ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္မိသားစု ထိပ္တန္းအဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကုမၸဏီကုိ ေအာင္ျမင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းဆီ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရာအားလံုးလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္’’
AFP

 ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ဟာ ဒီဇယ္အင္ ဂ်င္ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ထုတ္လႊတ္မႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု၊ နည္းပါးတဲ့ အျမတ္ပမာဏနဲ႔ သူတုိ႔ကုမၸဏီကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေစခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အေျပာင္းအလဲ
 ေတြနဲ႔အတူ ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးစား ေနရပါတယ္။ အဲဒီအက်ပ္အ တည္းကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ လမ္း နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ SPIEGEL သတင္းဌာနက ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္မိသားစုရဲ႕ ထိပ္တန္းအဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ၀ု႔ဖ္ဂန္းေပၚခ်ီနဲ႔ ဟန္းစ္မိုက္ ကယ္ပစ္ခ်္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ထားပါတယ္။


ေပၚခ်ီနဲ႔ ပစ္ခ်္မိသားစုေတြ ဟာ အေမြဆက္ခံေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ဟာ အေမြဆက္ခံတဲ့ မ်ိဳးဆက္အမ်ားစုလိုပဲ ခ်မ္းသာၾကတယ္။ အာ ဏာရိွၾကတယ္။ သိုသိုသိပ္သပ္ရိွ ၿပီး ထီးတည္းေနထိုင္ၾကတယ္။

အဲဒီမိသားစုႏွစ္ခုရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစုဟာ လူအမ်ားအာ႐ံုစိုက္ ခံရဖို႔ မႀကိဳးစားၾကေပမယ့္ သူတို႔ ေတြထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဂုိပုိလို႔လူေတြသိထားတဲ့ ၀ု႔ဖ္ဂန္းေပၚခ်ီကေတာ့ မၾကာမၾကာဆုိသလုိ လူ အမ်ားေရွ႕ကုိ ၀င္ခ်ည္ ထြက္ခ်ည္ လုပ္တတ္ပါတယ္။

သူနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ဆုိသလို သ႔ူ ရဲ႕ ညီ၀မ္းကြဲ ဟန္းစ္မိုက္ကယ္ ပစ္ခ်္ဟာ သာမန္လူထုက အမ်ား ႀကီးမသိထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူ ဟာ သူသမီးနဲ႔အတူ ဂ်ာနယ္လစ္ ေတြ (ဒါမွမဟုတ္) တျခား စူးစမ္းလိုတဲ့ ပြဲေတာ္လာသူေတြရဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ တာ မခံရဘဲနဲ႔ ပါရီ၊ ဂ်ီနီဗာ (ဒါမွမဟုတ္) ဖရန္ဘာ့ဇ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ျပဳ လုပ္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားျပပဲြေတြမွာ ေလွ်ာက္သြားလို႔ရေနတာပါ။

ေမာ္ေတာ္ကားအင္ပါယာ ကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ပုိင္းမွာ ႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဖာဒီနန္ပစ္ခ်္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ရာထူး က ဆင္းေပးလိုက္ရၿပီး တဲ့ေနာက္မွာ   ၀ု႔ဖ္ဂန္းေပၚခ်ီနဲ႔ ဟန္းစ္မုိက္ကယ္ပစ္ခ်္တို႔ဟာ အခုအခါေဗာက္စ္၀က္ဂြန္အုပ္စုရဲ႕ အေရးအပါဆံုး လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ ဧၿပီက ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္အႀကီးအကဲ မာတင္၀င္တာကြန္ကို ရာထူးက ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ဖာဒီနန္ပစ္ခ်္ကုိ မိသားစု၀င္ေတြက လံုး၀ခြင့္မလႊတ္ခဲ့ၾကပါဘူး။

အဲဒီအခ်ိန္က သူတို႔မိသားစုဟာ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ပံုရၿပီး အင္အားႀကီးတဲ့ ဖာဒီနန္ပစ္ခ်္ႏုတ္ ထြက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘယ္ သူကႀကီးစိုးေနသလဲဆုိတာ မရွင္း လင္းဘဲ ရိွေနခ့ဲပါတယ္။ သူဘယ္ အခ်ိန္ေလာက္ထိဆက္ၿပီး ၾသဇာ လႊမ္းမိုးခဲ့လဲဆိုတာကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိခဲ့ရပါဘူး။

ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကုမၸဏီဟာ သူ တို႔ကားေတြမွာ တပ္ထားတ့ဲ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ေတြရဲ႕ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ ဆုိက္ထုတ္လႊတ္တဲ့ ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပသတဲ့ ကိရိယာေတြ ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ တပ္ဆင္ ထားခ့ဲတယ္ဆုိတဲ့ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေပၚ လာပါတယ္။ အဲဒါဟာ သူတို႔ကုမၸ ဏီရာဇ၀င္မွာ အႀကီးမားဆံုးအ႐ႈပ္ ေတာ္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။

မိသားစုေတြဟာ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကုမၸဏီရဲ႕ မဲေပးခြင့္ရိွတဲ့ အစု ရွယ္ယာ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့အတြက္ ဂ်ာမနီေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မွာ သူတုိ႔ဟာ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴမိသားစုႏွစ္ခုအျပင္ ၾသဇာအရိွဆံုး မိသားစု
ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သိ သာတဲ့ ျခားနားခ်က္က ဘီအမ္ဒဗ လ်ဴမွာ စတီဖန္ကြန္႔မိသားစုနဲ႔ သူညီမ ဆူဆန္နီကလာတန္မိသားစု ႏွစ္ခုဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ဘံုအစုရွယ္ ယာ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပုိင္ဆုိင္ထားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မိသားစုတစ္ခုတည္းက သေဘာ တူလို႔ရပါတယ္။ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ မိသားစု ႏွစ္စုမွာေတာ့ ဘီအမ္ဒဗ လ်ဴမိသားစုနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ပါ။

ဖာဒီနန္ပစ္ခ်္ဟာ ပထမဆံုး Audi စက္႐ံု၊ ၿပီးေတာ့ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္စက္႐ံုကို ဆက္ႀကီးၾကပ္ခဲ့ ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး Scania၊ MAN၊ Ducati၊ Bentley နဲ႔ Bugatti ကားေတြ ထုတ္လုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူနဲ႔ အျခား မိသားစု၀င္ေတြၾကားမွာ ပဋိပကၡ ေတြရိွလာလို႔ရိွရင္ ဟန္းစ္မိုက္ ကယ္ပစ္ခ်္နဲ႔ ၀ု႔ဖ္ဂန္းေပၚခ်ီတို႔က အေျဖရွာခဲ့ၾကပါတယ္။

မိသားစုေခါင္းေဆာင္ေတြ အျဖစ္နဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့  ႏွစ္က တာ၀န္လႊဲယူၿပီး မၾကာခင္မွာ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကားဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ေတြရဲ႕ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ ဆိုက္ထုတ္လႊတ္မႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ကုိ အေမရိကန္အာဏာပုိင္ေတြ က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးကုိ SPIEGEL သတင္းဌာနက ေဆာက္လ္ဇ္ဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕မွာရိွတဲ့ ေပၚ ခ်ီကုမၸဏီမွာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထား ပါတယ္။

မစၥတာေပၚခ်ီနဲ႔ မစၥတာ ပစ္ခ်္ခင္ ဗ်ား၊ ခုလိုႏွစ္ေယာက္စလံုးအတူ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာ ဟာ ခက္ခဲတ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ဟုတ္ပါသလား။

ေပၚခ်ီ- အဲဒါကေတာ့ SPIEGEL သတင္းဌာနေမးေနက်ပံုစံေမးခြန္း ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းအၿမဲတိုက္ခိုက္ေနတာ ထက္ ပိုေကာင္းတာ ဘာမွမရိွဘူး လု႔ိ ခင္ဗ်ားထင္ေနတာပဲ။ အဲဒါ အဓိပၸာယ္မရိွပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အၿမဲတမ္းသေဘာထားတစ္ခု တည္းမရိွၾကတာေတာ့ အမွန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတူတူ ကူ ညီေဖးမလို႔ရမယ့္ ဘံုအေျခအေန တစ္ရပ္ရွာေတြ႕တဲ့အထိ ကြၽန္ ေတာ္တု႔ိ အၾကာႀကီးေဆြးေႏြးၾက ပါတယ္။ ေရရွည္အေနနဲ႔ ကုမၸဏီ အတြက္ အရမ္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါတယ္။

ပစ္ခ်္- ေဆာလ္ဇင္ဘာ့ဇ္ၿမိဳ႕မွာ ေပၚခ်ီကုမၸဏီဘယ္လိုတိုးတက္ လာလဲၾကည့္၊ စတုဂတ္ၿမိဳ႕မွာ ေပၚခ်ီေအဂ်ီကုမၸဏီတုိးတက္လာ ပံုကုိ ၾကည့္ပါ။ ၁၉၉၃ မွာ ေပၚခ်ီ ေအဂ်ီကုမၸဏီဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ႀကံဳခဲ့တယ္။ အဲဒီကုမၸဏီမွာ အနာဂတ္ရိွတယ္ ဆိုတာ လူေတြအမ်ားႀကီးက မယံုၾကည္ခဲ့ၾကဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေပၚခ်ီကုမၸဏီ ဦးေမာ့လာဖို႔အ တြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

SPIEGEL သတင္းဌာနရဲ႕ ပံုစံစစ္စစ္အတုိင္းပဲ လက္ရိွျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမး ခ်င္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မိသားစု ေတြဟာ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္အုပ္စုရဲ႕ ရာဇ၀င္မွာ အႀကီးမားဆံုးျပႆနာေလာေလာလတ္လတ္ႀကံဳေနရ တဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ အႀကီးဆံုးရွယ္ယာ ရွင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွားသြား ပါသလဲ။

ပစ္ခ်္- ဒီေနရာမွာ ခဲြျခားၿပီး ေျပာဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကိစၥ ႀကံဳလာတဲ့အခါမွာ အဲဒါဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရတဲ့ ယံုၾကည္မႈကုိ ျပန္ရဖို႔နဲ႔ ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ ေပၚခဲ့တာကို ျပန္ၿပီး ႏုိင္ႏုိင္နင္း နင္းေျဖရွင္းရမယ့္ တရား ဥပေဒနဲ႔ နည္းပညာနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကိစၥရိွတယ္။ အဲဒီအမွတ္ တံဆိပ္ဟာ အနာဂတ္အတြက္ အ မ်ားႀကီးပုိေကာင္းေအာင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အစ္ကို ဖာဒီနန္ဘုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ရာထူးက ဆင္းခဲ့ၿပီး မာတင္ ၀င္တာကြန္က အမႈေဆာင္အရာ ရိွခ်ဳပ္ရာထူးက ဆင္းသြားၿပီး ေနာက္မွာ ကုမၸဏီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔အသိအမွတ္ ျပဳဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ေပၚခ်ီ- ဖာဒီနန္ပစ္ခ်္နဲ႔ မာတင္ ၀င္တာကြန္တုိ႔ ထြက္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒နဲ႔ အမႈ ေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ရာထူးေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုးလူေတြကုိ ရွာေဖြဖို႔ ပထမဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကိစၥ လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ၀င္တာကြန္ ကုိ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ဖို႔ တျခား ပုဂၢိဳလ္ေတြက တုိက္တြန္းခဲ့ၾက တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔က သူ႔ကိုဆက္ေနေစခ်င္ခဲ့တာလား။

ေပၚခ်ီ- ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်ည္းပဲ သူ႔ကုိ ဆက္ေနေစခ်င္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ မစၥတာ၀င္တာကြန္ရဲ႕ စာ ခ်ဳပ္ကုိ သက္တမ္းတုိးသင့္တယ္ လုိ႔ လူတုိင္းက ထင္ခဲ့တာပါ။ သူ လံုေလာက္တဲ့ ေထာက္ခံမဲရမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္က မစၥတာ ၀င္တာကြန္ကို စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းမတိုးဖို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အႀကံေပးခဲ့တာပါ။ အဲဒါၿပီးေတာ့ သူ႔တာ၀န္သူယူမယ္လို႔ ေျပာၿပီး ႏုတ္ထြက္သြားတာပါ။

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကိစၥကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ ထိခိုက္နစ္နာေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈေတြဟာ ဘ႑ာေရးအ ရာရိွခ်ဳပ္ မစၥတာ ေပါ့ခ်ီအေနနဲ႔ သူတစ္ခါကိစၥကေန ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းဆီကုိပဲ ေျပာဆို သင့္၊ မသင့္ဆိုတာ သူဆံုးျဖတ္ရ ပါမယ္။ အဲဒါဟာ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡတစ္ခုေပါ့။

ပစ္ခ်္- အဲဒါဟာ ႀကီးၾကပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုးက ခ်မွတ္ရ မယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပဋိပကၡဆုိတာ မရွိပါဘူး။အဲဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အ က်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡေတြမပါဘဲ ခ် မွတ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရး အရာရိွခ်ဳပ္တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ မစၥတာ ေပါ့ခ်္ဟာဂ်ာမန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ကုိ မျပတ္သတင္းပို႔ရမယ့္ တာ၀န္ ရိွပါတယ္။ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကုမၸဏီက အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးတာ အရမ္း
ေနာက္က်တယ္ ဆုိတဲ့ ထိခိုက္နစ္နာေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈ ေတြရိွေနပါတယ္။ ႀကီးၾကပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒အေနနဲ႔ မစၥတာ ေပါ့ခ်္ဟာ အခုအခါမွာ ဘ႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အလုပ္ကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္
စစ္ေဆးပါမယ္။ အဲဒါဘယ္လုိအ ဆင္ေျပမလဲခင္ဗ်။

ေပၚခ်ီ- အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္အုပ္စုမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ တရားေရးဆုိင္ရာရပ္ တည္မႈတစ္ခုရိွပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ မစၥတာေပါ့ခ်္ရဲ႕ ေနာက္မွာ အျပည့္အ၀ရပ္တည္ေနပါ တယ္။

မစၥတာ ေပါ့ခ်္ကုိ ခန္႔အပ္ဖုိ႔ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သလုိမ်ိဳး မက္သီးယပ္စ္မူ လာကို အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖုိ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ဟာ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အရင္က ေအာ္ဒီ၊ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္နဲ႔
ေပၚခ်ီကုမၸဏီေတြမွာ အရင္က ထိပ္တန္းရာထူးေတြရခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ကုမၸ ဏီကုိ ျပႆနာထဲကဦးေဆာင္ၿပီး ကယ္ထုတ္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ယံု ၾကည္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ႏိုင္တာလဲ။

ေပၚခ်ီ- လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္း ေတြရိွတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနတာအ တြက္ ေရွ႕ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမင္မွာ မစၥတာမူလာဟာ အဲဒီအရည္အ ေသြးေတြ အျမင့္မားဆံုး ရိွသူ တစ္ ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ပဲ မစၥတာ မူလာကို ခန္႔အပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈနည္းနည္း ပဲ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီဆံုး ျဖတ္ခ်က္ဟာ မွန္ကန္ခဲ့တယ္လို႔ သက္ေသျပေနပါတယ္။

ပစ္ခ်္- တကယ္ပဲ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ကိစၥဟာ ရွင္းလင္းသြားေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါဟာ JonesDay ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ ငန္းရဲ႕ အလုပ္ပါ။ အဲဒီလုပ္ငန္း  ဟာ လံုး၀အမွီအခိုကင္းကင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ေတြကုိ ထည့္သြင္းရမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ထည့္ သြင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခား တစ္ဖက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကုမၸဏီကုိ အနာဂတ္ဆီ ဦးေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါကိုလုပ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အေကာင္းဆံုးမန္ေန ဂ်ာလိုအပ္ပါတယ္။

ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္အုပ္စုရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ေတြ အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ ေနာက္ထပ္အျငင္း ပြားဖြယ္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ရိွေနေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္
စီမံခန္႔ ခဲြေရးဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ အပုိ ဆုေၾကးလက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါဟာ အျပင္ဘက္က ၾကည့္ရင္ဘယ္လို ျမင္မလဲဆုိတာကုိ ေဆာက္လ္ဇ္ဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕က လူခ်မ္း သာေတြျဖစ္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ႏွစ္ေယာက္ မေတြးမိ
ခဲ့ၾကဘူးလား။

ေပၚခ်ီ- တကယ္ပဲဘုတ္အဖြဲ႕ဟာ ကိစၥနည္းနည္း စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရပါ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွမယ့္ လုပ္အားခေတြကို လံုး၀စြန္႔လႊတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ပုိသေဘာက်ခဲ့မိပါလိမ့္ မယ္။

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုဟာ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မလဲ။ ရွင္း ရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးပါဘူး။ ယူ႐ုိ ၂၀၊ ၃၀ ကေန ၅၀ ဘီလီယံ အထိရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ေအာ္ဒီ ကုမၸဏီလုိ (ဒါမွမဟုတ္) ေပၚခ်ီ ကုမၸဏီလုိ ၀င္ေငြ
ရေအာင္လို႔ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကုမၸဏီအစိတ္အပုိင္းေတြကုိ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္တင္သြားဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသ လား။

ေပၚခ်ီ- ဒီေန႔အျမင္အရ အဲဒါမ်ိဳး လုပ္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ စၿပီးလုပ္ ထားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြဟာ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။

ပစ္ခ်္- ကုမၸဏီအတြက္ ခံႏုိင္ ေလာက္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြရွာ ေတြ႕မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ ထားပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ စီမံခန္႔ခဲြသြားပါမယ္။ ဒီအုပ္စု ဟာ အားလံုးၿခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္တစ္ခုပဲ မဟုတ္ ပါဘူး။ Skoda၊ Seat၊ Porsche၊ Scania နဲ႔ တျခားကုမၸဏီခဲြေတြ ဟာ အေျခအေနေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခအေနက အေတာ္ေလးျပင္းထန္ေနတုန္းပါပဲ။

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုရဲ႕ ေနာက္္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္ေတြ ကို ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကုမၸဏီတစ္ခု ပဲ ေျဖရွင္းရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေနတာနဲ႔ အတူ အၿပိဳင္အဆုိင္မရိွျဖစ္ေနပါ တယ္။ ႀကီးၾကပ္ေရး
ဘုတ္အဖြဲ႕က အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ တျခားအေရးပါသူေတြက အား လံုးကိုတားဆီးႏုိင္တဲ့ အေျခအေန မွာ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာလဲ။

ပစ္ခ်္- ၿပီးေအာင္လုပ္ရမယ့္ဟာ ေတြအမ်ားႀကီးရိွတာ လူတုိင္းသိ ႏုိင္ပါတယ္။ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အျမတ္နည္းနည္းေလး နဲ႔ ဆက္မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေဗာက္စ္ ၀က္ဂြန္ဟာ အနာဂတ္မွာ ေအာင္ ျမင္လာဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးထိေရာက္ ဖို႔ အျမတ္ထြက္လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေပၚခ်ီ- Daimler နဲ႔ BMW အပါ အ၀င္ ကားကုမၸဏီေတြအားလံုး ဟာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ကားေတြ၊  ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ေျပာင္းလဲတာ ေတြနဲ႔ အဲဒီထက္ပုိတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ အရင္က ထက္ပိုၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရပါမယ္။ အလုပ္အကုိင္ေတြအာမခံခ်က္ရိွေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ ေငြျဖစ္လြယ္ မႈရိွရပါမယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။

ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္အုပ္စုရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေကာင္စီကုိယ္စားလွယ္ ေတြ၊ ေပၚခ်ီနဲ႔ ပစ္ခ်္မိသားစုေတြ အပါ အ၀င္ ကာတာလုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒီအုပ္စုထဲမွာ မစၥတာ ေပါ့ခ်္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီး ပြားပဋိပကၡေတြကလဲြလို႔ ဘယ္သူ တစ္ေယာက္မွ စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸ ဏီတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ဖို႔ အေတြ႕အႀကံဳမရိွၾကဘူး။ အထူးကြၽမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈကုိ ခင္ ဗ်ားတို႔ဘာလုိ႔စြန္႔လႊတ္မွာလဲ။

ပစ္ခ်္- ဥေရာပမွာ အႀကီးဆံုး ေမာ္ေတာ္ကားျဖန္႔ျဖဴးေရးကုမၸဏီ  ျဖစ္တဲ့ ေဆာက္လ္ဇ္ဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕က ေပၚခ်ီကုမၸဏီနဲ႔ စတုဂတ္ၿမိဳ႕က ေပၚခ်ီေအဂ်ီကုမၸဏီဟာ ေအာင္ ျမင္မႈျမင့္မားတဲ့ ကုမၸဏီေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈ မရိွဘဲနဲ႔ ဒါဟာျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ေပၚခ်ီကုမၸဏီဟာ အလုပ္ သမားတစ္ေသာင္းပဲရိွတဲ့ အလတ္ စားကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္ကေတာ့  အမွတ္တံဆိပ္ ၁၂ ခုနဲ႔ အလုပ္သ မား ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရိွတဲ့ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ပစ္ခ်္- အဲဒါေတြအားလံုးက ကား ကုမၸဏီေတြျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ ပဲ လုပ္ငန္းစုႀကီးေတြမွာ ႏုိင္ငံေရး ဟာ ႀကီးမားတဲ့အခန္းက႑တစ္ခု အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါေပ မဲ့ ေနာက္ဆံုးစိစစ္ေလ့လာရာမွာ ႀကီးၾကပ္ေရး
ဘုတ္အဖြဲ႕ရင္ဆုိင္ ရတဲ့ တာ၀န္ေတြဟာ အတူတူပါပဲ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္က ေအာင္ျမင္ တဲ့ ၿပိဳင္ကားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေပၚခ်ီကုိ ခင္ဗ်ားတို႔ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ တယ္။ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္-ေပၚခ်ီတုိ႔ ရဲ႕ လႊဲေျပာင္းရယူေရးတုိက္ပြဲကစ ၿပီး လိႈင္းဂယက္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ ထိခိုက္ နစ္နာမႈ ေတာင္းဆိုတာေတြ ဖာဒီ နန္ပစ္ခ်္နဲ႔ ၀င္တာကြန္တို႔ၾကား တုိက္ခုိက္တာေတြနဲ႔ ဒီဇယ္အင္ ဂ်င္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေတြေပၚလာခဲ့ တယ္။ အတိတ္က ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုပ္လုိ႔ရခ်င္ခဲ့တဲ့ဟာမ်ိဳး ရိွပါသလား။

ပစ္ခ်္-အဆံုးသတ္မွာေတာ့  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဲဒီတုန္းက မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့ တယ္။ ေပၚခ်ီကုမၸဏီဟာ လွ်ပ္စစ္ ကားနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုးဖို႔ ကုိယ္ပုိင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။

ေပၚခ်ီ- ေပၚခ်ီကုမၸဏီေခတ္က ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ကုိ ျပန္မၾကည့္ သင့္ဘူး။ ေဗာက္စ္၀က္ဂြန္္ကုမၸဏီကုိ ေအာင္ျမင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေပၚ ျပန္ပို႔ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အရာ အားလံုးလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

ဒီေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအတြက္ မစၥ တာေပၚခ်ီနဲ႔ မစၥတာ ပစ္ခ်္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

—Ref:SPIEGEL