန ရၿပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါ တယ္။ ပါရီ သေဘာတူညီမႈက စြမ္းအင္အသစ္နဲ႔ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္း အင္ေတြမွာ အဓိကက႑ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း
ေလာင္စာေတြအတြက္ ကုန္က် စရိတ္ေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ လုိအပ္ တယ္ဆုိတာ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ နည္းတဲ့ စီးပြားေရးေတြဆီ ေျပာင္း လဲလုပ္ကုိင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါ တယ္။ ဘယ္စီးပြားေရးမွာမဆို စြမ္းအင္က႑ရဲ႕ အေရးပါပံု ကုိေဖာ္ျပထားတာဟာ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲရင္း ျမစ္ေတြဆီ ကြၽန္မတို႔ေျပာင္းလဲဖုိ႔ စြမ္းအင္အတြက္ ေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ႂကြင္း ေလာင္စာေတြကို စြန္႔ လႊတ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။

ဒါဆုိ . . . ကြၽန္မတုိ႔မွာ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စိတ္ဆႏၵေကာင္း ေပၚအေျခခံတဲ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြပါတဲ့ ေၾကညာ ခ်က္တစ္ရပ္ရိွတာေပါ့။

ဒါေပမဲ့သေဘာတူညီမႈ တစ္ ခုရိွပါတယ္။ ပါရီသေဘာတူညီမႈ ဟာ တရားဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရိွတယ္ဆိုတာ ကြၽန္မအေလးထားေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အဲဒါဟာ ႏုိင္ငံေတြအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ အဲဒီသေဘာတူညီမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကုိ အတိအက်ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ တရား႐ံုး မရိွဘူး။ ကြၽန္မတို႔ အားလံုးမွာ တာ၀န္ကုိယ္စီရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံ အားလံုးက တုိးတက္မႈအေျခအေန ကုိ အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ၾကည့္ သြားပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာတရားဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွတဲ့ မူေဘာင္တစ္ခုပဲျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မအခုိင္ အမာေျပာလိုပါတယ္။

—Ref:Euronews

Top News